64

ett hus i Emmaboda kommun

Käsemålen

Huset   |   Lille Mossen   |   Halvsyskon   |   Ladugården

red line

1931-vedboden
Kjesmålen 1931 - då fanns både vedbod och staket


Soldattorp

Soldattorpen tillkom i och med indelningsverkets ordnande under 1600-talet. Dessa torp fick bli boställen för infanteriets, kvalleriets och flottans manskap.

Torpen tillhandahölls av bönderna i roten. Soldaten, ryttaren eller båtsmannen nyttjade bostället så länge han var i rotens tjänst. Han hade inga skyldigheter i form av dagsverken men rotebönderna vara skyldiga att bistå torparen med t. ex. en dragare och kompensation för mark som inte var bördig.

Källa: Torp, torpare och torpinventeringar, ISBN 978-91-88888-00-7 (2015)

red line

Lilla Mossen

En bit inne i skogen fanns en uppodling som kallades 'Lilla Mossen'. Man sa aldrig så utan på dialekt blev det 'lille masen'. Där odlades mest havre (till grisen) och ibland hö (till korna) - det var en liten knagglig väg så att forsla hem skörden var ett litet äventyr. Vanligt var att jag ställdes att hålla upp skaklarna och sen sköt mamma och pappa på. Det var en skraltig vagn med järnhjul. Vi hade ingen häst.

Det berättades om när pappa skulle köpa stället. Då begav sig pappa och hans bror Tage och kanske någon mer (säljaren eller mäklaren) till lilla mossen med ett järnspett. De skulle kontrollera det förnämliga jordlagret för kommande odling. Tage hade bevistat en kort utbildning till trädgårdsmästare - det var expertisens dag på Kjesmålen. De gick ut mitt på mossen och man drämde ner spettet. Det spettet har man aldrig mer sett röken av!

red line

Min pappas syskon

Helbröderna

De tre pojkarna, Sigfrid, Nils och Tage föddes alla nere i Blekinge. Modern Ida Charlotta, var Augusts tredje och sista hustru.

Halvsyskon

Serafia

Serafia föddes 1874 med moder Hedda Nordgren, i Augusts första äktenskap. Serafia emigrerade år 1896 till USA. Hon gifte sig med en Williams, som hade svensk härstamning, och som till synes var framgångsrik i restaurangbranschen. Serafia avled i Miami Beach 1934. Her americanized name: Sophie Williams
I början av 2018 etablerades en kontakt med ett barnbarnsbarn till Serafia.

Hilda

Hilda 1876 - 1935 var en två år yngre syster till Serafia. Även Hilda emigrerade till USA. Men först födde hon (1897) sonen Nils Hilding Emanuel Ekström i Stockholm. (denne emigr 1923 men återvände till hemlandet senare) Hilda gifte sig med annan svensk emigrant, Kihlström och dog i Philadelphia. Her american name was Hilda Kilstrom.

Torwald

Torwald föddes 1884 med Augusts andra hustru, Hilda Charlotta. I födelseurkunden stavas hans namn Tovald. Tovald reste till USA år 1900. Han kom tillbaka men emigrerade för gott 1902. Thorwald bodde hela tiden i Philadelphia och var i måleribranschen med eget företag. Fick nyligen en fråga från USA om varför inte Thorvald visste vem hans mamma var. Svaret är väl att han var bara 2½ år när Hilda, hans mamma dog. Och hans pappa, August, min farfar, var ju gift tre gånger. Olof aka Torvald lekte som liten - i Blekinge och i S:t Sigfrid i Småland, med 'halvsyskon' enbart, en av dessa var min pappa. Thorwald hade många alias, Olof var vanligt i amerikanska pass men i födelse- och dopboken står det faktiskt 'Tovald' - som inte är särskilt välfunnet eller användbart någonstans.

På hans och hustrun, Almas, gravsten står det Olof T. Ekstrom

liten orange linje