DSC02888
vitt

sommaren 2001

ora hor lin

Släktforskning

Jag växte upp på ett ställe i Vissefjärda socken som hade varit ett båtsmanstorp tidigare. När jag för snart ett år sen började med släktforskning, blev ett speciellt fokus på båtsmän. Vilka hade bott där på Kjesemålen före oss?

Har kommit så långt att jag vet att fem olika personer varit båtsmän med soldatnamnet 'Kjes'. Det är dessa personer:

Magnus Petersson Kjes (~1759)
Anders Svensson Kjes (~1792)
Karl Gustaf Petersson Kjes (1821-12-17)
Karl Gustaf Mattisson Kjes (1837-08-29)

Angivet datum är födelsedatum

Förmodar att Mattisson, som var född i Falebo (avled 1894), blev den siste i en rad av båtsmän. Herbert Jonsson berättar i boken 'I Dackebygd' årgång 1992, att den förste båtsmannen hette Börge Kies. Alla som blev antagna som båtsmän på Kjesmålen (numera Käsemålen) fick Nr 153 och hamnade i Södra Möre 3.e Båtsmanskompani.

Andra båtsmän i Vissefjärda socken, som har fångat mitt intresse är Gustav Svensson Rorkult (1837-1905) - som bodde mellan Käsemåla och Brändemåla en tid, 'Maris torpställe'.
Båtsmannen * Skuta på Skutmålen, båtsman för Locketorps rote på Skuteryd Nr 1.

Dessutom var min farmor Idas far i S:t Sigfrid (Kumlamad, Ljungby Kapell) båtsman:
Pehr August Abrahamsson Lindström (1835-1916). Egendomligt nog hade han, liksom sina föregångare, soldatnamnet 'Lindström' (så originellt!) och han var båtsman för Kyrkeryd [då i Ljungby socken] och hade Nr 114 i Södra Möre 1.a båtsmanskompaniet.

ora hor lin

Båtsmanstorpet Kjesemålen

Genom en s k Fastighetsreglering blev mitt barndomshem, Emmaboda Käsemåla 1:6, avregistrerat.
Detta hem är nu tillhörigt den tidigare grannfastigheten; nuvarande fastighetsbeteckning är Emmaboda Alsjökulla 1:6, med ett taxeringsvärde på totalt 7.763.000 kr, varav byggn. 0 kr, skogsmark 7.665.000 kr.

Kjesemåla 1:6 hette det forna båtsmanstorpet till 1942-04-09. Då byttes namnet till Käsemåla 1:6.

En ny ägare blev det 1987-09-09, Torsten Andersson, grannpojken. Detta inträffade tio år efter det min far, Sigfrid Ekström gått bort. Dödsboet sålde med förmedling av Gunnar Waller efter anbudsintagning.

I dag ägs fastigheten av en son till Torsten A, Kjel Mats Andersson. Nu följer lite historik.

Innan min far köpte stället år 1925 så var det två olika innehavare, Peter Johan Gustafsson, som arrenderat från 1867 och fick friköpa båtsmanstorpet 1882, Karl Edvard Qvist, som köpte år 1918. Vilka båtsmän som bott på stället håller jag som bäst med att forska mera om - se ovan (!) samt Barndomshemmet!

ora hor lin

Skutmålen

En uppdatering.

Har nu först, i december 2017, läst en artikel av Lena Nilsson om byn Skutaryd i Emmaboda. Det är i årgång 1989 av den utmärkta boken "I Dackebygd", sid 235 - 146. Särskilt glad blev jag att få se fotot på Skutmålen (sid 145)...

Platsen borde markeras med skyltning och en minnestavla.

U p p

ora hor lin