nedåt   |   till den lilla menyn   |   Ida och August i Nybro o S:t Sigfrid 1900-1920   |   Två halvfastrar: Serafia och Hilda - det var Heddas barn.


Släktleden

liten orange linje

Gustaf Ekström
1719-1787

Anders Ekström
1750-1810

Magnus Ekström
1774-1843

Gustaf Ekström
1797-1865

August Ekström
1850-1927

Sigfrid Ekström
1889-1977

Ejnar Ekström
1934 -  

ejnar-vetek


Catarina Ekström
1961 -  

Emma Wenne
1993 -  

Melker
2021 -  

liten orange linje

Smedsläkten Ekström: startar 1719 men är f n okänd längre bakåt i tiden. Min gren slutar nu mer än 300 år senare, efter åtta generationer med efternamnet Ekström.

liten orange linje

Qvarnslätt 45 blev Gladan nr 5

Nybro köping omgavs av socknen Madesjö. Så småningom fick kommungubbarna i Madesjö ge med sig och flera delar av 'deras bestämmandeområde' blev inkorporerade med köpingen. Nybro blev inte stad förrän 1932.

Som släktforskare berörs man av att man först måste titta på vad prästen i Madesjö skrivit om invånarna. Som min farfar som bodde i Qvarnslätt no. 45 - man sa förresten alltid 'Kvarnaslätt'; som sen bodde i Nybro där man stadsplanelagt köpingens område (som var liksom en ö i sjön Madesjön) och nu hette det Gladan nr 45. Men antagligen var det i samma hus de bodde. Gladan var namnet på ett kvarter i sydöstra hörnet av köpingen. Det finns ingen levande längre att fråga om hur förhållandena var. Jag tar och försöker mig på en rekonstruktion. Många frågor. Måste nog besvaras efterhand som information hittas någonstans, exempelvis i fastighetsböckerna.

Påbörjat detta innehåll 10/3 2021 - arbetet pågår. Jag börjar runt 1889 då min pappa föddes i Karlskrona. Jag försöker få svar på frågan varför familjen Ekström flyttade ut till Ronneby 1890. En annan fråga är varför familjen gick ut till Stora Mölebo i S:t Sigfrids socken år 1895.
Svårt få svar förstås - det finns inga levande som kan berätta.

Från Blekinge till Småland

August Ekström föddes 1850 i Blekinge och var verksam där i Bäckasjögärde, Backaryds socken och i Guö i Åryds socken. Med stor familj var man skriven/bosatt i Karlskrona stad 1875-1890 samt i Ronneby stad fram till 1893. Men August, min farfar, hade också arbetat/bott uppe i Småland. När den fina stenkyrkan skulle byggas i nybildade S:t Sigfrids socken utanför Nybro så blev August Ekström arbetsledare - ett kyrkobygge som pågick under åren 1885 - 1887. August hade blivit änkeman två gånger och träffade sin tredje hustru, Ida Lindström, i byn Kyrkeryd nära intill S:t Sigfrids kyrka...

August Ekström flyttar år 1893 definitivt upp till Småland. Efter vigseln i april 1889 i Karlskrona har det tillkommit två pojkar, Sigfrid och Tage, den senare född i Ronneby. Familjen består således av två vuxna, August och Ida, därtill pojkarna 4 resp 2 år gamla. Från tidigare äktenskap följde Thorwald, 9 år gammal, med. Dessutom Gustaf Arthur, 21 år gammal. August och Ida får sitt tredje barn julaftonen 1893, Nils. Nu finns tre helbröder i familjen förutom tidigare fruars barn: Serafia, 19 år, arbetar 1894 i Oskarshamn och emigrerar redan 1896 till Amerika . Hilda, 17 år, arbetar i Karlskrona. Hilda och Thorwald kommer att emigrera år 1902. Min pappa emigrerade 1907, Idas bror Ernst emigrerade år 1904.

Förmodar dessa sju personer i familjen Ekström åkte med tåget från Ronneby till Nybro. De bor i Göljemåla, som är den gård på vars mark köpingen Nybro grundats i mitten av 1800-talet. Platsen är inte särskilt noggrant specificerad, men låg förmodligen norr och nordväst om Kvarnaslätt och Pukeberg. Av vykort i min ägo finns adressen som Pukeberg, Nybro. Helt klart är det i Madesjö socken de landat i december 1893. Aktuella områden blev inkorporerade med Nybro köping först år 1910, varvid Nybros folkmängd näranog fördubblades. Bl a järnvägens tillkomst, redan år 1877, samt den personalintensiva produktionen vid Pukebergs glasbruk, och en styrelse i köpingen som var företagarvänlig, gjorde att industrier och människor drogs in till Nybro.

Boendet i Göljemåla

Madesjö (H) AI:34 (1891-1895) Bild 198 / sid 520   —   Nybro köpings kyrkbokföring sköttes emellertid alltjämt, några år till, av Madesjös präster. Sonen Nils föds i Nybro i december 1893. I födelseboken anges orten som: Göljemåla, Madesjö. Men Göljemåla är Nybro köpings ursprung, en bondgård - med detta namn. Mer om gårdarna Kvarnaslätt och Göljemåla nedan.

Familjen om åtta personer flyttar vidare, av hitintills okänd anledning, till Stora Mölebo i S:t Sigfrids socken. Denna flytt äger rum senhösten 1895. Hilda gick dock till Kalmar redan i april 1894.

Boendet i Stora Mölebo

S:t Sigfrid (H) AI:4 (1881-1899) Bild 228 / sid 223   —   Åtta personer i familjen Ekström, inkommer i slutet av 1895 till Stora Mölebo nr 2, S:t Sigfrid socken.
Ida känner sig kanske som hemma här för hon är ju uppväxt i närheten, i byn Kyrkeryd. Idas båda föräldrar levde fortfarande, hennes mor, Johanna avlider 1907, hennes far först år 1916. August är definitivt hemmastadd här för han var arbetsledare när S:t Sigfrids kyrka byggdes.

S:t Sigfrid (H) AIIa:1 (1900-1911) Bild 256 / sid 244   —   Sex personer nu eftersom Serafia emigrerat och Arthur försvunnit.

Vidare blir det sen utflyttning - en tillbakaflyttning, den 1/11 1901 från S:t Sigfrid till Kvarnaslätt i dåvarande Madesjö socken.
Boendet i Stora Mölebo svårbegripligt, som en parentes. Men livet därstädes varade ändå i nästan sex år, från 1895 till 1901.

Boendet i Nybro

August med Ida, Sigfrid, Tage och Nils, dvs fem personer, kommer in till Madesjö ifrån S:t Sigfrid enligt hfl

Madesjö (H) AIIa:11 (1900-1906) Bild 96 / sid 1242   —   August Ekström, Grundläggare och Husägare. Platsen kallas Qvarnslätt i församlingsboken. Fem personer flyttar in, då Thorwald åkt ut till Amerika.

Madesjö (H) AIIa:17 (1907-1915) Bild 228 / sid 1259   —   Platsen anges nu som kvarter nr 45 av Kvarnaslätt. Nybro köping lyckades först år 1910 inkorporera Göljehult och Kvarnaslätt. Familjens medlemmar: August, Ida, Nils, Tage, fostersonen Bogren; Sigfrid, dvs min pappa, for till Amerika våren 1907. Senare, samma år dog Idas mor (min farmorsmor). I kyrkboken är antecknat att familjen år 1917 återfinns på sidan 1669 i den nya boken.

Madesjö (H) AIIa:26 (1916-1924) Bild 173 / sid 1669   —   nu bara tre personer: August, Ida samt fostersonen Bogren, medan Tage o Nils flyttat ut. Min farmorsfar, den förre båtsmannen Per August Abrahamsson Lindström, Kyrkeryd, dör 1916. Men Sigfrid, min pappa, kommer hem 1921 - han bor där till september 1925. Det är anmärkningsvärt att det registrerats inte mindre än 28 personer som boende på denna adress, Qvarnslätt nr 45. Hur stort hus var det? - frågar man sig; det saknas foton och andra källor.

Det var således tre församlingsböcker i Madesjö socken - nästa bok blir då i Nybro köping:
Platsen är Gladan nr 5 - det kan bara antas att det är samma hus, dvs det är bara en administrativ förändring genom att området nu finns i Nybro köping från att tidigare varit bokfört i Madesjö socken. Kvarteret Gladan omgärdas av Storgatan i norr, Pukebergsgatan i väster, Malmgatan i syd och Glasbruksgatan i ost. Ekström ägde Pukebergsgatan nr 1, dvs närmast Storgatan. Femtio meter längre ner på gatan låg ett industrihus enligt den gamla kartan från 1912; det kanske kan vara Grönskogs Bryggeri? På en nutida karta är det 'Hyttgränd' och hela kvarteret är oigenkänneligt - kanske bara villor? Besök på platsen planeras Det står i följande hfl att familjen kommer från page 1669:

Nybro (H) AIIa:3 (1924-1936) Bild 208 / sid 2120   —   Detta är den första församlingsboken i Nybro.
Pappa, Sigfrid Ekström, flyttade ut den 28/9 1925. Farfar, August Ekström, avled den 3/10 1927 - hos pappa i Käsemåla, Vissefjärda. Därför finns i hushållet enbart min farmor, Ida Ekström, född Lindström, och Joel Bogren, en fosterpojke samt en Karl Evert Sigvard Malmström född 1917 i S:t Sigfrid, dvs en pojke, förmodligen ytterligare en fosterpojke, 1927 är han 10 år gammal. Farmor Ida hade regelmässigt hand om barn, hela livet - var det inte egna barn, så andras.
Det förefaller egendomligt att så många personer synes skrivna o bosatta? på adressen Gladan nr 5:
Jenny Konstance Sjölin, exempelvis, en halvsyster till min pappa, samt en av hennes tvillingsöner, Erik Wilhelm Natanael Sjölin, målare. Tages fru, Ellen Amanda Ekström m fl. Omkring sextio (60 !) hyresgäster tycks ha passerat detta hus som farfar ägde under perioden, framför allt observeras en stor utflyttning åren 1925 - 1929 från detta hus. En ännu outredd fråga är, huruvida huset var en fastighet, vilket den kategoriseras som, i bouppteckningen, som gjordes i dec 1927. Det var nog troligare, en byggnad på ofri grund - eller ?
Nästa hfl blir p 976 i Nybro, som blev stad år 1932:

Nybro (H) AIIa:8 (1936-1948) Bild 860 / sid 976  —   Farmor Ida flyttar ut till Gräsmo, i Ljungby socken den 11/11 1940. Malmström flyttar ut 1939, han är då 22.

Ljungby (H) AIIa:10 (1931-1940) Bild 970 / sid 83  —   Farmor Ida tillbringar tiden från den 11/11 1940 fram till sin död hos sonen Tage Ekström, Gräsmo, Trekanten, Ljungby socken, Kalmar län.


S:t Sigfrids kyrka

Kyrkan i sten byggdes åren 1885 - 1887. Min farfar, August Ekström, var arbetsledare för stenarbetarna. Bilder från 2015.

Rättegångsreferat i tidningen Kalmar, 1887.

August Ekström ledde arbetet
S:t Sigfrids kyrka (Nybro)


Kvarnaslätt

Kvarnaslätt kallades i Madesjös kyrkböcker för Qvarnslät. Området ligger triangulärt mellan en övre bäck och en undre, som rinner ner till Pukebergs Glasbruk och därifrån heter flödet S:t Sigfridsån. Kvarnaslätt ligger syd om Göljemåla.


Göljemåla

Göljemåla är gården vars ägor utgör staden Nybros vagga. Nuvarande centrala delarna ligger således på forna Göljemåla.