meny

Ekströms

Smeder och utvandrare

orange190

Six folder | Nedåt

orange190

Det finns i skrivande stund 10 033 svenskar med efternamn Ekström. Skulle tro att högst fem procent av dessa är släkt med mig, Ejnar Ekström. Som jämförelse:
Det finns 3 765 med namnet Malmström
Det finns 13 839 med namnet Gunnarsson.
På mödernet är släktnamnet Wolf. De är bara 737 och inte alla av dessa är mina släktingar.

orange190

Ekström en släkt i Småland

Det började i Kronobergs län (G) och över Blekinge (K) hamnade min gren av Ekströms släkte i trakten av Nybro (H). Nåja, hur och när det började veta vi förstås icke; vi kan söka och forska och kommer måhända längre fram ännu längre tillbaka i tiden. Den anfader som jag nu känner till är Gustaf Ekström (1719 - 1787). En första milstolpe är denne Gustafs giftermål 30 november 1749 med Britta Simonsdotter Elgh, detta skedde vid Holje Järnbruk, Jämshög i Blekinge, nuvarande Olofström. Gustaf Ekström föddes för omkring 300 år sedan!
Gustaf Ekström, knipsmedsmästaren är min farfarsfars farfarsfar.

Gustaf Ekström var således verksam i Blekinge vid Holje Järnbruk, när vi påträffar honom. Sen drog han vidare upp till Diö vid Möckelns östra strand, Stenbrohult socken i Kronobergs län, numera Älmhult. Han var verksam vid Diö Bruk och var där knipsmedsmästare. Sönerna, bl a Andreas Ekström (1750 - 1810), Lars Ekström (1751 - 1825), Jonas Ekström (1765 - 1832) samt sonsonen Magnus Ekström (1774 - 1843) var, liksom anfadern Gustaf, anställda som smeder på olika järnbruk, bl a Ry Järnbruk i Göteryd, Linnefors Jernbruk i Vissefjärda, Stenfors Bruk i Tingsås, Huseby Bruk i Urshult. Detta var på senare delen av 1700-talet.

När myrmalmen tagit slut och det gick dåligt för bruken blev det ett sug neråt Blekinge. Där blev det en kort blomstringstid för stenhuggeriet framför allt i första hälften av 1800-talet. Magnus Ekström, en av Andreas Ekströms söner, flyttar år 1801 ut från Ry Järnbruk i Göteryd ner till Skatelöv tillsammans med andra smeder, i hopp om arbete vid Huseby Bruk. Magnus har med sig sönerna Carl och Gustaf. Den senare, Gustaf Ekström föddes 11/11 1797 i Göteryd - var bara 4 år vid flytten - denne pojke blev min farfarsfar. Denne Gustaf var också smed men flyttade ner till Blekinge. Vid 15 års ålder går han till Asarum och får arbete som smed. Vid 22 år gifter han sig första gången (med Kerstin Svensdotter). Vid 23 års ålder är denne Gustaf, min farfarsfar, bosatt i Bäckasjögärde, Backaryd, en bit norr om Ronneby och Bräkne-Hoby. År 1828 är det äktenskap nr 2, nu med Sigrid Månsdotter. År 1845 gifter Gustaf Ekström sig med Ingrid Christina Lindström, som blir min farfarsmor. Totalt finns tolv barn registrerade för Gustaf, inkl min farfar, men som vanligt på den tiden så överlevde inte alla - några blev bara dagar eller veckor gamla.

Min farfar, August Ekström (1850 - 1927) finns skriven som stenhuggare, stenarbetare, murare och som grundläggare. Först verksam runt om i Blekinge tog han sin familj och flyttade norrut till Småland. Han hade varit med om kyrkobygget i S:t Sigfrid utanför Nybro och han hade desslikes som sin tredje och sista hustru tagit min farmor, Ida Charlotta Lindström från Kyrkeryd, som ligger alldeles intill S:t Sigfrids kyrka. Min pappa Sigfrid Ekström, liksom Tage föddes nere i Blekinge, i Karlskrona resp i Ronneby. Broder Nils föddes i Madesjö. Tre halvsyskon, Serafia, Hilda och Thorwald, emigrerade till USA. Pappa och Nils åkte 1907 resp 1920 men båda bröderna hemkom till moderlandet efter en för min pappa 14-årig vistelse i Minnesota men en mer kortvarig vistelse för farbror Nisse i New York.

Gustaf Ekström (1719 - 1787) var knipsmedsmästare

Han var min farfarsfars farfarsfar...

Han var verksam vid Holje Jernbruk, nuvarande Olofström [runt 1750]

Senare vid Diö Knipsmedslänga i Diö [runt 1760]

En knipsmed tillverkade mejslar, spik, knivar, spadar, spett, plogbillar, liar, hästskor och varjehanda liknande manufaktur. Smedjorna kan man finna vid åar där man kunnat utnyttja vattenkraften till att lyfta stånghammaren. Det förekom även att vattenkraften drev blåsbälgarna som blåste in luft i blästugnen. En närhet till en tackjärnsleverantör var också nödvändig. Det fanns en gång myrmalm i de småländska kärren och sjöarna - men den naturresursen var på runt 150 år helt förintad...


Ekström fädernet
Namn År Födelseort Län
Gustaf Ekström 1719 f.n. obekant  
Andreas Ekström 1750-1810 Holje ström K
Magnus Ekström 1774-1843 Bräkneån G
Gustaf Ekström 1797-1865   Göteryd, nära Lagan   G
August Ekström 1850-1927   Bäckasjögärde K
Sigfrid Ekström 1889-1978   Karlskrona K
Ejnar Ekström 1934- Emmaboda H
Catarina Ekström   1961 Örebro T
Emma Wenne 1992 Stockholm A

Smeder på sydsvenska jernverk

Se den särskilda sidan med Bruken

Min pappas halvsyskon

Genom att farfar August (1850-1927) hade varit gift tidigare så fanns det halvsyskon till min pappa. Med Nils och Tage talade pappa ofta om Serafia, Hilda, Lilly, Jenny och en som hette Torvald. Nu har jag genom mina tappra försök till seriös släktforskning kommit fram till att det främst är Serafia (1874-1934) samt Hilda (1876-1924) som, när jag var barn - alltid tilldrog sig mycket diskussioner... Där det var svårt att hänga med... Att man hade halvsyskon var väl knappast något man 'skröt' med på den tiden. Serafia och Hilda var Hedda Nordgrens barn. För halvbror Olof Thorwald (1884-1960), som faktiskt blivit döpt till Olof Tovald - hette modern Hilda Charlotta Petersdotter (1861-1887); hon var född i Hulan i Wissefjärda, och tragiskt nog blev hon endast 26 år gammal.
Såväl Heddas båda flickor som Hilda Charlottas pojke, Torvald, emigrerade till Nordamerika. Där gifte de sig och vare sig Hilda eller Serafia återkom, mig veterligt, aldrig någon gång till hemlandet. Torvald reste ut två gånger av någon anledning, först i maj 1900 och sen i september 1902. Det har framkommit att alla fått barn och och barnbarn, så där finns det vad man skulle kunna kalla halvkusiner till pappa. Han hade knappast någon kontakt med dessa; det enda jag vet är att vi en gång fick brev från Olof Thorwald bosatt i Philadelphia. Där stannade även Serafia och Hilda har jag förstått av släktforskningen. Hilda dog i West Laurel hills, Philadelphia men Serafia dog i Miami Beach, Florida.
Fler halvsyskon än de tre omnämnda här finns - en del dog som små barn, t ex Alfrida och Syster Augusta, och andra kanske vi inte ens vet om att de existerat (papperslösa personer). Jag har tio barn registrerade som farfar Augusts barn. F ö var farfarsfar, Gustaf Ekström (1797-1865) också far till många barn; ävenledes i tre olika äktenskap.

Min farmor

Min farmor, Ida Charlotta Lindström (1865-1942), måste ha varit särdeles duktig. När farfars första fruar, Hedda och Hilda inte längre levde, fick Ida ta hand om deras små barn. Det var Gustaf Artur, Serafia, Hilda och Alfrida samt Torwald. Från år 1887 var hon i tjänst i Karlskrona som barnflicka (förmodas)... Sedan August blivit änkeman för andra gången gifte han sig år 1889 med Ida. Hon fick mycket snart tre egna barn; min pappa och sen dennes båda bröder Nils och Tage.
I Nybro hjälpte Ida till med uppfostran av fosterpojkar, t ex en som hette Napoleon Bogren.

Mer om farmor Ida på http://ejnar.se/ida.html Bl a ett gruppfoto från Nybro 1940.

Foto på Ida Charlotta Lindström har eventuellt upphittats, mars 2018.

Min farfar

Något foto på min farfar, August Ekström (1850-1927), har jag ännu inte sett och det är lite ledsamt. Borde finnas någonstans i någon låda.

Sidan http://ejnar.se/farfar.html särskilt om min farfar, August Ekström, grundläggaren

U p p å t