meny

smeder

Min anfader Gustaf Ekström

orange190

Six folder | Nedåt

orange190

Gustaf Ekström var knipsmedsmästare

Han var min farfarsfars farfarsfar...

Han var verksam vid Holje Jernbruk, nuvarande Olofström [runt 1750]

Senare vid Diö Knipsmedslänga i Diö [runt 1760]

En knipsmed tillverkade spik, knivar, plogbillar, liar, hästskor, ugnsluckor och varjehanda liknande manufaktur. Smedjorna kan man finna vid åar där man kunnat utnyttja vattenkraften till att lyfta stånghammaren. Det förekom även att vattenkraften drev blåsbälgarna som blåste in luft i blästugnen. En närhet till en tackjärnsleverantör var också nödvändig. Det fanns en gång myrmalm i de småländska kärren och sjöarna - men sen tog den slut...


Ekström fädernet
Namn År Födelseort aka/län
Gustaf Ekström 1719 f.n. obekant  
Anders Ekström 1750-1810 Holje ström Andreas/K
Magnus Ekström 1774-1843 Bräkneån G
Gustaf Ekström 1797-1865   Göteryd, nära Lagan   G
August Ekström 1850-1927   Bäckasjögärde K
Sigfrid Ekström 1889-1978   Karlskrona K
Ejnar Ekström 1934- Emmaboda H
Catarina Ekström   1961 Örebro T
Emma Wenne 1992 Stockholm A

Smeder på sydsvenska jernverk

Se numera den särskilda sidan med Bruken

Mödrarna i stället för barnen

Det är enbart Gustaf Ekström ((1797-1865) och August Ekström (1850-1927) som jag haft lust att undersöka närmare. Med tjugo individer borde det vara tillräckligt arbete till att börja med; farfarsfars 10 resp farfars 10 barn. Tanken var att ta det äldsta barnet först och sen skanna igenom alla återstående 19 människoöden. Varvid jag stötte på patrull eftersom denne Sven Gunnar Ekström alias Sven Gustavsson, utflyttat till Stockholm. Detta enligt en notering av prästen. Vad jag inte visste då var att Stockholm var namnet på en by i närheten, dvs i samma socken, Backaryd.

För att lära mig, för att få erfarenhet i gemet, borde jag kanske ändra mig och begynna studiet av allra yngsta barnet. Det blir då Nils Johan Konrad, född 23/12 1893. Farbror Nisse, sa vi där hemma. Det blir lättare än med Sven som var född 1821... eftersom jag träffat Nils flera gånger och han har barn som ännu är i livet. Problemet därvidlag kan vara huruvida dessa barn är intresserade/villiga att samarbeta och delge mig som (kusin) släktforskare de upplysningar jag behöver för ett fullödigt forskningsresultat. Det antydda problemet är i kombination med gällande sekretessregler hinder på min väg...

Ska jag inte nu i stället försöka reda ut vilka mödrarna var? Har förstått att det handlar om 6 st individer, då både Gustaf och August varit gifta tre gånger var.

Arbetar med mitt barndomshem, Kjesmålen utgående från Vissefjärda sockens Församlingsbok för åren 1917-1930. Då fann jag åter Lilly (pappas morbrors dotter) boendes där liksom Tage (pappas yngre bror) ett tag...

Farbror Tage var även på väg att gifta sig på Öland, Lysning från 7 febr 1928 i Algutsrum med en änka, bosatt Jordtorp Nr 1. Det var Tages andra försök att ändra civilståndet.

U p p å t