meny

Ekströms

Smeder och utvandrare

orange190

Six folder | Nedåt

orange190

Ekström en släkt i Småland

Det började i Kronobergs län (G) och över Blekinge (K) hamnade min gren av Ekströms släkte i trakten av Nybro (H). Nåja, hur och när det började veta vi förstås icke; vi kan söka och forska och kommer måhända längre fram ännu längre tillbaka i tiden. Den anfader som jag nu känner till är Gustaf Ekström (1719 - 1787). En första milstolpe är denne Gustafs giftermål i november 1749 med Britta Simonsdotter, detta skedde vid Holje Järnbruk, Jämshög i Blekinge, nuvarande Olofström. Gustaf föddes för omkring 300 år sedan!

Gustaf Ekström var således verksam i Blekinge vid Holje Järnbruk, när vi påträffar honom. Sen drog han vidare upp till Diö vid Möckelns östra strand, Stenbrohult socken i Kronobergs län, numera Älmhult. Där arbetade han vid Diö Bruk och blev där knipsmedsmästare. Sönerna, bl a Andreas Ekström (1750 - 1810), Lars Ekström (1751 - 1825) samt sonsonen Magnus Ekström (1774 - 1843) var, liksom anfadern Gustaf, anställda som smeder på olika järnbruk, Ry Bruk i Göteryd, Linnefors Jernbruk i Vissefjärda, Stenfors Bruk i Tingsås, Huseby Bruk i Urshult. Detta var på 1700-talet.

När myrmalmen tagit slut och det gick dåligt för bruken blev det ett sug neråt Blekinge. Där blev det en kort blomstringstid för stenhuggeriet framför allt i första hälften av 1800-talet. Magnus son Gustaf Ekström (1797 - 1865) var också smed men flyttade ner till Blekinge. Vid 23 års ålder är denne Gustaf, min farfarsfar, bosatt i Bäckasjögärde, Backaryd, en bit norr om Ronneby och Bräkne-Hoby.

Min farfar, August Ekström (1850 - 1927) finns skriven som stenhuggare, stenarbetare, murare och som grundläggare. Först verksam runt om i Blekinge tog han sin familj och flytttade norrut till Småland. Han hade varit med om kyrkobygget i S:t Sigfrid utanför Nybro och han hade desslikes som sin tredje och sista hustru tagit min farmor, Ida Charlotta Lindström från Kyrkeryd, som ligger alldeles intill S:t Sigfrids kyrka. Min pappa Sigfrid Ekström, liksom dennes helbröder Nils och Tage föddes alla nere i Blekinge, i Ronneby eller i Karlskrona. Tre halvsyskon, Serafia, Hilda och Thorwald, emigrerade till USA. Pappa och Nils åkte 1907 resp 1920 men båda bröderna hemkom till moderlandet efter en för min pappa 14-årig vistelse i Minnesota men en mer kortvarig vistelse för farbror Nisse.

Gustaf Ekström (1719 - 1787) var knipsmedsmästare

Han var min farfarsfars farfarsfar...

Han var verksam vid Holje Jernbruk, nuvarande Olofström [runt 1750]

Senare vid Diö Knipsmedslänga i Diö [runt 1760]

En knipsmed tillverkade mejslar, spik, knivar, spadar, spett, plogbillar, liar, hästskor och varjehanda liknande manufaktur. Smedjorna kan man finna vid åar där man kunnat utnyttja vattenkraften till att lyfta stånghammaren. Det förekom även att vattenkraften drev blåsbälgarna som blåste in luft i blästugnen. En närhet till en tackjärnsleverantör var också nödvändig. Det fanns en gång myrmalm i de småländska kärren och sjöarna - men den naturresursen var på runt 150 år helt förintad...


Ekström fädernet
Namn År Födelseort län
Gustaf Ekström 1719 f.n. obekant  
Andreas Ekström 1750-1810 Holje ström K
Magnus Ekström 1774-1843 Bräkneån G
Gustaf Ekström 1797-1865   Göteryd, nära Lagan   G
August Ekström 1850-1927   Bäckasjögärde K
Sigfrid Ekström 1889-1978   Karlskrona K
Ejnar Ekström 1934- Emmaboda H
Catarina Ekström   1961 Örebro T
Emma Wenne 1992 Stockholm A

Smeder på sydsvenska jernverk

Se den särskilda sidan med Bruken

Min pappas halvsyskon

Genom att farfar August (1850-1927) hade varit gift tidigare så fanns det halvsyskon till min pappa. Med Nils och Tage talade pappa ofta om Serafia, Hilda, Lilly, Jenny och en som hette Torvald. Nu har jag genom mina tappra försök till seriös släktforskning kommit fram till att det främst är Serafia (1874-1934) samt Hilda (1876-1924) som, när jag var barn - alltid tilldrog sig mycket diskussioner... Där det var svårt att hänga med... Att man hade halvsyskon var väl knappast något man 'skröt' med på den tiden. Serafia och Hilda var Hedda Nordgrens barn. För halvbror Olof Thorwald (1884-1960), som faktiskt blivit döpt till Olof Tovald - hette modern Hilda Charlotta Petersdotter (1861-1887); hon var född i Hulan i Wissefjärda, och tragiskt nog blev hon endast 26 år gammal.
Såväl Heddas båda flickor som Hilda Charlottas pojke, Torvald, emigrerade till Nordamerika. Där gifte de sig och återkom mig veterligt aldrig någon gång till hemlandet. Det har framkommit att alla fått barn och och barnbarn så där finns det vad man skulle kunna kalla halvkusiner till pappa. Han hade knappast någon kontakt med dessa; det enda jag vet är att vi en gång fick brev från Olof Thorwald bosatt i Philadelphia. Där stannade även Serafia och Hilda har jag förstått av släktforskningen. Hilda dog i West Laurel hills, Philadelphia men Serafia dog i Miami Beach, Florida.
Fler halvsyskon än de tre omnämnda här finns - en del dog som små barn, t ex Alfrida och Syster Augusta, och andra kanske vi inte ens vet om att de existerat (papperslösa personer). Jag har tio barn registrerade som farfar Augusts barn. F ö var farfarsfar, Gustaf Ekström (1797-1865) också far till tio kända barn; ävenledes i tre olika äktenskap.

Mödrarna i stället för barnen

Med Gustaf Ekström (1797-1865) och August Ekström (1850-1927) startade jag min släktforskning. Med tjugo individer borde det vara tillräckligt arbete till att börja med; farfarsfars 10 resp farfars 10 barn. Tanken var att ta det äldsta barnet först och sen skanna igenom alla återstående 19 människoöden. Varvid jag stötte på patrull genast, eftersom denne Sven Gunnar Ekström alias Sven Gustavsson, utflyttat till Stockholm. Detta enligt en notering av prästen. Vad jag inte visste då var att Stockholm var namnet på en by i närheten, dvs i samma socken, Backaryd i Blekinge. Så en överraskning som sen följts av flera liknande och som gör att släktforskning är både spännande sysselsättning och lärorikt; t ex utökar man kunskaperna i svensk geografi.

För att lära mig, för att få erfarenhet i gemet, borde jag kanske ändra mig och begynna studiet av allra yngsta barnet. Det blir då Nils Johan Konrad, född 23/12 1893. Farbror Nisse, sa vi där hemma. Det blir lättare än med Sven som var född 1821... eftersom jag träffat Nils flera gånger och han har barn som ännu är i livet. Problemet därvidlag kan vara huruvida dessa barn är intresserade/villiga att samarbeta och delge mig som (kusin) släktforskare de upplysningar jag behöver för ett fullödigt forskningsresultat. Det antydda problemet är i kombination med gällande sekretessregler hinder på min väg...

Ska jag inte nu i stället försöka reda ut vilka mödrarna var? Har förstått att det handlar om 6 st individer, då både Gustaf och August varit gifta tre gånger var.

Min farmor

Min farmor, Ida Lindström (1865-1942), måste ha varit särdeles duktig. När farfars första fruar, Hedda och Hilda inte längre levde, fick Ida ta hand om deras små barn. Det var Gustaf Artur, Serafia, Hilda och Alfrida samt Torwald. Från år 1887 var hon i tjänst i Karlskrona som barnflicka (förmodas)... Sedan August blivit änkeman för andra gången gifte han sig år 1889 med Ida. Hon fick mycket snart tre egna barn; min pappa och sen dennes båda bröder Nils och Tage.
I Nybro hjälpte Ida till med uppfostran av fosterpojkar, t ex en som hette Napoleon Bogren.

Arbetar med mitt barndomshem, Kjesmålen utgående från Vissefjärda sockens Församlingsbok för åren 1917-1930. Då fann jag åter Lilly (pappas morbrors dotter) boendes där liksom Tage (pappas yngre bror) ett tag...

Farbror Tage var även på väg att gifta sig på Öland, Lysning från 7 febr 1928 i Algutsrum med en änka, bosatt Jordtorp Nr 1. Det var Tages andra försök att ändra civilståndet.

U p p å t