64sq

Index folder 3746Jussi Björling: Song of India

kort gul linje

golfare? nähä, aldrig...

kort gul linje

dansande ungdom

kort gul linje

Emmchen mit mama Cati

kort gul linje

Operan mm

kort gul linje

Dagens Nyheter 2/2 1984

Gaut DN 2/2 1984


non

bank o ban-golf helpful devices against global warming

Väderkvarnar i Guangdong.

Vindkraften togs knappast på allvar för ett par år sedan. Utvecklingen tyder dock på att det vänt; antagligen beroende på att hotet om 'Global Warming', förorsakad av utsläppen av växthusgaser, blivit mer påtagligt.
Om några år kan upp mot tio procent av totala energiförsörjningen bestå av vindkraft.

Ävenledes tibetaner behöver mer av energi än som går att få i Tibets floder.

non

Gaut

or Gautr, commonly assumed to mean 'father' or 'ruler', is one of the names used for Odin, the god of ancient northern mythology.
Most likely part of the ancestor list of Odin given by Snorri in Heimskringla

Kor som Jakar på Djurgården 29 juni 2008

  Kjesmåla stångkossor

sextiotalets början      Motala Verkstad