main index Ödevata Nedåt

64sq

170red

En av de första egendomligheterna som jag stötte på när jag börjat släktforska:
kvinnan som hette Lilly och som bott hos min pappa på tjugotalet och där prästen gjort uppseendeväckande anteckningar i församlingsboken.

Det har dröjt ett par år innan det någotsånär börjat klarna; vad det var som försigick. Jag tillåter mig beskriva detta nedan.

170red

Gåtfullt om Bussamåla 1930

about mental illness
Jag tillåter mig själv tänka helt fritt ett tag (!) om denna företeelse, att man i kyrkböckerna varit så flitiga med användningen av ordet 'sinnessjuk' som beskrivning av personer. Tror att det förr fanns ett behov av att försvara anhöriga och närsamhället mot allehanda avvikande beteenden. Ett behov som inte känns lika starkt i dag. Vi är mer tillåtande och vi har knappast längre några mentalsjukhus i drift: jag borde egentligen avhålla mig från att skriva om sådant jag vet väldigt lite om.
Jag tänka mig att en kvinna som hamnat i en tämligen hopplös situation, föräldralös och ensamstående gravid, uppvisar vad vi kanske i dag skulle kalla graviditetspsykos, på den tiden, för hundra år sen, får den 'hjälpen' att hon tvingas in på sjukhus eller anstalt och med diagnosen 'sinnesjuk'. Men inget bestående tillstånd som rättfärdigar en stämpel: 'sinnessjuk'. Jag vill bara försöka förstå varför 'sinnessjuk' så ofta blev inskrivet av prästerna. Det ser ut som om det tillagts efteråt, dvs inte direkt i samband med husförhör utan haft annan anledning. I min hemsocken har jag sett att väldigt många stämplats på detta sätt när Thörn var präst.

Det var ett av det mest förunderliga som jag till att börja med stötte på när jag började släktforska för ett par år sedan. Min pappa hade en kusin som fick bo hemma hos honom i Käsemåla där han köpt ett torpställe 1925. Kusinen hette Lilly och hade som liten blivit faderslös och modern, Gertrud, var otillräcklig med rätt många barn att ensam omhänderta vilket hon inte lyckades helt med. Några av Lillys bröder hamnade på 'barnhem' och modern själv vistades en kort tid på mentalsjukhus i Västervik. Jag har inte kunnat studera alla detaljer i sammanhanget. Efter att ha träffat en dotter till en av dessa bröder till Lilly, i Borgholm, 2017, har jag förstått att Lilly inte var 'sjuk' utan blev omhändertagen av den tidens socialtjänst på det då vanligaste sättet: Hon skjutsades till Bussamåla, ett ålderdomshem i Vissefjärda, trots att Lilly bara var ca 20 år gammal. Där vistades hon en kort tid.

Händelseförlopp enligt kyrkböckerna:

Lilly, 18 år gammal, kallas Tjänarinna och inkommer till Kesemåla, Vissefjärda socken, den 14/12 1927 ifrån Hossmo socken (H) - avståndet mellan hemmet i Hossmo och Kjesemåla är ca 4-5 mil. [Vissefjärda (G, H) AIIa:14 / Sida 1376] En dotter föds på Kalmar Lasarett den 4/6 1929. Barnet dör utan dop och utan namn den 20/6 1929. Koncipieringen bör således ha skett under den tid då Lilly vistades hos min Pappa i Käsemåla - år 1928. [Kalmar Lasaretts ministeralböcker, 1929 års Födelsebok C:2 / Sida 185]
Lilly har hamnat på listan över 'Å församlingen skrivna' [Vissefjärda (G, H) AIIa:17 (1917-1930) Bild 2220 / sid 2391]
Lilly inkommer Bussamåla ålderdomshem, 1930 ifrån 'Å församlingen skrivna'. Hon benämnes nu F.d. tjänarinna. [Vissefjärda (G, H) AIIa:10 / Sida 275]
Lilly får en son, Nils Harry Lindström, den 11/5 1932, med Tor Bogren som fader (födelseboken finns i ancestry - men inte hos AD eller Svar ).
Anteckn i födelseboken: Anmälan gjord till Barnavårdsnämnden 13/5 1932 (därmed kan födelseåret anses fastslaget - fastän dokumentet i övrigt saknar årtalsangivelse). Lagstadgat erkännande av faderskap: 23/9 1932.
Personligen är jag 99% säker på att Tor Bogren satt på Ödevata, på arbetshemmet för försumliga fäder. Vi bodde i närheten och han kom på besök under permission, flera gånger. Minns däremot inte vilka år detta förekom. En bestående oklarhet är om Lilly bodde i Bussamåla (socknens ålderdomshem) som 'intagen' eller arbetade som hembiträde där. Kanske en kombination av båda - det finns f ö inga uppgifter om datum, när hon kom till Bussamåla eller när hon kunde flytta därifrån. Var nånstans födde hon i Maj månad 1932, sonen Nils? Min äldre syster, Ebba Ingrid Olivia, kom till världen i februari 1932, som mina föräldrars allra första barn; så de hade nog upp och kunde knappast bistå vid förlossningen. Men det barn hon fick 1929 (en flicka som dog efter 1½ vecka utan dop o namn) blev ju framfött på Kalmar Lasarett men det är ju en annan historia och tre år tidigare.


Verkligt händelseförlopp:

Dessvärre är alla inblandade borta nu. Ingen att fråga hur det gick till; det är för sent nu! Det kanske förblir en evig gåta. Främst skulle jag vilja veta hur det kom sig att hon placerades på Bussamåla, ett ställe som ingen människa önskade hamna på. Hur hjälplös var flickan Lilly? Försökte min pappa hjälpa henne? Farbror Tages roll? Vidare när skrevs hon in och när skrevs hon ut? Vid en födelse av sonen Nils maj 1932 har man i födelse- och dopboken angett att hon var 'hembiträde' på Bussamåla. Är det ett förskönade av verkligheten? Finns det någon loggbok för hemmet bevarad, som man kunde ta del av?

Det jag vet är att min pappa kom hem från Amerika 1921 och bosatte sig i Nybro, förmodligen hos sina föräldrar. Hans far, August Ekström, levde till 1927, och modern, Ida Lindström, till 1942. Pappa var troligen arbetslös. Han köpte ett torpställe om 18 ha i Vissefjärda, med hjälp av banklån. Han var bosatt ensam från september 1925 fram till dess den här kusinen, Lilly Lindström, flyttade in två år senare enligt församlingsboken, i december 1927. Jag kunde följa Lilly till år 1930 då hon kom till Bussamåla, som var socknens ålderdomshem. Lilly var bara 19 år! Hur hon kom därifrån intresserade mig att efterforska. Jag vet att hon gifte sig 1935 och fick flera barn, en del lever än i dag, friska och krya, som det verkar. På den tiden kunde man åsätta en människa 'sinnessjuk' i kyrkböckerna och forsla till ett ålderdomshem. Det var så de hade gjort i Vissefjärda socken - där jag föddes 1934.


Lilly gifter sig den 1/11 1935 med Karl Ivan Karström. Ljuder, Lessebo (G) [Ljuder (G) AIIa:7 / sidan 764] Lilly får flera barn och barnbarn. Många lever och den personliga integriteten, som är så enormt viktig i vårt land, gör att dessa skyddas av lagen. Så exempelvis får jag inte skriva namnet, men det är känt genom, t ex birthday.se, att en dotter till Lilly bor i Emmaboda, [Siv] är född den 2/6 1938 så hon är i skrivande stund 81 år gammal. Det som gjort mig förargad i dag är att det inte finns några Församlingsböcker i denna socken, Vissefjärda, på ArkivDigital, ej heller på Svar, så där drabbades jag av 89-årigt preskriptionsskydd.


U p p     —    alla sidorna     —    h e m