64sq

Sillablek — ett naturfenomen!

God Morgon!

Snöfall i november 2016

novembervitt

ejnar

Kalmar Torn
Kalmar torn11aug

Höst 2013
En brandvägg i Blompottans kvarter

2016 fanns flaggan där...
flag

Observatorie­lundens damm
Obsans torrlagda damm okt 2013

Fri utsikt 1950
Kjesmåla 1950


Släktarkiv Ekström
ekst/default.html


Uppåt


Foto sommaren 2013


Det kan tyckas märkligt. Namnet på sidan och rätt så gamla bilder.

Denna dag, midsommardagen 2016, är det högsommartemperatur. På alla tre mätarna + 31° C . . . Det är en minnesvärd midsommar­temperatur här i Stockholm.

Redan kl 8.30 var jag i Gamla Stan och besökte detta kafé, som jag ofta fotat interiört. Se bilder 2013 resp 2016 nedanför!


DSC02873 (2016)

ett kaffeställe i Gamla Stan (2013)


N e d       Solna       Lekeberg      Höglunda 2004


Sillablek och kornblixtar

Ett vanligt himlafenomen, ljungeldar, kunde iakttas under augusti- och septemberkvällarna i de sydöstra delarna av vårt land. Det var åskan utan dunder. Ett ljudlöst fenomen. Kornblixtar eller som man sa, "konblixtar". Folk kallade det även för sillablek.

Det var nämligen så att när sillstimmen vände buk i Hanöbukten och träffades av månens strålar så blixtrade de silverglänsande fjällen upp mot natthimlen där de reflekterades och kunde ses som himlafenomen uppe i Småland, t.ex. i Vissefjärda socken.

'Så nu veten I detta' om ljungeld och sillablek (som Strindberg skrev)! Den som förfogar över Nordisk Familjebok från 1905 kan läsa att:

Kornblixtar utgöras af till formen obestämda ljussken eller flamningar, som plötsligt upplysa en större eller mindre del av himlen....
Vidare:
Kornblixtarna är ljudlösa blixtar, som om sommar- och höstkvällarna upplysa horisonten.
I de flesta fall torde kornblixtarna böra tillskrifvas ett åskväder, som är så aflägset att dundret ej höres på observationsplatsen. Att så alltid är förhållandet, kan dock ej anses vara afgjort.

Jag lutar åt sillstim! I vart fall om man den 3 september 1968 befann sig i det triangulära området Åkerby (Ljuder) - Krumstorp (Vissefjärda) - Buskahult (Blekinge).

hor green line

H e m     —     Nerike     —     main folder     —     U p p

hor green line