Alexander Solsjenitsyn

Lägerliv och denna krets av människor

170red 5px

Ur Georg Lukàcs bok Solsjenitsyn

[...] Framför allt är det skikt som representeras av de primära organisatörerna väsentligt. Även här visar Solsjenitsyn sin stora konstnärlighet, när det gäller att kortfattat karakterisera, att iaktta eller att skapa situationer, i vilka människorna föranleds till att avslöja sina faktiska relationer till samhället, till sin egen konkreta verksamhet i det och därmed till sig själva ‒ inte kontemplativt utan återverkande på dem själva.

Igenom alla såväl yttre som inre, konkret mycket graderade varianter åskådliggörs här plastiskt och i högsta grad entydigt den socialt-mänskliga lagbundenheten hos en sådan livsföring.

Inte förgäves har Spinoza och efter honom Goethe hänvisat till 'människornas två stora fiender', affekterna fruktan och förhoppning.
Institutioner som fungerar genom att dagligen framkalla just dessa affekter, måste tvångsmässigt 'uppfostra' de människor, som är inkopplade med dem och hängivet betjänar dem, till inre passivitet och därmed till at förlora sin mänskliga personlighet. Det händer mer eller mindre ofta i de flesta byråkratier, som är tillräckligt inflytelserika för att tvinga sina underordnade till att helt underkasta sig dem även själsligt. Blir byråkratin till förhärskande livsform hos dem som är inlemmade i den, och kommer de av den dikterade besluten att fullständigt avgöra deras livsföring, så kommer den av systemets dagliga behov dikterade taktiken att ofrånkomligt bli den sista instansen, när det gäller alla avgörande val mellan gott och ont. Och eftersom det härur inte kan uppstå några socialt äkta, objektiva normer för handlandet, blir varje medverkande individ tillbakastött i rent partiell subjektivitet, fatalt behärskad av fruktan och förhoppning, varigenom människans äkta sociala aktivitet degraderas till en blott och bart inställsam, ofta omänsklig passivitet.

I detta visar sig den oupphörligt upprepade tillspetsningen eller avtrubbningen av den inre rörelsen hos denna krets av människor. [...]

Lukacs bok ISBN: 8002303029742
170red

Ekström — kusiner och andra. Ett släktarkiv.  Programmet MinSläkt 4 har därvid använts.
Registren är nu anpassade även för smarta mobiler (display < 10")

Länkar till antecknat