meny

€jnars Abel page

ee-brush

GrillskaHuset
Fotot på Gunnar och mig, när vi promenerar runt i Gamla Stan, tror jag är taget runt 1982. Då var Gunnar 19 år och jag 48.

Julian assange a Hero

Henri Matisse: Madras woman
Matisse: Madras woman

Ejnar på Väddö sommaren 1952
Ejnar på Väddö 1952

orange190

pappa
Kjesmålen: Lars-Eric, Evelyn, Sigfrid, Anna, Olga samt taxen på stolen... [runt 1959]

orange190

Orkaner och klimatförändringar

 1. Koloxidnivån måste ner, den får inte tillåtas öka mer.
 2. Klimatförändringen till globalt varmare kommer att medföra katastrofer, översvämningar, orkanvindar.
 3. Vi själva förorsakar detta, det är vi människor som är skuld till ohämmade koloxidutsläpp.
 4. Livsstilen skulle emellertid kunna förändras utan alltför stora uppoffringar.
 5. Det borde kunna gå att tämligen lätt motivera människorna i dag, att med tanke på kommande generationer:
  a) köra mindre bil
  b) spara våra gemensamma naturtillgångar för ett rättvisare och förståndigare utnyttjande.
  c) upphöra helt med bombningar, ockupationer och angreppskrig.
 6. Slöseriet med olja, gas, kol etc är som extrem skuldsättning, vår generation låter kommande betala skulderna.
 7. Det minsta man kan göra lokalt är väl att lyssna på miljörörelsens företrädare, att inse att trängselavgifter är ett vetenskapligt beprövat sätt att minska på luftföroreningar i en storstad, samtidigt som sådana avgifter kan avhålla en och annan onödig bilresa och därmed minska samtliga externa effekter av det individuella beslutet att dra iväg med SUV:en en bit bland cyklande, gående och nyttotrafiken.

orange190

Käsemåla eller Kjesmåla eller ?

Såg att ett hus i Medlen var till salu [Bovision]

Det var fint där på vägen förbi Klippingsbo. Jag cyklade en gång på tidigt femtiotal neråt södra änden av socknen. Jag frapperades av den fina panoramautsikten som damals serverades när man stod uppe på den branta backen vid Klippingsbo. Vackra ängar och böljande ljusgula sädesfält ända kilometern bort. Antar scenariot är helt annorlunda nu, sextio år senare...........

Vi kan också ge referens till Lillemasen, där flera goda havreskördar togs på fyrtio- och femtiotalet. Men på trettiotalet inträffade en bisarr händelse i samband med nyodlingen och utdikningen. Strax efter inköpet av fastigheten skulle farbror Tage demonstrera det överdådigt fina matjordslagret. Därvid lånte han pappas spett och drev ner det med kraft mitt ute i Lillemasen. Spettet försvann. Kanske kom det ut på andra sidan jordklotet!

orange190

Arthur Engberg

[...]Det ligger i judendomens hela kynne att vara ''cell''-byggare, att fräta sönder, inifrån uppluckra och förbränna. Ty judendomen har i sällspord grad varit parasitär. Den är lik dessa underliga växter, som icke ha sina rötter i jorden utan i andra växter, vilkas must och saft utgöra deras näring. Judendomen har varit och är den indoariska folkstammens mistel. Den kräver en ädel ras som näringskälla, och det vore orättvist att förneka, att den har klar blick för det bästa och livsdugligaste. Så har den judiska rasen blivit historiens förnämsta exploatör.[...]

Källa: http://arkiv.rodarummet.org/tag/arthur-engberg/

Arthur Added , 2016 03 13, ecklesiastikministern med ansvar för skolutbildningen i Sverige när jag var ung...

Arthur Engberg växte upp i Hassela som son till en ganska välbärgad hemmansägare, Anders Engberg, och hans hustru Brita Kristina Danielsdotter. Fadern var borgerlig vänsterman i landstinget. Engberg gifte sig 1923 med Lydia Carlsson, född 19 juli 1900, dotter till grosshandlaren Gustaf Carlsson och Christina Mathilda Johannison. ecklesiastikminister september 1932 till juni 1936 och hösten 1936-1939. [2016 09 02]