meny

€jnar €kström

Dagsläget: ambitionen denna dag är att kunna lämna tillbaka alla böckerna. Det är fem stycken. Jag har ju nära til Stockholms Stadsbibliotek och borde rimligtvis orka med en promenad dit och tillbaka.

horse-ee
IMG_20170621_151544
Honda Accord