Register €€

    Släktforskningssidan : http://ejnar.se/anor.html   —  Foton på familjer   —   Nederst

Hammarsmederna, spiksmederna och knipsmedsmästarna Ekström, de arbetade på flera av de många bruken som drevs på 1700-talet i Småland och Blekinge. De var på Holje Jernbruk, Jämshög (K), Stenfors Bruk, Tingsås (G), Timsfors Jernbruk vid Lagan, Markaryd, Ryd Jernbruk vid Helge å, Göteryd (G), Diö Bruk vid Möckelns strand i Stenbrohult (G), Linnefors Jernbruk, Vissefjärda (H).
Kanske de var på Åryd Jernverk och Huseby Bruk också - det är inte så lätt att så här långt efteråt (300 år) riktigt greppa. Storhetstiden för denna yrkeskategori var nog mellan 1700 och 1800. Därefter fick de lära om till t ex gjutare, gårdssmeder eller stenhuggare.

Mer om bruken

fem-sex generationer av smeder Ekström

En boggi är ett underrede som är vridbart mot ett fordons kaross. Boggin har vanligen fyra hjul, som sprider fordonets last på fler axlar och minskar axeltrycket, ökar lastförmågan och förbättrar kurvtagningen.

Boggivagnar introducerades i USA redan på 1830-talet, till Europa kom de första 1876 och i Sverige infördes de omkring 1880 vid några skånska privatjärnvägar och 1888 av Statens Järnvägar.[cit Wikiped. 2 2018 ee]

Lok, järnvägsvagnar och spårvagnar förses numera nästan alltid med en boggi i vardera änden. Det är vanligt att det förekommer tvåaxliga boggier under järnvägsvagnar, medan lok brukar förses med antingen två- eller treaxliga boggier. Kallas på amerikanska för truck. Det svenska ordet "truck" i spårvägssammanhang är en i vagnkorgen fast monterad tvåaxlig hjulupphängning.

Boggin har tre syften:

gaugtahiti

Back to top