64

August Ekström 1850 - 1927

liten orange linje

anor.html - alla släktforskningssidorna

liten orange linje

August Ekström 1850 - 1927

August Ekström, som husägare i Nybro farfars och farmors leverne i Pukeberg och på Kvarnaslätt

liten orange linje

Min farfarsfar hette Gustaf Ekström, han föddes 1797-11-11 i Göteryd (G) och uppges vara gårdssmed. En son, August, fick börja med efternamnet Gustafsson. Senare i Nybro (Pukeberg) ändrade han det till Ekström. August Ekström föddes den 3 Maj 1850 i Bäckasjögärde, Backaryd, Blekinge.
August Ekström var gift tre gånger och det finns tio, i äktenskap registrerade, barn, enligt förteckning nedan.

Augusts fader, dvs min farfarsfar, Gustaf Ekström, (1797-1865), var också gift tre gånger och fick likaledes minst 10 barn.

Augusts moder, Ingrid Christina Lindström, (1823-1909) förtjänar egentligen en egen hemsida. Hon var gift två gånger, först med min farfarsfar, senare, efter att ha blivit änka, med en yngre man, Sven Carlsson Ekström. Denne var en brorson till farfarsfar. Bland hennes anor finns en Masmäster Petter Lindström som varit verksam på Pauliströms jernbruk, Bruzaholms Bruk samt på Lindefors Bruk i Svennevad.

Nedan har jag en förteckning över Augusts barn, dvs min pappas hel- och halvsyskon.

Augusts barn
Moder Barn Född Död
Hedda Gustaf Artur 24/6 1872 2/1 1907
Hedda Serafia 5/7 1874 21/11 1934
Hedda Hilda 19/1 1876 1/9 1935
Hedda Syster Augusta 14/2 1878 16/11 1882
Hedda Syster Alfrida 16/4 1880 12/6 1886
Hilda Carl Johan 14/2 1883 17/9 1883
Hilda Olof Torvald 13/10 1884 10/12 1960
Ida Sigfrid Wilhelm 30/7 1889 18/12 1977
Ida Tage Adolf Wirelius 2/1 1892 18/12 1977
Ida Nils Johan Konrad 23/12 1893 24/11 1973

Sigfrid Wilhelm blev min pappa.

liten orange linje

Om min farfarsfar, Gustaf Ekström 1797-1865, och dennes elva barn, finns hemsidan Gustaf Ekström

Namnet Ekström

Är namnet Ekström taget? Säker kan man inte vara. I nuvarande läge kan jag endast konstatera att anfadern dyker upp i Blekinge i början av sjuttonhundratalet och med namnet Ekström - detta i samband med vigseln med Brita Simonsdotter Elgh. Men det har inte kunnat fastställas vems son han är, ej heller var han såg världens ljus.
Således: min farfarsfars farfarsfar, han hette Gustaf Ekström. Sonen Anders Ekström är min farfarsfars farfar. Dennes son, Magnus Ekström är min farfars farfar. Magnus får sonen Gustaf Ekström 1797 och min farfar kallas till att börja med Gustafs son, i enlighet med den tidens direktiv och sedvänja.
Sen blev det dubbelnamn i kyrkböckerna, ett tag: August Gustafsson Ekström, står det. Men uppe i Småland blev det bara August Ekström.

Antavla 28 sidor pdf http://ejnar.se/Antavlor/AntavlaCat.pdf

En intressant hobby, släktforskning. Har jag t ex funnit att min farfar, August Ekström, bevisligen var arbetsledare vid ett katedralbygge.
Han blev skjuten av ett fyllo som sårade honm lätt i armen. August begärde 50 kr i skadestånd för sveda och värk vid tinget. Hur det blev med den saken är inte klarlagt. Pappa nämnde aldrig saken, vad jag kan minnas. Källan här är tidningen KALMAR, den 19 januari 1887. En ocr-skanning har företagits av Kungl Bibl och jag har återgett rättegångsreferatet på sidan http://ejnar.se/blom/august-ekstrom.html

liten orange linje

Uppåt   |   Nedåt

liten orange linje

Det var en gång ett ljust och leende landskap

barndomens utsikt mot söder, år 1949

Tegar, gräsvallar, stenrösen, nästan igenväxta diken men ändå av människan odlad mark, ett öppet, ljust och leende landskap. Fotot från omkring 1949. Utsikten från min barndoms stugfönster...

liten orange linje