64

Ekströms

orange190

Släktleden

liten orange linje

Gustaf Ekström
1719-1787

Anders Ekström
1750-1810

Magnus Ekström
1774-1843

Gustaf Ekström
1797-1865

August Ekström
1850-1927

Sigfrid Ekström
1889-1977

Ejnar Ekström
1934 -  

ejnar-vetek


Catarina Ekström
1961 -  

Emma Wenne
1993 -  

Melker
2021 -  

liten orange linje

Smedsläkten Ekström: startar 1719 men är f n okänd längre bakåt i tiden. Min gren slutar nu mer än 300 år senare, efter åtta generationer med efternamnet Ekström.

Det finns i skrivande stund 10 033 svenskar med efternamn Ekström. Skulle tro att högst fem procent av dessa är släkt med mig, Ejnar Ekström. Som jämförelse:
Det finns 3 765 med namnet Malmström
Det finns 13 839 med namnet Gunnarsson.
På mödernet är släktnamnet Wolf. De är bara 737 nu levande personer och inte alla av dessa är mina släktingar.

orange190
Ekström fädernet
Namn År Födelseort Län
Gustaf Ekström 1719 f.n. obekant  
Andreas Ekström 1750-1810 Holje ström K
Magnus Ekström 1774-1843 Bräkneån G
Gustaf Ekström 1797-1865   Göteryd, nära Lagan   G
August Ekström 1850-1927   Bäckasjögärde K
Sigfrid Ekström 1889-1978   Karlskrona K
Ejnar Ekström 1934- Emmaboda H
Catarina Ekström   1961 Örebro T
Emma Wenne 1992 Stockholm A

U p p å t

Ekström en släkt i Småland

Det började i Kronobergs län (G) och över Blekinge (K) hamnade min gren av Ekströms släkte i trakten av Nybro (H). Nåja, hur och när det började veta vi förstås icke; vi kan söka och forska och kommer måhända längre fram ännu längre tillbaka i tiden. Den anfader som jag nu känner till är Gustaf Ekström (1719 - 1787). En första milstolpe är denne Gustafs giftermål 30 november 1749 med Britta Simonsdotter Elgh; detta skedde vid Holje Järnbruk, Jämshög i Blekinge, nuvarande Olofström. Gustaf Ekström föddes således för mer än 300 år sedan!
Gustaf Ekström, knipsmedsmästaren - ja det är min farfarsfars farfarsfar.

Gustaf Ekström var - när vi påträffar honom - verksam i Blekinge vid Holje Järnbruk, ett tämligen nystartat järnbruk. Sen drog han vidare upp till Diö vid Möckelns östra strand, Stenbrohult socken i Kronobergs län, numera Älmhult. Han var verksam vid Diö Bruk och var där knipsmedsmästare. Sönerna, bl a Andreas Ekström (1750 - 1810), Lars Ekström (1751 - 1825), Jonas Ekström (1765 - 1832) samt sonsonen Magnus Ekström (1774 - 1843) var, liksom anfadern Gustaf, anställda som smeder på olika järnbruk, bl a Ry Järnbruk i Göteryd, Linnefors Jernbruk i Vissefjärda, Stenfors Bruk i Tingsås, Huseby Bruk i Urshult. Detta var på senare delen av 1700-talet.

När myrmalmen och sjömalmen tagit slut och det gick dåligt för bruken blev det ett sug neråt Blekinge. Där blev det en kort blomstringstid för stenhuggeriet framför allt i första hälften av 1800-talet. Magnus Ekström, en av Andreas Ekströms söner, flyttar år 1801 ut från Ry Järnbruk i Göteryd ner till Skatelöv tillsammans med andra smeder, i hopp om arbete vid Huseby Bruk. Magnus har med sig sönerna Carl och Gustaf. Den senare, Gustaf Ekström föddes 11/11 1797 i Göteryd - var bara 4 år vid flytten - denne pojke blev min farfarsfar. Denne Gustaf, med samma namn som sin farfarsfar, var också smed men flyttade ner till Blekinge. Vid 15 års ålder går han till Asarum och får arbete som gårdssmed. Vid 22 år gifter han sig första gången (med Kerstin Svensdotter). Vid 23 års ålder är denne Gustaf, min farfarsfar, bosatt i Bäckasjögärde, Backaryd, en bit norr om Ronneby och Bräkne-Hoby. År 1828 är det äktenskap nr 2, nu med Sigrid Månsdotter. År 1845 gifter Gustaf Ekström sig med Ingrid Christina Lindström, som blir min farfarsmor. Totalt finns tolv barn registrerade för Gustaf, inkl min farfar, men som vanligt på den tiden så överlevde inte alla - några blev bara dagar eller veckor gamla.

Min farfar, August Ekström (1850 - 1927) finns skriven som stenhuggare, stenarbetare, murare och som grundläggare. Först verksam runt om i Blekinge, bl a Kaarlskrona och Ronneby, tog han sin familj och flyttade norrut till Småland. Han hade, som stenspecialist varit med om kyrkobygget i S:t Sigfrid utanför Nybro och han hade desslikes som sin tredje och sista hustru tagit min farmor, Ida Charlotta Lindström från Kyrkeryd, som ligger nära intill S:t Sigfrids kyrka. Min pappa Sigfrid Ekström, liksom Tage föddes nere i Blekinge, i Karlskrona resp i Ronneby. Den yngste brodern, Nils, föddes i Madesjö. Tre halvsyskon, Serafia, Hilda och Thorwald, emigrerade till USA. Pappa och Nils åkte 1907 resp 1920 men båda bröderna hemkom till moderlandet efter en för min pappa 14-årig vistelse i Minnesota men en mer kortvarig vistelse för farbror Nils i New York.

orange190