Ida Lindström min farmor samt Ida Malmström

Ska försöka reda ut vilka som bodde i Nybro på trettiotalet. De personer som är intressanta har efternamn som Ekström, Lindström, Malmström och Sjölin. Gladan Nr 5 tycks vara det kvarter där de bodde.

Det blev ett stort arbete. Så många personer och så otydliga relationer och förflyttningar. Kvarstår emellertid att det är viktigt göra detta. Jag har nu kommit fram till att jag eventuellt är släkt med Ida Malmström. Då blir det många människor; de flesta ja, så gott som alla, har jag aldrig träffat eller ens hört talas om. Nu ändrar jag lite på detta förhållande.
Men först ner till ett gruppfoto från 1940, troligen taget hos Erik Sjölin i Nybro.

Jag har granskat församlingsböckerna i Madesjö socken och i Nybro köping/stad. Perioden är hela första delen av nittonhundratalet dvs 1900 - 1950. Det var i februari 1865 som Nybro fick köpingsrättigheter av kungl. Majt. Detta trots motstånd från den stora socknen Madesjö som mer eller mindre omslöt tätorten Nybro. Nybro blev stad den 1 januari år 1932.

apelsin hor lin

Kvarnaslätt, Nybro

Madesjö (H) AIIa:11 (1900-1906) Bild 96 / sid 1242   —   Platsen anges i Madesjö sockens kyrkböcker som kvarter nr 45 av Kvarnaslätt. Familjen Ekström inkomna från närbelägna S:t Sigfrids socken i november månad 1901. Familjen Ekströms medlemmar:
Grundläggaren August, Ida (den 3:e hustrun), deras söner Sigfrid, Nils och Tage, de tre är helsyskon men det finns också äldre halvsyskon. (Sigfrid blev min pappa).

Kvarnaslätt, Nybro

Madesjö (H) AIIa:17 (1907-1915) Bild 228 / sid 1259   —   Platsen anges fortfarande som kvarter nr 45 av Kvarnaslätt. Nybro köping lyckades först år 1910 inkorporera Göljehult och Kvarnaslätt. Familjens medlemmar: August, Ida, Nils, Tage, fostersonen Joel Bogren, pappa är i Amerika; Tage är på Gotland eller i Everöd - det står att familjen i övrigt utflyttar år 1917, till page 1669 i nya boken.

Kvarnaslätt, Nybro

Madesjö (H) AIIa:26 (1916-1924) Bild 173 / sid 1669   —   nu bara tre personer: August, Ida och fostersonen Bogren; medan Tage o Nils flyttat ut, Tage till Göteborg 24/11 1920, Nisse till Amerika 27/9 1920. Däremot har min pappa kommit hem 11/6 1921, han bor i Nybro till september 1925. Vidare är det anmärkningsvärt att det registrerats inte mindre än 28 personer som boende på denna adress, Qvarnslätt nr 45. Hur stort hus var det? - frågar man sig; det saknas foton och andra källor.
De fyra personerna August, Ida, Joel Bogren samt min pappa, Sigfrid, går administrativt till N.B. sida 2120, år 1924, till Nybro köpings kyrkoböcker. En Ellen Alfredsson född 27/5 1881 i Oskars socken medflyttar de nämnda personerna - Ellen har fått efternamnet Ekström då hon gift sig med Tage den 29/5 1921. Tänka sig! Då borde väl även Tage dyka upp i nästa församlingsbok?

Det var tre församlingsböcker i Madesjö socken som täcker familjen August Ekström/Ida Lindström - nästa blir då i Nybro köping:
Platsen anges nu heta Gladan nr 5 - det kan bara antas att det är samma hus, dvs det är bara en administrativ förändring genom att området nu finns i Nybro köping från att tidigare legat i Madesjö socken. Kvarteret Gladan omgärdas av Storgatan i norr, Pukebergsgatan i väster, Malmgatan i syd och Glasbruksgatan i ost. Ekström ägde Pukebergsgatan nr 1, dvs närmast Storgatan. Femtio meter längre ner på gatan låg ett industrihus enligt den gamla kartan från 1912; det kanske kan vara Grönskogs Bryggeri? På en nutida karta är det 'Hyttgränd' och hela kvarteret är oigenkänneligt - kanske bara villor? Besök på platsen planeras Det står i följande hfl att familjen kommer från Madesjö page 1669. Däri står också att Grundläggaren August Gustafsson Ekström är Ägare till huset.

Gladan nr 5

Nybro (H) AIIa:3 (1924-1936) Bild 208 / sid 2120   —   Detta är den första församlingsboken i Nybro. Pappa, Sigfrid Ekström, noteras som inflyttad 1924; och att han flyttade ut den 28/9 1925. Fostersonen Joel Bogren, flyttar ävenledes ut, till Stenbrohult 2/9 1925. Farfar, August Ekström, husägaren, avled den 3/10 1927 - hos pappa i Käsemåla, Vissefjärda. Därför finns i hushållet efter år 1925 enbart min farmor, Ida Ekström, född Lindström, samt en Karl Evert Sigvard Malmström född 21/3 1917 i S:t Sigfrid, med obekant status (fosterpojke, barn eller vuxen/myndig person?), vilken inflyttar från Mortorp 19/7 1935, 18 år gammal. Farmor Ida hade regelmässigt hand om barn, hela livet - var det inte egna barn, så andras.
Det förefaller egendomligt att så många personer synes skrivna o bosatta? på adressen Gladan nr 5:
Jenny Konstance Sjölin, exempelvis, en halvsyster till min pappa, gift med Otto Amandus Sjölin i Madesjö nr 3 samt en av hennes tvillingsöner, Erik Wilhelm Natanael Sjölin, målare. Denne kom från sida 1670 år 1924 och går till sida 976 1936. Tvillingbrodern Nils flyttar ut till Amerika i februari 1926. En äldre broder, Harald Sjölin, född 1901, inkom från Amerika i oktober 1932, och gick till Kalmar 1935. Tages fru, Ellen Amanda Ekström men Tage själv inflyttade från Algutsrum på Öland den 2/2 1934 och utflyttar till Ljungby (H) i oktober samma år - till Gräsmo, Trekanten invid S:t Sigfridsån. Ellen och Tage är gifta hela livet; i juridisk mening. Ellen gick 1925 till sidan 2115.
År 1929 inflyttar från sidan 2293, Janne Malmström, född i S:t Sigfrid 1873. Med sig har han hustrun Ida Matilda född Petersson 1881, jämte fem barn födda mellan 1909 och 1921, därjämte ett barnbarn, Siv Majbritt Linnea Malmström, Viktorias dotter, född 22/10 1932 i tvillingfödsel med erkänd fader: jordbruksarbetaren Nils Erik Romer Jonsson från Kalmar, utflyttandes till Gotland i december 1932. Omkring sextio (60 !) hyresgäster tycks ha passerat detta hus som farfar ägde under perioden; framför allt observeras en stor utflyttning åren 1925 - 1929 från detta hus. En ännu outredd fråga är, huruvida huset var en fastighet, vilket den kategoriseras som, i bouppteckningen, som gjordes i dec 1927. Det var nog troligare, en byggnad på ofri grund - eller ?
Nästa hfl blir AIIa:4 / sid 2293 samt AIIa3 / sid 2123 i Nybro, som blev stad år 1932.

Egnahemsområde nr 9

Nybro (H) AIIa:4 (1924-1936) / sid 2293  —   Janne Malmström med hustrun Ida samt fem barn är bosatta på Egnahemsområdet Nr 9 i Nybro, åren 1933 - 1934.

Familjen Malmström kom från S:t Sigfrids socken. Där föddes åtta barn åren 1902-1921, först i Kyrkeryd därefter i byn Källebäck. Relevanta församlingsböcker är [S:t Sigfrid (H) Alla:1 (1900-1911) Sidorna: 67, 194 och 212]
samt [S:t Sigfrid (H) Alla:2 (1912-1929) Sida: 163, raderna 1-3].

Gladan nr 6-7

Nybro (H) AIIa:3 (1924-1936) / sid 2123  —   Ida Matilda Malmström blir änka den 28 mars 1935. Med sina barn flyttar Ida, in som hyresgäst i Nybro stads hus, Gladan (bara namnet!) Nr 6 - 7. De barn som noterats boende där är Helge f 1912, Viola f 1915, Edit f 1918 samt Gustaf f 1921, alla födda i S:t Sigfrids socken, liksom modern. Familjen Malmström flyttar ut 1936; återfinns senare på sidan 976, rent administrativt.

Gladan nr 5

Nybro (H) AIIa:8 (1936-1948) Bild 860 / sid 976  —   Evert Malmström, som är Elsa Malmströms son, flyttar ut 1939, till Madesjö, han är då 22. Evert är född 1917 i S:t Sigfrid. Jenny Sjölin med sonen Erik inkom 1936 - de flyttar ut 1938, till sidan 965 Geten nr 10; fvb efter Eriks giftermål 1941 med Alva till Rapphönan nr 6 år 1947. Änkan Ida Malmström inkom 1936 med 4 barn födda 1912-1921 i S:t Sigfrid. Malmströms återfinns 1939 på sidan 1141 rent admin.

Tranan nr 1

Nybro (H) AIIa:8 (1936-1948) Bild 2510 / sid 1141  —   Evert Malmström född 21/3 1917 har bott i ett hus i Tjädern 13, år 1942. Ida Malmström går till sidan 908 år 1940. Ävenledes dottern Edit och sonen Gustav (ret) följer med. En annan dotter, Viola född 1915 har varit i Älmhult 1944. Med sin dotter, Gunvor Berit, född 11/2 1946 i Kalmar, flyttar hon 1946 till Gryt (L). Nordstrand i Nybro anges vara fader till Gunvor.

Ejdern nr 4

Nybro (H) AIIa:8 (1936-1948) Bild 180 / sid 908  —   Evert Malmström återkommer ifrån Madesjö i oktober 1940. Han flyttar in till Tjädern nr 13 år 1942. Everts moder, Ida Malmström, änkan, flyttar med till Tjädern, liksom den hjälpbehövande sonen Gustav, född 5/6 1921. Idas dotter, Edit Gunhild Malmström, född i S:t Sigfrid den 24/5 1918, tog ut flyttningsbetyg för att resa upp till Stockholm, Danderyd, den 17/11 1942, mitt inunder pågående världskrig.

Tjädern Nr 13

Nybro (H) AIIa:8 (1936-1948) Bild 2490 / sid 1139  —   Husförhörslängden har noteringen att Ida Malmström med tvenne söner, Evert född 1917 och Gustav född 1921, går från Ejdern till Tranan; så är det i alla fall bokfört. Ida Lindström, min farmor har flyttat ut till Ljungby socken (H) den 11/11 1940.

Trekanten

Ljungby (H) AIIa:10 (1931-1940) Bild 970 / sid 83  —   Farmor Ida tillbringar tiden från den 11/11 1940 fram till sin död 1942 hos sonen Tage Ekström, Gräsmo, Trekanten, Ljungby socken, Kalmar län. Farbror Tage hade ett litet trädgårdsmästeri invid Sankt Sigfridsån, Gräsmo, som ligger en liten bit från S:t Sigfrid.


Den här beskrivningen är för att bringa lite reda i hur mina släktingar bodde och flyttade ikring i Nybrotrakten första halvan av 1900-talet. Det har blivit ont om folk som man kunde fråga om hur det var.


Ett foto - troligen från 1940. Platsen är möjligen hos Erik Sjölin i Nybro. Jag tror att kvinnan bakom min farmor, Ida Ekström, född Lindström, kan vara Ida Malmström, född Petersson.

ElsieHuldaNisse


S:t Sigfrids kyrka

Kyrkan i sten byggdes åren 1885 - 1887. Min farfar, August Ekström, var arbetsledare för stenarbetarna. Eftersom stenen till kyrkan togs från ett stenbrott i Krukebo kan man anta att farfar August tidigt uppkallades från Blekinge för att som stenhuggare och f d fästningsbyggare bli den specialist som behövdes för kyrkobygget. Att han tog sin tredje hustru, Ida Lindström, min farmor, härifrån, 1888, hade nog med saken att göra. Han hade blivit bekant med henne under arbetet uppe i Småland. Att han hade en fru nere i Karlskrona var en annan femma. Min pappa, Sigfrid Ekström föddes f.ö. 1889 i Karlskrona.

Kyrkobygget pågick 1885 - 1888. Nära stenkyrkan på kullen, katedralen i S:t Sigfrid, ligger byarna Stora Mölebo och Kyrkeryd. Ekströmarna bodde ett tag i Stora Mölebo. Farmor Ida Lindström var född och uppväxt i byn Kyrkeryd.

Rättegångsreferat i tidningen Kalmar, 1887 | blom/august-ekstrom.html. Min farfar blev beskjuten o lätt skadad.

August Ekström ledde arbetet
S:t Sigfrids kyrka (Nybro)


Kvarnaslätt

Kvarnaslätt kallades i Madesjös kyrkböcker för Qvarnslät. Området ligger triangulärt mellan en övre bäck och en undre, som rinner ner till Pukebergs Glasbruk och därifrån heter flödet S:t Sigfridsån. Kvarnaslätt ligger syd om Göljemåla.


Göljemåla

Göljemåla är gården vars ägor utgör staden Nybros vagga. Nuvarande centrala delarna ligger således på forna Göljemåla.

Update   2021 12 11

url: http:/ejnar.se/ida.html

apelsin hor lin

Valid CSS!

U p p

apelsin hor lin