4-meny

Per Oskar Voxter

ora hor lin

Påbörjad berättelse om Per Oskar Voxter.

Han föddes den 15 Maj 1874 och erhöll vid dopet namnen Per Oscar.

Hans föräldrar voro: Den f d båtsmannen Peter Oskar Nannberg i Nanntorp och dennes hustru Kerstin Svensdotter. Nanntorp är en av byarna i Voxtorp, en liten socken i Södra Möre, 30 km söder om Kalmar stad.
Oskar blev det sista och därmed yngsta barnet av tio syskon sammanlagt.

Oskar blir faderslös vid tre års ålder.

Som sjuttonåring åker Oskar över till Öland. Han flyttar ut från fastlandet den 12 mars 1891. Målet är Kastlösa socken på södra Öland. Hans namn skrevs i flyttlängden som Per Oscar Peters son. Oskar återfinns 1891 som dräng på Kastlösa nr 18.
1892 är han på gården Partaby nr 1. Han byter nu namn från Petersson till Voxter.
1893 arbetar Oskar på Bjerby nr 5. Han tycks också vara en sejour in till Halltorp. kanske under år 1894.
1895 arbetar han som statdräng på Västerstad nr 1 och han gifter sig med Ida i juni 1895. Första hustrun, Ida dör i Maj månad 1896 efter knappt ett års äktenskap.

Oskar arbetar som statdräng på Övre Västerstad nr 2. Han gifter sig den 31/10 1897 med Amanda - äktenskap nr 2. Den 3 december 1899 flyttar Oskar i ett sällskap av fem personer ur sin stora familj ifrån Kastlösa socken till byn Alvlösa i Smedby socken. 1907 återfinns Oskar på Bjerby Malm. 1908 i Partaby nr 1 där han köpt hus år 1912.

Vi ser att Oskar är särdeles frisk o avslappnad på fotografiet från ett åkerfält på Sydöland, 1926. Hustrun Amanda avlider 1928. Alla Oskars barn har tillkommit åren 1893-1914. När fotot togs 1926 var barnen mellan 12 och 33 år gamla. Tio av de tolv barnen lever ännu och länge till - de uppnår alla rätt hög ålder. Oskar Voxter avlider den 9 augusti 1938. Vid sin död, levde tio av hans barn, ett bodde i Amerika. Ännu 1980 levde nio av barnen, i hög välmåga som det verkar. En ättling blev filmskådespelare. En annan blev en avlägsen släkting till mig, ejnar e.

ora hor lin

blom/OskarVoxter.html

Släktforskningsrelaterade länkar - ejnar.se/anor.html

Släktforskningsarkiv Ekström - ejnar.se/ekst/default.html

Ejnar Ekströms hemsida: http://ejnar.se/index.html

ora hor lin