nedåt   |   till den lilla menyn   |     |   Två halvfastrar: Serafia och Hilda - det var Heddas barn. Augusts andra fru hette Hilda (1861-1887), Augusts tredje dotter hette också Hilda (1876-1935). Denna sida: hilda.html
En annan sida: Om Hilda Kilstrom o hennes make John i USA hilda-john.html

Upptäcker dubblett till den sidan i december 2023: Samma namn men i blom folder. Dessutom numera ett experiment med en flexboxsida med min pappas båda bröder och de halvsyskon till pappa som utvandrade till Philadelphia, USA.


besök Söderåkra 2018
emma2022juni

August Ekström

Den centrala gestalten på den här sidan är onekligen min farfar, August Ekström. Dennes tredje barn, en dotter, föddes i Karlskrona i januari 1876. Moder var Augusts första hustru, Hedda Nordgren. Dottern döptes till Hilda.
Hilda Ekström kommer senare i livet - efter en hektisk tid i hemlandet - att vara bosatt i USA med namnet Hilda Kilstrom.
En berättelse om Hilda Kilstrom född Ekström har påbörjats.

När den första hustrun dött, gifter min farfar, August Ekström, om sig med Hilda Charlotta Petersdotter-Magnusson från Hulan i Vissefjärda socken.
Hilda Charlotta Petersdotter-Magnusson förblir ett tragiskt livsöde i det hon endast blir 25 år gammal. Hon dör av lungsoten i januari 1887 uppe i S:t Sigfrid socken, Kalmar län. Det har förekommit att jag förväxlat den ena Hilda med den andra, mest p g a den demens, som varje dag numera, måste bekämpas!

om Hilda Charlotta från Hulan (1861-1887)

1861

Hilda föddes i byn Hulan i södra Vissefjärda, med föräldrarna Peter Magnusson och Lena Magnusdotter. Mor- och farföräldrarna förefaller relativt välbeställda - de kommer ifrån Långasjö (G) resp. Målatorp vid sjön Törn i Vissefjärda socken.
Vanligtvis skrivs hennes namn som Hilda Charlotta Petersdotter men även efternamnet Petersson förekommer. I dödboken skrivs hon som Hilda Magnusson. Hilda Charlotta föddes den 26/8 1861. Vilken praxis som gällde i denna landsända när det gäller efternamn på flickor har jag inte någon särskild kunskap om. Hade hon fötts femtio år senare hade hon antagligen fått heta Magnusson, eller hur?

1877

Hildas far dör när Hilda Charlotta är sexton år. Familjen har flyttat från Hulan till Målatorp. Bilder från Hulan och dess omgivning.

1880

Hilda Charlotta är nitton år. Hon får flyttningsbetyg för att gå till Karlskrona i oktober 1880. Kanhända hon har redan fått en kontakt med min farfar, August Ekström, som blivit änkeman och behöver hjälp med de barn han har med första hustrun, Hedda Nordgren. Detta vet vi förstås inte.

1881

Hilda Charlotta har blivit kyrkobokförd i Karlskrona stad, som inflyttad den 28/12 1881. [Karlskrona stadsförsamling (K) AI:39 / Bild 443 / Sida 2610]

1882

Hilda Charlotta får hjälpa till med att sköta de fem barn som August Ekström har att ta omvårdnad om. Det är gossen Gustaf Artur, nu 10 år, flickorna Serafia och Hilda, 8 resp. 6 år gamla, Syster Augusta 4 år samt Alfrida 2 år. Dessa barn är Hedda Norgrens, August Ekströms första hustru, som avlidit den 28 april år 1880 i barnsängsfeber.
Hilda och August gifter sig den 18 juni 1882. Lysning skedde den 14 Maj 1882 [Karlskrona stadsförsamling (K) EI:5 / Bild 100 / Sida 95]

1883

Redan i februari månad 1883 får Hilda sitt första barn, hon är då 22 år gammal. Tragiskt nog dör barnet senare samma år.

1884

Den 13/10 1884 får Hilda sonen Torvald Ekström. Förutom den egna sonen har hon hand om fyra barn från Augusts tidigare äktenskap med Hedda.

1885

August Ekström är uppe i Småland och arbetar med byggandet av S:t Sigfrids kyrka utanför Nybro. August är arbetsledare för stenarbetarna. Kyrkbygget pågår åren 1885-1887.
Huruvida han ensam är uppe i Småland och Hilda ansvarar för barnen nere i Femtonde kvarteret i Karlskrona stad, är höljt i dunkel. Det finns ingen att fråga om hur det var...

1886

Hedda Nordgrens sista barn, de små flickorna Augusta och Alfrida dogo. Augusta i november 1882 och Alfrida i juni 1886.
Gustaf Artur är fjorton år och bor möjligen fortfarande hemma men han har bestämt planer på utvandring. Hilda har nu den egna sonen, Thorvald, som fyller 2 år samt Heddas större barn, Serafia och Hilda, som nu är 12 resp 10 år gamla, och som antagligen får hjälpa till i hemmet med det de kan. Thorvald är halvbror till helsyskonen Hilda och Serafia.
Serafia, Hilda och Thorvald utvandrade till Amerika. En berättelse härom finns på flexboxsidan blom/ridd.html - ett litet experiment december 2023.

1887

Den 17 januari 1887 avlider Hilda Charlotta Ekström. Hon blir knappt ens 26 år. Dödsorsaken anges vara lungsoten. Hilda avlider uppe i S:t Sigfrids socken där hon också blir begravd.
S:t Sigfrids dödbok: [EI:1 / Sidan 103]

Hildas enda son, Torvald, är bara 2½ år när han blir moderslös.

1889

August Ekström gifter om sig den 22 april 1889 i Karlskrona med min farmor, Ida Lindström. Det är Augusts tredje och sista äktenskap. August dör 1927 och Ida 1942.

1890

Ida och August beger sig från Karlskrona till Ronneby - en förflyttning som jag inte vet orsaken till. Detta är en mycket rörig församlingsbok/husförhörslängd: [Karlskrona stadsförsamling (K) AI:38 (1881-1891) Bild 8 / Sida 1644] - Den täcker hela den tid som Hilda Charlotta var verksam i Karlskrona, från ankomsten till staden, 1880 eller 1881, till sin död sex år senare.

1921

Hildas mor blev mycket gammal, drygt 90 år, när hon går bort i Målatorp år 1921. Hon hann således uppleva tragiken med att hennes dotter, Hilda Charlotta, dog redan 1887, trettiofyra år tidigare.

1960

Hildas son, Torvald Ekström, avlider i december 1960 i Philadelphia, USA, dit han utvandrat år 1902. Torvald gifte sig med Alma Lund 1911 och fick dottern Florence Ekstrom 1913. Florence gifter sig 1937 men såvitt jag kunnat utröna dog hon år 2001 barnlös. Så kan ibland en släktgren falla bort!

Fem emigranter

Flera av min farfars barn emigrerade till Nordamerika. Några (halvsyskon till min pappa) stannade och gifte sig i USA och återvände aldrig. Men min pappa, Sigfrid och farbror Nils i Tingsryd (helsyskon) - de var återvändare.

Serafia Ekström

Serafia föddes den 5/7 1874 i Åryd, Blekinge. Hon åkte iväg, ensam, som 22-årig flicka år 1896 redan. Hon gifte sig och använde namnet Sophie Williams i det nya landet. Serafia avled i Miami Beach den 21/11 1934.

Hilda Ekström

Hilda föddes den 19/1 1876 i Karlskrona. Hon blev den andra dottern som utvandrade, hon åkte i september år 1902. Hon var 26 år när hon gifte sig i Philadelphia, USA. Det nya efternamnet: Kilstrom. Hilda avled i Philadelphia den 1/9 1935. Läs mer om Hilda and John på en helt ny sida.

Thorwald Ekström

Thorwald föddes 13/10 1884 i Karlskrona. Namnet angavs som 'Tovald' i dopboken. Sen under livet användes flera alias, t ex Olof T. Thorwald begav sig ut 1900 men återkom redan i Maj 1902. Utvandrade för gott i september samma år. Thorvald dog i Philadelphia den 10/12 1960.

Sigfrid Ekström

Sigfrid Wilhelm, min pappa, föddes 30/7 1889 i Karlskrona. Han emigrerade 1907 och kom tillbaka 14 år senare, 1921. Till skillnad mot halvsyskonen, som valt Philadelphia som ny hemort, vistades pappa, såvitt jag vet, uteslutande i Minnesota. Min pappa dog 1977.

Nils Ekström

Nils Ekström föddes 23/12 1893 i Nybro. Han reste i okt 1920 och kom tillbaka redan 1921 - mer en utflykt än migration! Han gifte sig med Hulda Sjölin i Philadelphia och de nygifta återvände gemensamt till hemlandet och grundade där ett framgångsrikt företag i Tingsryd. Nils avled 1973. Nils o Hulda o dottern Elsie samt tvillingarna är fotograferade 1940

Medan de utvandrade tre syskonen hade mödrar som gått bort tidigt, Hedda resp. Hilda [Hedda blev 34 år och Hilda Charlotta blev 25 år] - så hade farbror Nisse, farbror Tage och min pappa, Sigfrid, samma moder, Ida Lindström, och hon blev 77 år.
Sigge, Nisse, Tage var således sant biologiska bröder

Hur många barn min farfar, August Ekström hade kan inte med säkerhet uppges. Tio barn, varav tre dogo som småbarn, har jag kunnat konstatera i de tre äktenskapen.