€jnar €kström

Soldaterna på Bäckfall nr 29

Soldat Ström

Soldaten Carl Johan Olofsson Ström, föddes 13/10 1820 i Hvena socken. Han kom in till Soldattorpet Bäckfall på Amundarps ägor, Ingatorp socken, år 1843. Tidigare hade han gift sig, den 3/12 1841, med en kvinna från Tuna (H) socken, som kommer att finnas med i min senare släktforskning: Lisa Carin Jonsdotter. Egentligen heter hon Lisa Cathrina efter dopboken, men det tycks ha ändrat sig med tiden — hon blir min morfarsmor så småningom. Lisa Carin är född 11/11 1820 så brud och brudgum var lika gamla. Redan hade det tillkommit två döttrar, först Mathilda Charlotta född i Hvena 11/2 1842, sen Anna Lovisa född i Ingatorp 1/12 1844. Båda dessa flickor emigrerade till Amerika och inga spår finns efter dem.

Ström blev indelt soldat i Ingatorp. Han fick en plats på tavlan som utmärker stället där soldattorpet stod (fram till år 1902). Före soldat Ström hade det funnits andra på platsen — men de lämnas därhän för att inte omfattningen av den här texten ska bli otymplig. Tavlan borde förresten uppdateras.

Carl Johan Olovsson Ström höll beredskapen för fosterlandets försvar perioden 1840 - 1851.

Ja, min blivande morfarsfar smög omkring Soldattorpet. Han hette Carl Johan Isaksson och kom till Ingatorp från Askeryd. Ganska snart landade han i Måhlen som ligger bara några stenkast från soldattorpet. Han såg nog med gillande på Lisa... som fanns i Bäckfall (och soldaten Ström var borta på manöver).

Soldat Ström dog i december 1851. Han blev bara 31 år.

Soldat Borg

Efterföljande tio år hölls ställningarna i Amundarps rote i Ingatorps socken av soldaten Anders Fredrik Johannisson Borg - som man hämtat in från Lönås - sydost Hjältevad, en plats i den egna socknen.

Borg föddes den 26/9 1827, men tragiskt nog blev inte heller denne nye soldat med nr 29, gammal. Redan den 18 november 1862 avled han, då bara 35 år. De fyra faderlösa barnen och änkan blev illa behandlade. Prästen har antecknat: categori fattighjon De landade på Fattighuset resp Kyrkans barnhem. Och detta var under fredstid i Fäderneslandet.

Soldat Nyqvist

Denne man togs in från Rumskulla. Perioden 1863 - 1876 var han på soldattorpet i Bäckfall.

Soldaten Petter August Nyqvist fick sitt soldatnamn Nyqvist vid generalmönstringen i Maj 1866.

Han föddes 14/7 1844 i Grönsvedstorp, Rumskulla och hitkom till Ingatorp socken 1863. Hans far var f ö livgrenadjären Johan Peter Spjut.
Källor: Rumskulla (H, E) C:7 / sida 5 samt AI:11 / sida 230.

Soldat Nyqvists hustru kom in från Lönneberga redan år 1866. Petter August Nyqvist var rekryt 1877, övade i Karlskrona 1878 på kommendering. Giftermålet blev i oktober 1879. Barn kom till världen i Bäckfall åren 1867, 1869 och 1870. Alla Nyqvist's återvänder till Lönneberga den 25 april 1877 - de bodde således på soldattorpet i Bäckfall omkring 13-14 år.

Soldat Wolf

Detta är min morfar: Carl Peter Wilhelm Carlsson Wolf, denne man föddes i Måhlen, Ingatorp, en plats tämligen nära Soldattorpet i Bäckfall. Föräldrarna hade bott i området några år. Soldatens far var Carl Johan Isaksson, född 1855-09-15. Soldatens mor var Lisa Carin Jonsdotter, född den 11/11 1820 (vi känner igen henne för hon har varit gift med soldat Ström i tio år: dec 1841 - dec 1851).

Carl Johan Isaksson gifte sig med änkan Lisa Carin Jonsdotter den 15/9 1855. Den förste sonen som makarna fick gemensamt, Carl Peter Wilhelm Carlsson Wolf, föddes den 2/11 1856 och han antogs 1876 som soldat vid Aspelands kompani av Kalmar Regemente. Namnet Wolf blev min morfar tilldelad som soldatnamn, vilket sen bibehållits av ättlingarna — de välkända Wolfarna från Hjältevad och Bruzaholm. Morfar övade i Karlskrona 1878 och i Karlsborg sommaren 1882.

År 1861 fick Carl Peter Wilhelm en yngre bror, som sen blev husar med soldatnamnet Sandell.

Systemet med indelta hade vacklat en längre tid och vanligt var att man uteblev från övningarna. Många andra problem också, inte minst för de på landet som skulle livnära soldat- och båtsmanstorparna. Det blev värnplikt i stället. Torpet Bäckfall revs strax efter sekelskiftet. Huruvida morfar fick någon pension eller inte (troligtvis inte) är inte klarlagt. Morfar gifte sig 22 november 1879 med Carolina och de hade tio barn, flickor och pojkar, två söner utvandrade till USA. Min morfar, den fd soldaten, Carl Peter Wilhelm Wolf dog 6 mars 1915 med TBC som angiven dödsorsak. Wolfen blev endast 58 år. Men hans hustru, Carolina, min mormor, blev 84 år.


soldattorpet


m v h

€jnar €kström


Bäckfall nr 29

Bäckfall

Fornminnestavlan

DSC03423

Fjäderharven

DSC03421

Bevarad ladugård

ladugård i Bäckfall

Perstorp

hus i närheten

Hjältevad

huset i Hjältevad

Carl Petter Wolf

Morfar

Carolina Wolf

Mormor

Uppåt på sidan

Nedåt på sidan

DSC03434

newred

In Fernem Land

newred


Jussi Bjorling singing 'In Fernem Land' from Wagner's Lohengrin in what I believe to be Swedish. Se länken ovan!

Rapport från en resa i Maj 2017, till Bäckfall, Bruzaholm, Hjältevad och Marhult.