meny

Ingatorp 12 Maj 2017

ora hor lin

Rapport från en resa till Bäckfall, Perstorp och Bruzaholm i mitten av månaden Maj.

Perstorp

Perstorp

Först en bild av huset i Perstorp. På Internet finns följande lägesbeskrivning: 'Ingatorps-Perstorp2, Bruzaholm'

Satellitbilden, latitud 57.654085° longitud 13.307161°, är tydlig - huset ägs numera av en stockholmsfamilj.
Här bodde familjen Wolf mer civilt. Här föddes min mamma. Carl och Carolina hette 'civilt' Carlsson efter vigseln år 1879. Här i Perstorp föddes förutom min mamma, Anna Martina också Olga och Einar. Syskonskaran var på nio barn, födda mellan 1880 och 1903. När Carl antogs som soldat fick han och familjen i sin helhet efternamnet Wolf, ett s k soldatnamn således. När tjänsten så påkallade bodde Carl Wolf med hela sin familj på soldattorpet i stället för i Perstorp.

ora hor lin

Bäckfall

Bäckfall

Nästa bild blir Bäckfall. Soldattorpet Bäckfall nr 29. Här bodde familjen Wolf med barnen, när de inte bodde i Perstorp.
Hembygdsföreningen har här placerat ut stolpar med information. En kolmila finns där (ibland) och en 'hemvist' för kolarna (fr 2002). Soldatens hus revs 1905, husgrunden är utmärkt med skylt. På Ingatorps Hembygdsförenings informationstavla - ser man vilka soldater som bott där på Bäckfall nr 29!
Min morfar, Carl Peter Wilhelm Wolf, (1856 - 1915) blev den siste av dessa soldater, sen kom värnplikten i stället. Carl Peter Wilhelm kan vara född i Perstorp eller här eller i Måhlen, som ligger i närheten av Bäckfall. latitud 57.649576° long 15.338291° En intakt och ganska stor lada med ordentligt tak finns avbildad. Det odlas fortfarande på åkern. Tydligen god jord för potatis. Vid besöket var där harvat och såg prydligt och välskött ut.

ora hor lin

Marhult

Södergård, Marhult

Högt upp (260 m ö h) ligger Södergård, Marhult. Vi träffade på nuvarande ägarna (Nilsson). Han var lite orolig för den uteblivna nederbörden och trodde att sommaren skulle bli som 1955...   Här i Marhult bodde Wolfarna från juli 1906 till april 1909. Hit flyttade Olivia, min moster. Hon gifte sig 1907 med Edvard Nilsson och fick tvillingarna Sally och Sanfrid år 1909. Edvard avled 1923. Olivia gifte om sig 1925 med Paul Lundberg,

ora hor lin

Hjältevad

Sigridsborg Hjaeltevad

Edvin Wolf bedrev charkuterihandel här i mer än trettio år...   Husets tidiga tillkomst visas på ett foto på annan sida. Man ser att huset är nybyggt och att de flesta av barnen redan är födda: Edvin, Gunnar, Olivia osv.

Huset kallas Sigridsborg har jag erfarit.

ora hor lin

Ingatorp

DSC03434 wide

Hänförande utsikt från Valbacken över dalgången i Ingatorp. Ingatorp, som numera ligger i Eksjö kommun. Känd bl a för sin kyrka från 1700-talet. Kyrkan brann ner 1911 men återuppbyggdes och valdes 1997 till Sveriges vackraste kyrka.
Intressanta, historiska bilder finns i bildgalleriet på siten ingatorp.nu - bl a den nerbrunna kyrkan och arbetena på kolarvistet vid Bäckfall.

ora hor lin

Bruzaholm

Smedjebacken, där Carinas mamma, Irene Wolf bodde

Hit till Smedjebacken invid Bruzaån, flyttade Irene 1951, och gifte sig Andersson. Bl a bedrev Irene här matservering och hon flyttade härifrån 1980; till Högåsagatan i Bruzaholm.

Cirkeln är sluten; rapporten startade i norra Bruzaholm och slutar i Bruzaholms bruksområde invid Bruzaån.

Bruzaån rinner åt öster och ansluter till Silverån och Emån. Men Eksjöån, den rinner först åt sydsydväst. Det kunde jag iaktta vid lördagens cykeltur syd trästaden, Eksjö.

ora hor lin

Eksjö 2017

lennarts Eksjö kyrka Hus brann ner 2015 gränden

Bruzaån

Ovan omnämnda personer

Carl = min morfar = Carl Peter Wilhelm Wolf (1856-1915)
Carolina = min mormor = Carolina Wolf f. Johansdotter (1860-1944)
Anna = min mamma = Anna Martina Ekström, f. Wolf, (1903-1968)
Olivia = moster = Olivia Lundberg, f. Wolf, g. Nilsson resp Lundberg (1886-1944)
Olga = moster = Olga Holm f. Wolf, (1899-1967)
Einar = morbror = Einar Wolf (1901-1934)
Edvin = morbror = Edvin Wolf (1894-1975)
Edvard = Olivias make(1) = Johan Edvard Nilsson (1864-1923)
Sally = kusin = Sally Johansson, född Nilsson (1909-2000)
Irene = kusin = Irene Andersson, född Wolf (1927-2001)