meny

€€ index

orange190

Six folder | Nedåt

Hitta se | Foton från åren

ejnar-hund
Ejnar och Milou 27/3 2017 * Emmchen tog bilden med sin Samsung *

ejnar 14 nov 2014
Cykling den 14/11 2014

Hammarsmederna, spiksmederna och knipsmedsmästarna Ekström, de arbetade på flera av de många bruken som drevs på 1700-talet i Småland och Blekinge. De var på Holje Jernbruk, Jämshög (K), Stenfors Bruk, Tingsås (G), Ryd Jernbruk i Göteryd (G), Diö Bruk vid Möckelns strand i Stenbrohult (G), Linnefors Jernbruk, Vissefjärda (H).
Kanske de var på Åryd Jernverk och Huseby Bruk också - det är inte så lätt att så här långt efteråt (300 år) riktigt greppa. Storhetstiden för denna yrkeskategori var nog mellan 1700 och 1800. Därefter fick de lära om till t ex gjutare, gårdssmeder eller stenhuggare.

U p p å t