dnarelaterat stoff


Historiskt kalendarium med relation till min släktforskning i länen (F) (G) och (H)


EinarViktor-kusiner

Året Händelse
1658 Freden i Roskilde, Blekinge till Sverige
1680 Karlskrona får stadsprivilegier
1723 Alunbruk på södra Öland, Lovers Bruk i Degerhamn samt Ölands Alunverk.
1738 Linnefors Jernbruk kommer igång med masugn och stånghammare. Epoken varade drygt 100 år - inte mer (sen var sjömalmen slut).
1809 Finland förloras till Ryssland
1813 Svår rödsotsepidemi hösten 1813 i delar av Småland. [dysenteri]
1827 Laga skifte
1842 Lag om allmän folkskola
1843 Växjö drabbas av förödande storbrand
1867 Missväxt i Sverige. Inleddes med en mycket kall vår och sommar. Befolkningsminskning. Nödåren 1867-1869.
1888 Invigning av den nya stenkyrkan S:t Sigfrid [Nybro]
1900 Alunverket och cementtillverkning i Degerhamn
1901 Värnplikt i Sverige infördes 1901. 1873 framtogs det så kallade kompromissförslaget som innebar att grundskatterna och indelningsverket skulle avskrivas under en period av 33 år mot införandet av allmän värnplikt. Omställningen gick dock trögt.
1905 Unionsupplösningen

Stina Cajsa Gudmundsdotter

föddes i Vena (H) den 20/11 1791. Hon gifte sig den 26/12 1809, redan som 18-åring, med bondsonen Jonas Månsson, född 2/2 1788 i Tuna socken.
Har tolkat uppgifterna i husförhörslängderna som att Jonas Månsson besitter 1/2 Cronoberg med 1/16, dvs 1/32 mantal. Bondgården Cronoberg har år 1825, den övergripande rubriken, Björkfall Ödeshem under Syserum.
Första barnet, en dotter föddes 1810 men avled redan tre år senare. Sammanlagt fick Stina Cajsa sex barn och hon blev 85 år gammal.
Stina Cajsa Gudmundsdotter har redan 1823 skilt sig från maken, Jonas Månsson. Detta finns noggrannt registrerat i kyrkböckerna men däremot finns inget om orsaken till skilsmässan eller maken Jonas vidare öden, bostadsort eller dödsdatum.

Men som vanligt: forskningen fortsätter! Nya uppgifter erhölls november 2018: Jonas och två av sönerna bytte namn till Bergström och flyttade runt i socknarna Misterhult, Gladhammar, Västrum och Slaka - som gruvarbetare!


Dottern Lisa Catrina

föds den 17/11 1820, döps 19/11 1820. Lisa C beskrivs senare oftast som 'Lisa Carin Jonsdotter' Lisa Catrina Jonsdotter är min morfarsmor. En notering i vigselboken år 1855, i Ingatorp socken, då Lisa gifter sig (för andra gången) med min morfarsfar, Carl Johan Isaksson. Det står att bruden är "dotter till avlidne hemmansägaren Jonas Bergström och dennes efterlevande hustru, enkan Stina Cajsa Gudmundsdotter". [Ingatorp (F) C:8 / Bild 94 / Sida 421] Vi vet numera att Jonas ändrat sitt tillnamn från Månsson till Bergström och denna radikala namnändring har synbarligen slagit igenom (1855) i alla kyrkböcker i Småland. Här finns stöd för uppfattningen att Jonas dött senast juli 1855 - dottern bör ju, om någon, vara välinformerad om sin fars öde.


Sönerna

1819-08-10 föds sonen Jonas Petter Jonasson och
1823-01-03 föds sonen Nils Johan Jonasson. År 1823 skiljer sig föräldrarna. Orsaken härtill är höljd i dunkel. Men fadern Jonas tycks ha bytt namn till Bergström. Sönerna påträffas också med detta efternamn, som understundom stavas Borgtström. Det ser ut som om fadern tog med sig sönerna vid skilsmässan. Hemmansägaren Jonas Månsson blir gruvarbetaren Jonas Bergström! Jonas påträffas efter Tuna i Misterhult 1834 och i Gladhammar där han år 1835 gifter om sig, med Britta Catharina Nilsdotter. Paret och tillika sönerna återfinns 1838 i Ålderbäcks gruva i socknen Västrum. Dessa fyra personer flyttar år 1840 ut från Västrum till socknen Slaka uppe i Östergötland.

Fadern, Jonas Bergström (!) jämte sönerna Jonas Petter Bergström och Nils Johan Bergström är nu gruvarbetare i Gladhammar, Västrum och Slaka, i Torfalls gruvan och i Gladhammarsberget, i Tjust i norra delen av Kalmar län. Från gruvan i Sanda, Slaka i Östergötland tycks de ha gått vidare till den närbelägna staden Linköping. Malmen sinade och arbetstillfällena tog slut. Det är ännu inte slutforskat om hur det sen går för dessa personer.


Dottern Anna Stina

föds den 4/11 1829, som oä eller som amerikanarna uttrycker det: 'born out of wedlock'. Således saknas en uppgift om barnafadern - men visst finns det teorier härom. Vid 18 års ålder har man i kyrkböckerna registrerat namnet som Anna Stina Jonsdotter.

Genom topsning för dnaspår har flera personer, bl a en Brian Nilsson i Nordamerika anmält släktskap. Denne har Anna Stina som farfarsmor, om jag inte missuppfattat saken. Stina Cajsa Gudmundsdotter skulle vara vår gemensamma anmoder. Har kollat en gång till och finner att dnaspåret endast gäller ättlingar till Anna Stinas son kronobåtsmannen Nils Petter Nilsson. Men de andra fyra barnen som Anna Stina hade med Carl Otto Nilsson - ja där i de grenarna har kanske ingen dnatestat sig (ännu).


Ett litet problem: det finns 1912, enligt SCB, 170 000 personer med efternamnet Nilsson.


Sonen Carl Wilhelm

föds den 4/11 1837, i Gnötlerum, Vena socken, med oangiven fader. Stina Cajsa är nästan 48 år vid tilldragelsen. Carl Wilhelm dog 1915 i Tuna socken. En intressant person, denne Carl Wilhelm Jonsson - jag ber få återkomma med detaljer. Sammanfattat fick Stina Cajsa - såvitt känt av mig, sex barn, tre döttrar och tre söner. Det första barnet föddes 1810 men blev bara tre år gammalt. Barnet drabbades av en svår rödsotsepidemi som drog runt i trakten. Till de båda sista barnen saknas uppgift om fäder. Stina Cajsa var då 38 resp 47 år. Barnen kan ha samma eller olika fäder.


Stina Cajsas barnbarn

Hon har många barnbarn, kanske 17-18 stycken. Det finns emellertid anledning att skärskåda närmare två av dessa barnbarn, detta p g a de speciella relationerna dem emellan: kusinäktenskap.

Stina Cajsas äldsta son, Carl Wilhelm Jonsson, får en dotter, Selma Sofia Carlsson den 11/12 1880. Selma gifter sig den 17/7 1911 utomlands (Liverpool GB) med Nils Petter Nilsson som är en kusin, son till Anna Stina Jonsdotter, som är Cajsa Stinas näst äldsta barn. Som gift heter Selma Sofia i USA Selma Nilsson, född Carlsson. Carl Wilhelm heter senare Karl Vilhelm Jonsson och hans syster eller halvsyster Anna Stina heter oftast Jonsson, fastän från början Jonsdotter. Ännu inte klarlagt om Anna Stina har samma fader som Karl Vilhelm. Men forskningen fortsätter oförtrutet vidare.


En detaljerad sida om Stina Cajsa Gudmundsdotter och hennes ättlingar fram till nutid, uppdaterad i augusti 2019, finns upplagd på nätet:   -   http://ejnar.se/stina-cajsa-gud.html

Uppåt på sidan

Nedåt på sidan

newred

newred


 URL:       www.ejnar.se/nya/dena.html 
 Update:    2018 12 18 [vis kol 21/11 2021]
 Used code: ace.css + ../kor.css
	

newred