64sq

latte_20190407

Vårt fosterland

Ej med stora later och starka ord
skall du visa kärlek till hemmets jord,
Nej, med handen på plogen och med slagan på logen
och med tankens kraft vid ditt arbetsbord.

Fosterlandet blir vad du gör det till,
blir så ljust och fagert och rikt du vill.
Det är du, som bebor det, av din gärning beror det:
fosterlandet blir vad du tror och vill.

Ej är Sverige fattigt, ej mörkt, ej kallt.
Det var järn i jorden, när drivan smalt.
Och i sommarnattsljuset rodnar rågen vid suset
av den svenska furan, som hägnar allt.

Snöland, solland, lyssna, kring skär och strand
sorla tusen böljor, dem kölden band.
Tusen vaknande unga viljor verka och sjunga,
och det röjs, det plöjs i vårt fosterland.

Axel Lundegård

hor lin red

"I cannot teach you violence, as I do not myself believe in it. I can only teach you not to bow your heads before any one even at the cost of your life."
- Mahatma Gandhi

hor lin red

Lindström som efternamn. Först kommer jag att tänka på Ingrid Christina Lindström, 1823-1909. Ingrid föddes i Uråsa (G) men bodde merendels i Backaryd (K). Ingrids farfar hette ursprungligen Svensson men som Masmästare vid Lindefors Järnbruk, Hook (F) bytte han sitt efternamn till Lindström. Ett passande namn när man tänker efter: Linde fors = Linde ström...
Ingrid Christina var min farfarsmor, gift med Gustav Ekström i dennes tredje och sista äktenskap. Hon var seg som attan och hon var så där i förbigående sagt en gång misstänkt/åtalad för första resans snatteri (möjligen i samband med nödåren runt 1868). Ett enda exempel: medan maken dog redan 1865 vid 68 års ålder så blev Ingrid Christina Lindström hela 86 år. Och hon hann gifta om sig, och det med en ny Ekström. En yngre kusin till hennes förre make, ja den nye mannen var hela 35 år yngre än Gustaf. Men mig veterligt blev det inte fler barn; det kunde väl räcka med de sju hon framfött med Gustaf, bl a min farfar, August Ekström.
Det sagda gällde en person med namnet Lindström på 'farfarslinjen'.

Sen finns det Lindström på 'farmorslinjen' (H) och det är Lindströmmare som inte alls är släkt med de som komma ifrån Hook (F) och Uråsa (G)

Min farmors farfar var sockenskräddaren Abraham Pettersson. Denne hade en son som hette Pehr August enligt dopboken och efternamnet Abrahamsson var naturligt. Han står som Pehr August Abrahamsson i hfl Nättraby AI:9 / sida 11. Man finner sen att denne Abrahamsson, min farmors far, blir den nye båtsmannen på Kyrkeryd nr 1, Södra Kapellets Rote i dåvarande Ljungby socken (H) sedermera S:t Sigfrids socken (invid Nybro) - den tidigare båtsmannen på detta ställe kallades för Sven Olsson Lindström. Denne Sven var född 15/4 1809 och har upprätthållit tjänsten (!) som båtsman för Kyrkeryd, tills avsked kom [enligt hfl Ljungby (H) AI:25 1850-1860 / Sida 3 resp 5]. Platsen i Kyrkeryd kallades för övrigt för 'Lindströmmastället' - vid en torpinventering som gjorts i S:t Sigfrid socken. Såväl den avskedade båtsmannen (Sven) som den tillträdande, min farmors far, Pehr August Lindström, hade familjer och barnen fick på detta, något märkliga sätt, alla efternamnet Lindström, fastän de inte alls var släkt med tidigare Lindströmmare. Systemet med indelta soldater och båtsmän kraschade - det var helt ohållbart av varjehande orsaker, det fick bli allmän värnplikt i stället, men min pappa undgick denna nya fosterlandsförsvarande funktion genom att emigrera och där borta i Minnesota hålla sig undan som oregistrerad, m a o papperslös - detta ett koncept och jag är långt ifrån färdig. . .

Sedan detta skrevs för några år sedan har det tillkommit nya insikter och 'bevis' på att min pappa inte alls varit papperslös i Amerika. Det finns ett mönstringskort med kallelse till krigsmakten, daterat 5 juni 1917 i Virginia, S:t Louis County, Minnesota - men pappa, 28 år, bedömdes för gammal (!) för att skickas till köttkvarnen i Europa. USA sände över två miljoner unga män och det fanns tillräckligt många, att offra i det första världskriget. USA hade förklarat Tyskland krig den 6 april 1917.

hor lin red

hor lin red