Balkan

Wenn man einem Menschen trauen kann, erübrigt sich ein Vertrag. Wenn man ihm nicht trauen kann, ist ein Vertrag nutzlos. (Paul Getty)

mor hor lin

mor hor lin

Bombningar av städer och broar i Europa april 1999Belgrad den 21 april 1999

mor hor lin

The decision to attack the entire nation [of Yugoslavia] has been counterproductive, and our destruction of civilian life has now become senseless and excessively brutal. ... The United States' insistence on the use of cluster bombs, designed to kill or maim humans, is condemned almost universally and brings discredit on our nation (as does our refusal to support a ban on land mines). Even for the world's only superpower, the ends don't always justify the means:

   Jimmy Carter

mor hor lin

Upp     Ned

mor hor lin

Makedonien

Citera gärna, men ange källan.
Artiklar i Amnesty Press representerar inte nödvändigtvis Amnesty Internationals åsikter.

Prof. Masower recalls that according to the Helsinki Act from 1975, European borders are legitimized and cannot be forcibly redrawn. That's why NATO campaign in Kosovo in 1999 was in fact interference in the interior affairs of Yugoslavia. Thus Kosovs was drawn out of Belgrade governance and NATO claims now that Kosovo should stay a part of Serbia are not received in serious by Kosovar Albanians and they are trying to spread the conflict to Macedonia as well, the historian claims.

NATO should take the responsibility and confess that the conflict is an entirely regional one because all Macedonia's neighbors are distressed by it. As far as Bulgarians are concerned, they may be sending now troops to Macedonia but last century their country was torn by Macedonian rebels and Bulgarians are well aware how important it is to keep stability.

An analysis in "Guardian" newspaper quotes a Bulgarian sociologist as defining Albanians as "teenagers of the Balkans" because of their being impulsive, with no political objectivity and no respect to other peoples' rights. These features can be to some extend considered due to Albanians' hard historic heritage but the task of Western countries is to save them not only for external oppressors but from their own ideology as well.

mor hor lin

Upp     Ned

mor hor lin

Analyser hit och dit. Jag tänker nu läsa boken Dark Continent som Mark Masower skrivit.

Jag undrar om man inte ofta överdriver religionens betydelse. Är katoliker mer våldsbenägna än protestanter? Jag är skeptisk. Problemen på Nordirland skulle vara ur världen omedelbart och freden säkrad för all framtid om engelsmännen drog bort sin militära och polisiära överhöghet.

Är muslimer mer våldstoleranta än kristna?

Svar: vet ej. Men det predikas olika budskap i gamla och nya testamentet. En del kristna (USA?) kanske förtränger helt vad Jesus sagt om "vänd då den andra kinden till". Och judarna följer väl knappast det nya testamentets budskap. I stället gäller "öga för öga, tand för tand", såväl för askenaserna som för sefardiska judar.

I dessa dagar talas nästan enbart om hämnd, vedergällning och att man givetvis tänker bomba igen. Man tycker bara det är synd att det inte finns så mycket av värde att bomba sönder i Afganistan. Så man kanske åter måste bomba Bagdad i stället. Dubai då?
Situationen liknar förvisso den sommaren 1914 efter attentatet i Sarajevo. Österrikarna och andra europeer /läs t.ex. svenska tidningar från den tiden/ försökte överträffa varandra om hur man skulle straffa serberna. Att den oförsonliga och hämdlystan attityderna ledde till det första världskriget med många miljoner i människoliv offrade till ingen som helst nytta. Det blev ju snart nog ett nytt världskrig, som till stor del byggde på resultatet av det första - revanschsugna tyskar, visserligen kristna, men med samma överlägsenhetsattityder som USA och stora delar av västvärlden visar i dag....

mor hor lin

Upp     Ned

här beskrivs den 28 juni — serbernas största högtidsdag

Alex N. Dragnich: Serbs and croats - en bok jag läst återigen i januari 97. kap 1-5 samt epilog är trovärdiga (jämförelse med Sweden 1941).

1786 gav patriarken i Konstantinopel serberna grekiska biskopar - detta blev förödande enär de ej ens kunde bokstäverna! Katolska biskoparna liksom muslimerna var bättre på att skola folk. Det saknades statligt skolsystem. Undervisning på landet ovanligt. I Sarajevo var det annorlunda eftersom en del borgare var ortodoxa och önskade skolor. sid 63 - 67 i "A tradition betrayed" Robert J Donia och John V.A.Fine Jr. Katolska skolor i västerländsk tradition gav elever som såg sig som croats. Muslimska skolor (med mest utantillärande) för jordägarnas barn gav muslimernas roll och det enkla folket saknade allt utom utestängdhet och Serfdom = serber! En enastående bragd att ha framforskat detta. (Jag hade det på känn). Torsten Sjöfors hävdar att detta gällde sedan 1500-talen (grek eller helleniserade kyrkomän blev biskopar i serb-ortodoxa kyrkan).

En liten Balkan-ordlista, urklippt och placerad sist i detta dokument, 1995-10-30.

Walter Pöppel: 'Dass die österreichische Regierung ausgerechnet den Vidovdan für den triumphalen Einzug des österreichischen Thronfolgers 1914 in die bosnische Hauptstadt bestimmte, musste selbstverständlich in Bosnien und auch in Serbien als eine Provokation aufgefasst werden. Es war der 28.Juni 1389 als die Serben in den unglücklichen Schlacht auf dem Amselfeld für rund 500 Jahre ihre Freiheit verloren

mor hor lin

Skopje (Üsküb) turk. (Skopjle) serb. nu huvudstad i Makedonien /Bulgariskt en gång/

Vidovdan = St. Vitus day = Trastfältet 28/6 1389

- Vi känner oss fruktansvärt förnedrade. Det här är det största förräderiet mot det serbiska folket någonsin i historien, säger Zoran. Att överlämnandet skedde exakt 612 år efter det legendomsusade slaget vid Trastfälten i Kosovo spär på känslan av förnedring, enligt Zoran.       Aftonbladet 30 juni 2001

Upp     Ned

mor hor lin

Belgrad april 1999Novi Sad, bron över DonauEtt kloster i Uzice brinnerUpp     Ned

mor hor lin

Mest aktuellt nu i juli 1998 är konflikten Albanien - Kosovoprovinsen i Jugoslavien. Det blir dags att läsa mer om Makedonien, Albanien, Skanderbeg och mannen som hette Gjergj på albanska. Allt efter ockupanterna ansökte han om namnbyte till Giorgio (ital.) till Jorgo (serb?) till Jürgen (ty.) Georgios (grek) - Ismaïl Kadaré påstår han övervägde namnet Yogoura - för den händelse japanerna skulle komma...

mor hor lin

Efterskrift

Nu, ett år senare vet vi att japaner och kineser inte kom. De stödde inte heller interventionen i Jugoslavien. Slutet har vi dock inte sett ännu! Amerikanarna vill gärna att Japan blir med, och Sverige förstås, och betalar de broar som Nato bombat sönder. Göran och Anna betalar nog också - bara de får vara med på ett litet foto i världspressen.

mor hor lin

Daytonavtalet säger att flyktingar ska återvända till den ort de flytt från. Men vågar de? Så här skriver man 2½ år senare:
Many refugees are still fearful of returning to their former towns and villages because of attacks against returnees. In 2000, more than 400 attacks were reported by the UN's International Police Task Force. It is rare that those who commit these crimes are caught and brought to justice, and the attacks appear to be increasing. In addition to violence and legal difficulties in reclaiming homes, returnees usually face poor living conditions and high unemployment. Finding a job is particularly difficult for minority members, and many rely on subsistence farming to survive. Returning minorities often live in tents near their damaged or destroyed houses, with no electricity and no running water. The lack of educational facilities is also a problem for returnees with children. Some areas remain heavily mined. The interest of international donors seems to be declining and it is likely that the available funds for housing reconstruction and de-mining efforts will decrease over time.

Inte bara bombningarna på Balkan var åt helvete. Hela Daytonavtalet dessutom! !!!!!!!!!!

Alla bombningar av städer och civilbefolkning är terrorhandlingar.   Bilder

mor hor lin

mor hor lin

mor hor lin

Upp             Belgrad                 Bombningar             Hem         Master

mor hor lin

  URL:      http://ejnar.se/blom/TEL/7192/balkan.html
  Update:   2010 08 13  [onboard Sjöbris]