or hor lin

Marko   —   Dismantling of Yugoslavia   —   kampen för tillvaron   —   Sarajevo   —   nederst

or hor lin

The breakup of Yugoslavia provided the fodder for what may have been the most misrepresented series of major events over the past twenty years. The journalistic and historical narratives that were imposed upon these wars have systematically distorted their nature, and were deeply prejudicial, downplaying the external factors that drove Yugoslavia’s breakup while selectively exaggerating and misrepresenting the internal factors. Perhaps no civil wars—and Yugoslavia suffered multiple civil wars across several theaters, at least two of which remain unresolved—have ever been harvested as cynically by foreign powers to establish legal precedents and new categories of international duties and norms. Nor have any other civil wars been turned into such a proving ground for the related notions of “humanitarian intervention” and the “right [or responsibility] to protect. ” Yugoslavia’s conflicts were not so much mediated by foreign powers as they were inflamed and exploited by them to advance policy goals. The result was a tsunami of lies and misrepresentations in whose wake the world is still reeling.


Källa:  http://www.monthlyreview.org/   October 2007, Volume 
59, Number 5     

en länk nedan (mars 2015) till fakta om nedskjutningen av MH-17

http://www.anderweltonline.com/wissenschaft-und-technik/luftfahrt-2015/mh-17-abschuss-durch-ukrainische-su-25-ist-bewiesen/#


Musik under arbetet!

An ethnic music mix made of some good Greek and Serbian songs.

http://se.youtube.com/


Den här tycker jag bäst om:

Balkan peace, No racistic comments will be allowed!

Historisk tabell - Balkan
År Västeuropa Balkan (Rumelien) Jugoslavien
333 bc   Makedonien Alexander den store
395 Roms delning Drina gränsfloden  
1054 Den stora delningen religiös uppdelning i katol. & ortodoxa  
1100 medeltiden varade över 500 år på Balkan
    2 eller 3 kristenheter Dessutom Islam Bosnian church
1204 Bogomiler Byzans Korstågen passerar
1371   Slaget vid Maritsa  
1389   Slaget vid Kosovo Polje Vidovdan 28 juni  (St. Vitus´s day)
1405 föddes den albanske hjälten Georg Kastrioti Skanderbeg
1440      Turkar erövrar Sarajevo
1453   Konstantinopel faller  
1459 Påven i Rom skrämd Folk påtvingas katolska läran Turkar erövrar Smederevo
1463

 

 The child levy Turkar i hela Bosnien
1492 Amerika upptäcks Ottomanska riket Medeltid på Balkan
1506

 

Blivande storvisiren föddes Mehmed Pascha Sokoli i bergsbyn Sokolovici
1521   Süleyman Turkar erövrar Belgrad
1526   Serber placeras i Krajina Turkar erövrar Buda (Budapest)
1529 Habsburgarna Belägringen (1) av Wien Serber placeras i Krajina
  Österrike-Ungern   Belgrads belägring
1571     Bron över Drina färdig
1669   Serber placeras i Krajina Turkarna tar Kreta
1683   Belägringen (2) av Wien  
1697 Prinz Eugen av Savojen Österrikaren bränner ner Sarajevo
1717 samme Eugen förintade en osmansk här vid Petrovaradin
1762 Athos, ett berg i Chalkidiki Slavisk/bulgariska Historien skrivs av munken Paisiy
1788    Serber placeras i Krajina 1a ockupationen Bosnia
1804    Karadjordje Serbiskt uppror (1)
1806 Fransk ockupation av Dalmatien Napoleon 1806-1815 Provence Illyrian
1815 Wienkongressen Milos Obrenovic, serbledare Serbiskt uppror (2)
1821   Grekiskt uppror  
1830   Bosniskt uppror Greek independence
1860   Milos son Mihailo ny serbledare
1868   Mihailo mördas.  
1868-89 Milan Obrenovic regerar Serbia i 21 år
1875 I juli massivt uppror i Herzegovina, Bosnia and Montenegro.
1876 I maj startar uppror i Bulgarien 30 000 döda Batakmassakren
1877 För att befria de kristna på Balkan inleder Ryssland det rysk-turkiska kriget. Sedan det omstridda Sjipkapasset ockuperats och Plevna intagits marcherar ryssarna fram mot Konstantinopel och in i Kaukasusområdet.
1877-78 Rysk-turkiska kriget Ryssarna hjälper Bulgarien landet befrias efter 500 år.
1878 San Stefano Turkarna sluter fred och förlorar stora områden i Europa
1878 Serbien som stat återuppstår Storbulgarien bestod endast några månader
1878 Berlinkongressen och stormakterna ger Bosnien till Österrike-Ungern 2:a ockupationen Bosnia
1878 Berlinkongressen Bulgarien tvingas återge Turkiet hela Makedonien
1878 Berlinkongressen anses ha stor skuld till senare stora problem på Balkan
1885 13 nov Serbien förklarar krig mot Bulgarien. Bulgarerna vinner dock lätt
1889 Milan abdikerar.  
1893 IMRO Internal Macedonian Revolutionary Org. grundas
1898 Kaiser Wilhelm   Bosnia annekteras 1908
1903 11 juni Belgrad Alexander Obrenovitch, King of Serbia, murdered.


Uppdaterades 21 juli 1998

170green

170green

Kampen för tillvaron:

enligt Nordisk Familjebok, 1800-talsutgåvan
[...] herskar nemligen ett "allas krig mot alla" , vilket med nödvändighet framgår ur varje individs sträfvan att göra sig sjelv gällande gent emot andra, och i denna strid tillfaller segern de starkaste, d.v.s. de gynnsammast utrustade. [...]
[...] har under hvarje tidehvarf pågått mellan raser, folkstammar, stater och statsformer, liksom den skönjes i sammandrabbningen mellan idéer af olika lifskraft. [...]

170green

Mest aktuellt nu i juli 1998 är konflikten Albanien - Kosovoprovinsen i Jugoslavien. Det blir dags att läsa mer om Makedonien, Albanien, Skanderbeg och mannen som hette Gjergj på albanska. Allt efter ockupanterna ansökte han om namnbyte till Giorgio (ital.) till Jorgo (serb?) till Jürgen (ty.) Georgios (grek) - Ismaïl Kadaré påstår han övervägde namnet Yogoura - för den händelse japanerna skulle komma...

170green

efterskrift

Nu, ett år senare vet vi att japaner och kineser inte kom. De stödde inte heller interventionen i Jugoslavien. Slutet har vi dock inte sett ännu! Amerikanarna vill gärna att Japan blir med, och Sverige förstås, och betalar de broar som Nato bombat sönder. Trist sept 2003 - den serbiska folksjälen begrundas . . .

170green

Monthly Review oktober 2007     —     Jugoslavisk sanningskommision     —     nobelpristagare om bombningarna

170green

moving Balkan Transport Co

Hem     —     Upp     —    In Fernem Land   —   Jussi Björling sjunger

Tack för visat intresse

370ee

or hor lin

Afghanistan       Balkan       bombad bro      Iran       kampen för tillvaron       Upp

or hor lin

Update:  2010 05 14
URL:    http://www.ejnar.se/balkan/BALKANo1.html