4line

 

4line

Balkan på 1900-talet (forts.)

Donau

Fästningen Petrovaradin vid Novi Sad. Filmen, som jag såg för kanske tjugo år sen, som visade hur ungerska faschister, pilkorsare, i februari 1942, dränkte serber och judar i en vak ute i Donau - den glömmer jag aldrig.
Filmer som gjort ett outplånligt intryck. Filmer som borde visas kanske särskilt angeläget i den svåra tid vi nu lever i.
Längst ned på denna sida visas bron efter 1999 års bombanfall.


or hor lin

Bakgrund   |   Bild på bro   |   previous table   |   år 1934   |   år 1990   |   N e d

or hor lin

Del 2 av historisk tabell - Balkan
År Västeuropa Balkan (Rumelien) Jugoslavien
1878

San Stefano-avtalet

Milan Obrenovic härskar i Serbien 1868-89
1878

Berlinkongressen

Bosnien ockuperas

för att hindra Serberna nå havet
1898 Kaiser Wilhelm  
1903 11 juni Belgrad Alexander Obrenovitch, King of Serbia, murdered.
1903 Ilinden Grekland Ilinden revolten
1908 Ungturkrevolten

In 1908 reformist army officers in Macedonia, angry at Ottoman weakness and continued western intervention, led a revolt against the Porte.

Serberna vill förenas men Österrike-Ungern kan ännu för omkring tio år framåt hindra bildandet av Jugoslavien.
1908 Annexionskrisen

Bosnia annekteras av Österrike.

Peter (I) Karadjordjevic 1903-18
(der russophile König)
1911 Macedonia By 1911 there were over two hundred guerilla bands operating in Macedonia [. . .] Mark Mazower: The Balkans
1912 1:a Balkankriget start oktober Serbien, Bulgarien och Grekland segrar
1913 Bukarest-fördraget Makedonien delas men Bulgarien är missnöjt med sin del
1913 2:a Balkankriget Bulgarien anfaller Serbien juni men förlorar klart
1913 Greklands kung, Georgios mördas i Saloniki
  Om Habsburgarna, attentaten etc. Se nedan  
1914 1a världskrigets utlösande händelse Vidovdan 28.Juni  St. Vitus day
nov-dec: svåra strider i Serbien
Eine Österreichisches Provokation /Sarajevo-Attentatet
1914 Ryssland stöder Serbien Det gjorde de inte 1908,
inte heller 1912.
Till slut måste serberna retirera till ön Korfu.
Turkiet är på tyskarnas sida
liksom Bulgarien.
1915 Turkiet Folkutrotningen i Turkiet
Armeniermassakrerna
1½ (?) miljon Armenier offer
En av orsakerna var Turkiets
motgångar i pågående
världskriget
1915 okt
nov
dec
Belgrad
Amselfeld
Montenegro
bombas, erövras, ockuperas
slag (igen)
erövras
1918 Theresienstadt Gavrilo Princip Gestorben 28.Juni
1919   Paris The St. Germain treaty (fredsavtalet mellan de allierade/Österrike)
1919 Grekland Grekiska styrkor anfaller på turkiska fastlandet (Smyrnaområdet skulle säkras)
1923 Smyrna blev Izmir Trakien blev Hellas! Turkar mot Greker - det stora folkutbytet
1928   Belgrad Stephan Radic, kroat, bondepartiets ledare mördas i parlamentet
1928 Turkiet Atatürk Latinska alfabetet
införs av Mustafa Kemal

or hor lin

Till sidans topp   |   Till första delen av historiska tabellen   |   Till 3:e delen av Balkanhist.

or hor lin

forts. på 1900-talet
År Västeuropa Balkan (Rumelien) Jugoslavien
1934 Turkiet Ordensväsendet avskaffas, tillika *) titlarna Aga, Bey, Effendi, Pascha.
1934 26/7   Statschefen, Dollfuss mördades i Österrike.
1934 9 okt Marseille Kung Alexander (I) av Jugoslavien (austrophil König) mördades av Ustaši.
1941   —    Militärkupp 27 mars Ustasja kontroll/terror
1941   —     Belgrad bombas 6 april Krajinaserber massakreras
 

  

    Tito. Jugoslavien återuppstår.
1989 Vidovdan Talet i Kosova Polje  
1990 Val Nationella krafter (etniska)  
1991 Federala svag Borovo Selo etc Kroatien proklamerar ensidigt utträde 25/6
1992 EU erkänner Kroatien, Slovenien 15 januari
1992 EU erkänner
USA erkänner
Bosnien
A
6 april; 51 år efter tyska bombningen av Belgrad
1993 ō ÿ
1994 ð ú í
1995 Knin anfalles 4 aug Kroaterna segrar lätt Hur ska det gå?
1999 Belgrad bombas, liksom 1915 och 1941 Serberna bombas Hur ska det gå?

or hor lin

Till sidans topp   |   Till första delen av historiska tabellen   |   Till 3:e delen av Balkanhist.

or hor lin

Bron bombades av illasinnade makter år 1999

bilder från Jugoslavien

Sitemap

Ned

or hor lin

Bakgrund & Balkans historia

Jag har funderat på hur långt tillbaka man måste gå för att förstå. Det går inte att starta med första världskrigets slut (då Jugoslavien tillskapades av segrarna), för då missar man de djupt rotade orättvisor som folken på Balkan upplevt tidigare. Det går läsa om Balkan de sista hundra årens historia men jag tror ändå att man måste gå längre tillbaka. Varför Bosnien annekterades 1878? Svaren på den frågan får man först om man forskar i förhistorien med Napoleon (ca 1800) och Wienkongressen (1815). Men Napoleontiden kan knappast förstås om man bortser från den franska revolutionen o.s.v. Det är frustrerande att komma fram till, att vid vilken epok man än inleder sina studier så har man problemet, att föregående epok påverkat på ett sätt som man måste ta till sig för att historien ska bli någorlunda begriplig. Balkanstudier inleds alltid med påpekandet att turkarna, osmanerna, muhammedanerna härskade i 500 år på Balkan. Ibland påstås att medeltiden förlängdes med 500 år i detta område. Detsamma har ibland påståtts om Spanien också. Centrum för världen har oftast varit i triangeln London-Berlin-Paris. Det är detta man måste ha i åtanke när man läser påståenden om Balkan, om dess folk och om dess levnadsvillkor. Det var en grym åtgärd att förstöra det osmanska biblioteket i Sarajevo. Tidigare har bibliotek förstörts, t.ex. Alexandria (år 47 f.Kr.), om oavsiktligt eller icke, men det har nästan alltid varit i makthavares intresse att förvanska historien. Detta pågår än i denna dag. Det är inte heller så att vårt land skiljer sig från andra därvidlag. Med elektronisk lagring blir det förhoppningsvis svårare att dölja den historiska sanningen.

Ett nobelpris i litteratur till en bulgarisk författare eller till Kadaré eller till någon armenier skulle kunna bidra till upplysningar om en del av Europa som vore välgörande och som vore välbehövlig inför de stora problem som vi står inför med globalisering och påträngande folkinvandring med kulturkonflikter som följd. Krigen på Balkan är ett verkligt varningstecken. Vill vi förhindra liknande här i norra Europa om tjugo eller femtio år så måste vi lära av det förflutna och av alla misstag som olika makthavare har begått.

Efterskrift: nu i sept 2003 erinrar man sig gärna Gavrilo Princip, attentatsmannen som sköt den tilltänkte Kejsaren av Österrike-Ungern, och därmed skapade en orolig och upphetsad internationell stämning som ledde till första världskriget, med sina miljoner döda, och sedermera följdes av andra världskriget. Jag måste kanske ompröva en del av vad jag tänkt och skrivit om serber. Och erinra mig nobelpristagarens [Ivo Adric] ord om hatet i Bosnien, med grund i de femhundra åren av osmansk ockupation.

or hor lin

A monument to former US President Bill Clinton is to appear in Kosovo. There is nothing surprising about that really. It is much more surprising that they have forgotten to immortalize Madeleine Albright. She is just as responsible for the destruction of Yugoslavia as Mr. Clinton is. They would make a nice couple on that monument. The Kosovars are especially grateful to Mr. Clinton, because it was virtually him, who created their gangster enclave

a russian comment and view oct 2009

or hor lin

Upp   |   1a del historietabellen   |   3e del Balkans historia   |   Balkan   |   main folder

or hor lin