Uppe i Kretas berg

Inte helt enligt personuppgiftslagen:

En funnen länk till en svunnen tid

uppe i Kretas berg

en lokal i Rethimnon

This is bildekret
absolute

Hej!

 Nedåt på sidan  till Johanssons Passbitar

Alla provokativa bilder på privatpersoner stoppade!

Hej:

 M.a.a. nya Personuppgiftslagen reducerar jag antalet bilder med 37%

red hor lin

Luntisrock Det går upp och det går ner. . .

red hor lin

CEJ Passbitar

[...]
      för att uppnå denna noggrannhet sökte vi ut den enda man i världen, som bildat ett företag för absolut precision, och införde honom i vår organisation   —   Carl E. Johansson.   Som förman vid Svenska Statens Gevärsfaktori i Eskilstuna, fick han idén att kombinera solida, mästerligt utförda mått, som använts i produktion av exakt arbetade gevärsdelar, så att ett större antal dimensioner kunna erhållas av ett litet antal block. Den första satsen producerades 1897. I dag erkännes Johanssons mått over hela varlden som det mest exakta precisionsinstrument man äger. Vi inköpte fabrikationsrättigheter för Amerika till Johanssons mått,
[...]

Mer om vad Henry Ford ansåg om de svenska passbitarna

red hor lin

Till sidans topp