3747/globe_folder_content

Hilgeland skruvhuvudslitsmaskin

Hilgeland bemästrade problemen med sneda slitsar

länk till en pdf av AB A.Bonthron Prospekt n:r 311   [förmodligen från år 1937]

Man freut sich!!!!!!!!

August Strindberg reste i landet 1890

August Strindberg ansåg värnplikten bidrog till emigrationen

Strindberg om bokföring

      - Är det svårt att lära sig bokföring?

      - Om det är svårt? Jag brukar årligen få en kontokurant av en tysk teateragent, och jag vet aldrig om det är han som är skyldig mig eller jag honom, förrän remissan kommer.

      - Vad är remissa för slag?

      - Det är betalningen, vars belopp visar sig i saldot.

      - Vad är saldo?

      - Det är skillnaden mellan fordran och skuld, utgift och inkomst, tillgång och skuld.

      - Vad är tillgång för slag? Är disken och hyllorna här i butiken en tillgång?

      - Vänta lite! Disken och hyllorna få icke uppföras som tillgång, utan som inventarium, som avskrives så sakta, emedan det slites. Förlorar värdet, icke kan realiseras i hast, utan slutligen endast äger skrotvärde. Är inventariet köpt med lånade pengar eller taget på kredit, så blir bokföringen svårare och inventariet kan vara skuld, om räntan på inköpssumman är stor, och slitningen läggs till.


  - Nu kan ju statsverkets ställning vara skaplig, och ingen statsskuld synes i balansen, men riket kan vara betydligt skuldsatt ändå. [ ... ]

  - Häremot brukade man parera med sparbankernas innestående; men därmed äro vi inne på det dubbla italienska, som man med övning lär sig utantill, men svårligen lära sig förstå. [ ... ]

  - Då är det också en förskönad balans. /på tal om rikets och sparbankernas lysande ställning/

  - Ja, det synes! Och när Thorild, som icke kunde dubbla italienska, skrev om det nödvändiga i rikets finanser, så menade han väl en ärlig och ordentlig bokföring såsom varande av nöden för att rikets ställning skulle bli uppenbar.

  - Var inte Thorild skald?

  - Jo visst! Men därför kunde han väl skilja på skulder och fordringar.

€jnar €kström