€€:s globala folder

170red

170red

Innehåll:

Carnegie, Stockholm City

smiled     Legitimation, foton etc    fotoalbum

"The surest way to corrupt a youth is to instruct him to hold in higher esteem those who think alike than those who think differently."

Friedrich Nietzsche

170red

Tysklads Schröder sa i dag (se nedan) i Bundestag att

Det irakiska folket måste själva få bestämma sin politiska framtid . Oljan och andra naturtillgångar ska förbli i det irakiska folkets ägo och under dess kontroll.

När kunde vi få höra ett sådant klargörande tal från en svensk regeringschef? Troligen, aldrig! Goran och Ana har förmodligen uppfattningen att först måste Mr Bush eller Mr Blair uttala sig i frågan . . .

Der Spiegel 3 april 2003

170red

Till sidans topp   Tack för visat intresse - -

Valid CSS!       370ee

170red