Kilstrom

Gravstenen

gravstenen-kilstrom

John and Hilda Kilstrom

Fann att Hilda och John råkade befinna sig på samma plats under en period av mer än 6 hela år, 1897 - 1901. De var i olika ärenden i Stockholm. John som då hette Carl Johan Kihlström, arbetade bl a som telefonarbetare och som järnarbetare enligt de uppgifter om honom som blivit registrerade om honom vid denna tid. Hilda var i Stockholm med bl a livsuppgiften att föda sitt första barn. På det vanligen anlitade 'Allmänna BB' föddes sonen Nils Hilding Emanuel Ekström den 18/12 1897. Fader är inte uppgiven. Nils blir fosterbarn (foster child) hos familjen Elfsten. Där får dottern i familjen barn med Nils.

Hilda Ekström born in Karlskrona, 19/1 1876, emigrated september 1902 to Philadelphia, USA. Carl Johan Kihlström born in Västervik, 13/11 1874, emigrated in spring time 1902 also to Phil, Penn. We have the same birth day, november 13, John and I - he is 60 years elder than me...
Karl Johan kallar sig John Kilstrom i Amerika.

ora hor lin

Har tänkt mig följande delar i berättelsen om Hilda Kilstrom:

  1. Levernet i Stockholm åren 1896-1902
  2. Maken John Kilstrom o dennes anor i Västervik och Östergötland
  3. Utvandringen 1902
  4. Livet i Philadelphia
  5. Ättlingar i USA

Hilda Ekström finns på ett stort antal adresser i Stockholm. Detta gäller ungdomsåren, 1896-1902. Med bl a notering om att hon tjänstgjort som Salmander åt militären. Hon är skriven på Norrlandsgatan 12 och Norrlandsgatan 32. Hon finns på Mäster Samuelsgatan nr 5 och på nr 11. Upplandsgatan 54, Jaktvarvsgränd 5 och Drottninggatan 95C.

I programmet MinSläkt har jag registrerat de personer som bakåt i tiden är anor till Hilda. Det är ett dokument med 328 olika källanvisningar! Det ligger några timmars arbete bakom, förstås! Kronolänsman Sven Kihlström och kyrkoherden Petrus Kihlström är anor bort till 1699. Jag är rädd för att anor 8 generationer bakåt är mer vaga än säkrade. Det finns mer att utforska.