4-meny

Pär Lagerkvist

red hor line

Det är vackrast när det skymmer


En video (oktober 2012) på YouTube:

Pär Lagerkvist läser själv
"Det är vackrast när det skymmer"

Ulla Billquist sjunger sången:
se länk nedan!

Pär Lagerkvist

red hor line

Ulla Billquist

red hor line

navigation container

Emma Rudbeck var en dotter till en general. På faderns gods Sollentunaholm hade hon förfört en stalldräng. Hon påstås ha inspirerat August Strindberg till dramat Fröken Julie där den högadeliga fröken hade ett kärleksförhållande till betjänten Jean. Enligt John Landquist i AB den 19/7 1965 så tog inte Emma Rudbeck livet av sig (vilket frk Julie gjorde), däremot sjönk hon socialt. Hon tjänstgjorde 1873 på Hasselbacken och var sedermera hushållerska hos en judisk familj. Hon dog "fattig" 1907.

Malla Silfverstolpe (1782 - 1861) var en värdinna för en förvånande samling litterära berömdheter enligt fil dr Erik Hedén (1875 - 1925) i Ord och Bild nr 2/1914. Erik, som var litteraturkritiker i Social-Demokraten, finns förresten avbystad t.v. om huvudentrén till Stockholms Stadsbibliotek, ett framstående bibliotek med god service. Där kallas Erik för folkbildare. Undrar vad Erik tyckt om senare tiders arbetsplatsombud, med angiveri och registrering av fritänkare, som upppiggande inslag i en eljest trist tillvaro.

Mallas egentliga namn var Malla Montgomery-Silfverstolpe. Edsbergs herrgård vid Edsvikens norra strand var hennes barndomshem. De litterära salongerna låg merendels i Uppsala, tror jag. Jag var inte där men Erik Gustav Geijer var. Malla hade läst Atterboms "Lycksalighetens ö" och hon tänkte då (?) på sin egen lika oförnuftiga kärlek till den så mycket yngre Adolf Lindblad. Ja, Erik Hedén hade läst hennes memoarer. "Det vore säkert en alltför djärf förmodan, att Atterbom, när han diktade scenen, tänkte på henne". Med Geijer gjorde hon den första tyska resan 1846, därvid hon iakttog att "de beskedliga tyskorna om hvilka man väl i allmänhet kan säga att hvilka stora Moraliska förtjänster de än må ega, så sind die Gratien leider ausgeblieben", och hvilka man ser "på resor på ångbåtar och jernvägar oaflåtligen ätande smörgåsar mit Wurst ur flottiga papperspåsar och delande med sig åt feta, fula barn och ännu fetare och fulare mopsar"..     Läs vidare! misstänker länken borttagen 2009

Läs vidare, om Almquist, som var gift med dottern till bryggaren vid Edsbergs krog, om Fredrika Bremer, som bekostade Geijers andra tyska resa och om Hazelius och dennes piga, hon som dränkte sig i Edsviken.   (!)

navigation container

red hor line

Back To Top

Gisela May sjunger "Das Lied von der Moldau" — här på en mp3-fil av hög klass.

"Am Grunde der Moldau wandern die Steine,
es liegen drei Kaiser begraben in Prag.
Das Grosse bleibt gross nicht und klein nicht das Kleine.
Die Nacht hat zwölf Stunden, dann kommt schon der Tag.

Es wechseln die Zeiten. Die riesigen Pläne
der Mächtigen kommen am Ende zum Halt.
Und gehen sie einher auch wie blutige Hähne,
es wechseln die Zeiten, da hilft kein Gewalt."

Bertolt Brecht

navigation container

red hor line

Poet, vad har du fiskat
i kväll i den strida ström?
En bubbla. En månskensdroppe.
En snabbt förrunnen dröm.

Hela dikten "Månsken på Strömmen" av Bo Bergman (1869-1967) kan läsas här, liksom utanför Sagerska huset vid Strömmen i Stockholm.

navigation container

red hor line

alla sidorna

red hor line

Back To Top

red hor line