imenu

€€

170green

Bredband, Internet och Demokrati

Skapelsen av Michelangelo (1512)

Bilden lånad av DN som i sin tur lånat den från takmålningarna i Sixtinska Kapellet

 • Kvarteret Lustgården Stockhoms kommun
 • Hiab byggde, Reinholds köpte, Peab, Trygg-Hansa, Skanska
  - nu rivs och byggs nytt, 200 bostadsrätter och 55000 nya kvm kontor.
  - Kolla Jörnmarks bildspel (2011) !
 •  
 • Citat från Hälsingtuna kommun (lokal miljödebatt i augusti år 2002)
 • Under 1960-talet fick man bidrag av staten för att dika ur våtmarker.
  Nu får man bidrag för att återställa våtmarker.

Amerika - die Entwicklung von der Barbarei zur Dekadenz ohne Umweg über die Kultur.

(Georges Clemenceau)

Ned

170green

Henning Mankell

„Folkbildningen är det yttersta försvaret för demokratin. Okunniga människor är lätta att manipulera.“ Så skriver den kände nutidsförfattaren Henning Mankell i tidskriften Fönstret.
Vidare skriver han:
„Att hitta på biblioteken har för mig och min generation varit en viktig väg till kunskap.
Med den nya datatekniken och Internet har detta letande radikalt förändrat karaktär. Men nödvändigheten av att lära sig leta — eller söka som det numera heter — har inte minskat i betydelse.“

» Jag ser Internet som ett djupt demokratiskt instrument. Med en elsladd, en dator och en telefonlinje kan man nu placera sig mitt i kunskapens centrum var man än befinner sig. Att bo i Bräcke eller Västerås har ingen betydelse. Avgörande är alltså att tillgången till denna kunskap, detta nya sätt att söka kunskap, inte blir en klassfråga. De fria skolböcker som vi ser som en självklarhet måste idag kompletteras med att alla medborgare i Sverige ska ha rätt till den nya tekniken. Det ska inte vara för dyrt för någon att skaffa en dator och ett uppkopplingsabonnemang till Internet. Det här måste också börja tidigt. Att lära sig denna nya teknik måste ske redan från grundskolans första stadier. [. . . .]
Jag menar det vara självklart att arbetarrörelsen och folkbildningen nu tar initiativet när det gäller den nya tekniken. Redan har alltför mycket av tillgången till kunskap sålts ut på den marknad som bara intresserar sig för profit.
Demokratin kan vi inte sätta en prislapp på. Det gör vi om vi släpper greppet om kunskapen. «

Så långt Henning Mankell.

Källa: Fönstret nr 2, 2000.

170green

Som nybliven folkpensionär har jag nu tid att gå och titta på muséer. Jag har funnit att man sällan får valuta för pengarna. Efter en tio minuters titt fastställer man att det var mycket väsen (lokaler/personal/öppethållande/marknadsföring) för lite ull. Några hundra kammar och krukor från norra Cypern motiverar inte att hålla särskild lokal och personal för ändamålet. Jag håller med den kulturminister som ansåg att många av de små muséerna kunde slås ihop och flyttas till Göteborg. Så, bunta ihop dem och skicka dem till Malmö, Sundsvall eller Götet!
Till sidans topp

170green

Det IT-politiska målet skall vara att Sverige som första land blir ett informationssamhälle för alla.

Regeringens förslag i Prop. 1999/2000:86

170green

Om stavning står det i min SAOL (Svenska Akademiens ordlista över svenska språket) som är 11:e upplagan, att
„Vid stavningsvarianter rekommenderas i första hand den form som står först, i andra hand den form som föregås av eller och i tredje hand den form som föregås av även .“
Det står däremot inte vad som gäller när tidigare (exempelvis av Strindberg använda) stavningsvarianter inte alls längre återges i SAOL.

Själv vill jag tolka det som att inga alternativ längre godtas. Stavningen är entydig och odiskutabel. När äldre skrifter citeras får man bara ta med den då använda stavningen (t.ex. den i Karl XII:s bibel). . .
.. om annars (eljest) betydelsen försvinner. Språklig förnyelses syfte är väl för att främja förståelse och komma ifatt det talade språkets praxis. Faran att vad som ursprungligen skrivits eller sagts blir förvanskat till betydelse och innehåll är priset. Forskningen fortsätter!

Back To Top