Furusund och Yxlan

menu-80

alla sidorna

Välkommen till Vagnsunda för en färd norrut på Yxlan Alsvassen skärgårdsväg raka spåret Kolsvik allsång på Köpmanholmen kö till färjeläget vy från Furusund stekt strömming - smakade gott Bostadsrätter boll i gräs snart kommer båten hem farewell Furusund    Ned till videon 'saltad snö tippas'

ora hor lin

Cyklar på Strandkajen   juli 2007   —   Bilderna ovan är från en cykeltur   i augusti 2007

ora hor lin

Dubbelbockarna hoppar på en sten, trodde de!     Medföljde dagis till Stora Skuggan i juni 1997; ända in i bockgården.

hur gick detta till och vad firas _ viele Fragen
Man firar något - men vad?   Fotot är omkring 36 år gammalt ....

expensive sausage
Extremdyr korv november 2014

ora hor lin

SVARTA RUDOLF

Till
 Albert Engström

Se, svarta Rudolf dansar
och böjer sin nacke och ler.
Han tänker på stormande nätter
i Amsterdams glädjekvarter.

Han drömmer om flickornas kransar
och svävande bruna ben
på stranden av blåa slätter
vid Samoamånens sken.

Han böjer sin nacke och blundar
i flygande roslagsvals.
Så höll han i smäktande lundar
sin arm om chilenskans hals;

så böjde han krullig hjässa
en afton i negerbyn
mot trettonårig princessa
med eldsken på ebenholtshyn.

Så dansa de svajiga karlar
på Malagas vinstänkta redd.
Den vitröda tösen bävar,
bedårad, förlorad, förledd.

Hon ler i den väldiges nävar
åt allt vad han tog och gav,
hon suckar och vinden svarar
från Ålands jäsande hav.

 

Sven-Olof Sandberg sjunger denna sång på Sonora år 1934:   —   Så dansa de svajiga karlar på Malagas vinstänkta redd...

ora hor lin

Saltad snö tippas!

Sillablek och kornblixtar

Ett vanligt himlafenomen, ljungeldar, kunde iakttas under augusti- och septemberkvällarna i de sydöstra delarna av vårt land. Det var åskan utan dunder. Ett ljudlöst fenomen. Kornblixtar eller som man sa, "konblixtar". Folk kallade det även för sillablek.

Det var nämligen så att när sillstimmen vände buk i Hanöbukten och träffades av månens strålar så blixtrade de silverglänsande fjällen upp mot natthimlen där de reflekterades och kunde ses som himlafenomen uppe i Småland, t.ex. i Vissefjärda socken.

'Så nu veten I detta' om ljungeld och sillablek (som Strindberg skrev)!
Den som förfogar över Nordisk Familjebok från 1905 kan läsa att
Kornblixtar utgöras af till formen obestämda ljussken eller flamningar, som plötsligt upplysa en större eller mindre del av himlen....
Vidare:

Kornblixtarna är ljudlösa blixtar, som om sommar- och höstkvällarna upplysa horisonten.
I de flesta fall torde kornblixtarna böra tillskrifvas ett åskväder, som är så aflägset att dundret ej höres på observationsplatsen. Att så alltid är förhållandet, kan dock ej anses vara afgjort.

Jag lutar åt sillstim! I vart fall om man den 3 september 1968 befann sig i det triangulära området Åkerby (Ljuder) - Medlen (Vissefjärda) - Spikahult (Blekinge).

 

URL:    http://ejnar.se/augusti.html
Update: 2010 06 06 [2022 06 16 | checked Örjan i sörjan]