hor green line

Foto sommaren 1999

hor green line

Den 1 aug 1863 flyttade N.G. Westlund in i det stora stenhus, som han själv byggt med hjälp av en byggmästare vid namn Höglund. Därav namnet Höglunda. Westlund var en handelsman. Butiken låg i den del av huset som vetter mot vägen, som går i nord-sydlig riktning uppe på Lekebergsåsen, mellan Fjugesta och Vretstorp. Westlund sålde senare huset och år 1886 blev Edlund ny ägare. Egendomen förblev sen i den familjens ägo i nära hundra år.

hor green line

kanske på Skansen Helnykterhetens dag

Sillablek och kornblixtar

Ett vanligt himlafenomen, ljungeldar, kunde iakttas under augusti- och septemberkvällarna i de sydöstra delarna av vårt land. Det var åskan utan dunder. Ett ljudlöst fenomen. Kornblixtar eller som man sa, "konblixtar". Folk kallade det även för sillablek.

Det var nämligen så att när sillstimmen vände buk i Hanöbukten och träffades av månens strålar så blixtrade de silverglänsande fjällen upp mot natthimlen där de reflekterades och kunde ses som himlafenomen uppe i Småland, t.ex. i Vissefjärda socken.

'Så nu veten I detta' om ljungeld och sillablek (som Strindberg skrev)!
Den som förfogar över Nordisk Familjebok från 1905 kan läsa att
Kornblixtar utgöras af till formen obestämda ljussken eller flamningar, som plötsligt upplysa en större eller mindre del av himlen....
Vidare:

Kornblixtarna är ljudlösa blixtar, som om sommar- och höstkvällarna upplysa horisonten.
I de flesta fall torde kornblixtarna böra tillskrifvas ett åskväder, som är så aflägset att dundret ej höres på observationsplatsen. Att så alltid är förhållandet, kan dock ej anses vara afgjort.

Jag lutar åt sillstim! I vart fall om man den 3 september 1968 befann sig i det triangulära området Åkerby (Ljuder) - Medlen (Vissefjärda) - Spikahult (Blekinge).

 

no comment

Höglunda Gård     —     Edsberg     —     Lekeberg

no comment

hor green line

golfande bankers
golfare
dansande ungdom
dansande ungdom
april 2004 forsythian
våren 2004
snö i mars 2005
våren 2005
Oldsmobil H 118
våren 1954
Fri utsikt
Kjesmåla 1950

no comment

einar

U p p