mitt-val

Norrtull 2020

norrtull_wide

Karlskrona

Vad är en 'Pillemasare' egentligen och har du hört talas om 'Pinan' ?

De flesta som legat i Flottan har väl någon gång kommit i kontakt med den Björkholmska dialekten.

Följande lilla berättelse finns som mp3 och på genuin Björkholmska men är ju även trevlig att läsa.

linjen

Tvau sauker att viälja pau.

Ja, se en björkholmspojke har inte mycket att välja på ska ja tala om för dej Frasse lelle. Egentligen har han bara två saker att välja på – antingen får Du bli pillemasare på värvet eller också får Du ta varvning.

Blir Du pillemasare på värvet – ja då e saken klar men ska Du ta varvning, ja då har Du två saker att välja på – antingen kostartilleriet eller Konglia Flottan.

Blir Du kostartillerist – ja då e saken klar men blir Du sjöman då har Du två saker att välja på – antingen blir Du däcksmatros eller också blir Du ildare.

Blir Du däcksmatros, ja då e saken klar men blir Du ildare då har Du tv-å saker att välja på - antingen blir Du en som står vid fyren å langar in kol eller också blir Du kollämpare.

Blir Du en sån som står vid fyren å langar in kol – ja då e saken klar men blir Du kollämpare då har Du två saker att välja på – åtminstone om fartyget skulle gå onder, för då stannar Du antingen kvar i boxen och går med fartyget till botten eller också kommer Du opp på däck.

Stannar Du kvar i boxen och går till botten med fartyget – ja då e saken klar men kommer Du opp på däck då har Du två saker att välja på, antingen kommer Du i en räddningsbåt eller också hoppar Du i sjön och får simma.

Kommer Du i en räddningsbåt – ja då en saken klar men hoppar Du i sjön och får simma, då har Du två saker att välja på – antingen plorrar Du om en lite stunn eller också simmar Du ilann.

Plorrar Du om en liten stunn, ja då e saken klar men kommer Du ilann då har Du två saker att välja på – antingen blir Du bonnadräng på den gåren där Du flöt ilann eller också tar Du bossen hem till Karlskrona igen.

Tar Du bossen hem till Karlskrona, ja då e saken klar och Du kan börja på nytt, men blir Du dräng på lannet – ja då kunde Du lika gärna blitt pillemasare från början för på värvet, på värvet e de bra ska ja säj dej å ja säjer som min gamla mor sa te mej när ja som liten lue kom in på värvet.

Då sjöng hon så här för mej – min yngste son han har kommit in på värvet, in på värvet, tack snälla värvchef som har frälst han från fördärvet, från fördärvet – för kronans kauka ser Du, den e liten men den e säker.

170 red

Riktiga Pillemasare avbildade i en underbar YouTube video Karlskronaklassiker "Pillemasare på värvet"

Hav tack, Olef!

170 red

En svensk-amerikan:

I am proud of my race. Sweden is the cleanest country, you know. The Swedish people are clean, they have high principles and standards of living. There are no slums in Sweden. No slums at all, see? Yes, I am proud of my race.

I come from southern Sweden. All flat agriculture land there, flat like out west in this country. Some industrial towns, some seaports, but the land is all flat for agriculture. I was twenty when I came with some others. We had jobs before we started. I never thought I'd cut stone -- but I have for eleven years. When I saw stones in graveyards at home, you know, they meant nothing, just stones. I didn't want to be a stonecutter but it's the only thing here. If you have no education you must have a trade. You got to have a trade. Then you have something they can't take away from you, see?

En emigrerad stenhuggares rapport, från omkring år 1930.

linjen

von Oben gesehen

Wurst ganz teuer