nederst

Lars Bellander

liten orange linje

Skagershults gamla kyrkogård. Endast åtta gravvårdar finnes där. Den äldsta gravvården är rest över bruksinspektoren vid Hasselfors Bruk, Lars Bellander.

liten orange linje

Denna vård har följande inskription:

På andra sidan står följande:

Rom. 6: 23.

"Stå wandringsman wid denna graf,
se slutet uppå wåra öden,
där hvar och en sist genom döden
fåfängligheten lägger af.
Om denna synen då dig rör
låt Herrans nåd i blodet röda
allt mer och mer din dårskap döda,
så får du lefva när du dör."

Daniels 12: 7.

Källa: 'Skagershult en närkessocken' av Daniel Harbe, 1947.

Rekommenderad läsning: Skagershults tre kyrkor - J.L. Saxon, 1928. [projekt Runeberg]

liten orange linje

Lars Bellander 1713 - 1779 blev bruksförvaltare på Hasselfors år 1752. Han verkade där på bruket under 27 år fram till sin död 1779, då han efterträddes av sonen Melker Bellander (1755 - 1818). Tillsammans var de båda Bellanders på Hasselfors under 63 år.

Lars Bellander, född i Bellsås by i Kvistbro socken, Nerike, hade tidigare, 1745 - 1752, varit inspektor på Meldersteins Järnbruk i Lappland.

liten orange linje

Meldersteins Bruk

I samband med släktforskning på min hustrus sida och kommen till släkten Bellander, fick jag i november 2019 anledning undersöka Melderstein, en plats i Lappland.

På 1600-talet upptäcktes i Gällivare-Malmberget den stora malmfyndighet som det än i dag bryts ifrån. Efter inmutning på 1730-talet bildade Jonas Meldercreutz, Abrahamn Steinholtz och Carl-Johan Thingwall bolag och på 1740-talet började Melderstein Verk att byggas. Namnet Melderstein kom från de båda huvudägarnas namn, Meldercreutz och Steinholtz.

Källan: en hemsida om Melderstein Järnbruk - http://melderstein.se/

Om tillkomsten — på sjuttonhundratalets mitt — av masugnar och hammarsmedjor uppe i Lappland går att läsa i en artikel av Olle Franzén; en biografi över Jonas Meldercreutz.

Källan: Riksarkivets webbsida urn:sbl:9259

Wikipedia har en del intressanta sidor i sammanhanget, t ex den om Malmberget och malmfyndigheten: https://sv.wikipedia.org/wiki/Malmberget

liten orange linje

Till sidans topp

liten orange linje

BalbySateri
hasselfors
nyaKyrkan

Den nya Skagershults kyrka

Bruksbyggnad

Foton september 2020 - Hasselfors


main index   |   släktforskningssidorna   |   överst på sidan   |   hitta en sida