meny

Thunberg

Thunberg är ett taget namn. Kortfattat är förhistorien följande. För mer än 271 år sedan föddes den 18/5 1752, i Uppland, tvillingarna Pehr och Olof.
Endast Pehr överlevde.

Som rusthållare i Tuna by i Bälinge, och med namnet Per Andersson, fick han med sin maka Brita Larsdotter - ävenledes - tvillingar. Den 22/2 1782 kom tvillingpojkarna Eric och Maths till världen.
Endast Mats överlevde.

Under namnet Mats Persson blev denne, som blott nio år gammalt barn, helt föräldralös. Modern dog i november 1790 och fadern dog i november 1791.

Mats Persson omhändertogs av människor i Åkerby By i grannsocknen Åkerby - det är att anta det rörde sig om släktingar. Mats Persson träffade Anna Mattsdotter och de gifte sig den 28/12 1804. Paret beskrivs i Bälinges vigselbok som Rusthållaren Mats Persson i Tuna och Riksdagsmannadottern Anna Mattsdotter från Morberga. Makarna byter namn till Thunberg. Som bröllopsgåva tillägnas de en större egendom i Västmanland. Riksdagsmannen Mats Jansson i Morberga, brudens far, har nog spelat en betydelsefull roll härvidlag. Mats Thunberg med hustrun Brita flyttar 1807 ifrån Uppland västerut, till Mälby gård i Hubbo, nuvarande Tillberga.

Under större delen av 1800-talet innehas Mälby, ett f d Säteri på omkring 3 mantal av släkten Thunberg. När Tillberga blev en viktig järnvägsknut omringades Mälby gård och Hubbo kyrka helt av det expansiva samhället. Mälby försvann ur släktens ägor.

Namnet Thunberg består dock. Det finns enligt tillgänglig statistik 1.929 bärare av namnet.

Saloniki
Märta i Grekland 1985

Märta i Närke
Märta Ekström, född Thunberg. 2016.

Höglunda Gård
Höglunda 2014

Lekebergsåsen
Höglunda på håll, söderifrån

Hilda Ekström aka Kilstrom - foto upphittat i USA

NATOBESKEDET är SORGLIGT och FÖRHASTAT