64

alla sidorna

Sammanfattning av vad jag avser säga:
Först om relationen Heine med
a) Hitler och med
b) kejsarinnan Elisabeth (dolkad 1898) som gillade juden, vilket hon fick lida för och med
c) Kejsar Wilhelm den II (hatade Heine).

Sen om Hitlers påstående om att judarna inte var ockrare. Det var i stället så att det var adeln , som pressade vanligt folk på pengar. Därvid utnyttjade de judar som agenter! Märkligt nog sammanfaller påståendet med vad jag hörde i Stockholm av den svenska guiden på Judiska Muséet (juli 2000).
Brigitte Hamann är även författarinnan till boken "Elisabeth, kejsarinna mot sin vilja". Den märklige personen Hanisch: (först fr sid 225) Hitler blev av en slump bekant med sin sänggranne på ungkarlshotellet i Wien. Det var Reinhold Hanisch. Han levde under falskt namn: Fritz Walter. Han var en tvivelaktig person som uppgav flera olika yrken, köpman, scenarbetare, betjänt, tecknare, och hjälparbetare. Vidare uppgav han sig vara från Böhmen . . Bland källorna till alla uppgifter om Hitlers tid på ett ungkarlshotell i Wien före det första världskriget är Hanisch mycket intressant. Hämtar ur Hamanns kapitel Exkurs: Die Quellen zur Männerheimzeit
I den amerikanska tidningen The New Republic utkom år 1939 en tredelad serie med titeln Reinhold Hanisch: I was Hitler´s Buddy. Postum författare var Hanisch själv. Manuskriptet härstammade antagligen från en forskare vid namn Konrad Heiden.

Källan är Brigitte Hamanns bok om Hitlers Wien

red line

År 1999 var ett brutalt och tragiskt år

en bombad bro på Balkan

red line

main folder content     |     Ned     |     Upp

red line

sidor en gång placerade hos den minst tillförlitliga servern:

Kreta     |     INDEX     |     STRINDBERG

halsduk

sidor som fanns på en utländsk, reklamfinansierad server:

ALB     |     ELE     |     IND

1941

red line

solistan 1941

Valid CSS!

2009-03-27 [2017 03 08]   —   W3C CSS Validator Results for   http://www.ejnar.se/Eliza.html   Congratulations!   This document validates as CSS! To show your readers that you've taken the care to create an interoperable Web page, you may display this icon on any page that validates.