meny

€€ index

orange190

CafeHimlavalvet
Café Himlavalvet 31 juli 2021

Kjesmålen 3.3.2018
Käsemålen 3/3 2018

En vacker sång på YouTube:
Plocka vill jag skogsviol - Linda Lavast-Slotte med Matti Perttula på piano 1976
https://youtu.be/oNHsi5D7QJo

Ensam är jag vorden här,
och ensam skall jag gå.
Ringa jag på jorden är 
och fattig likaså.
Ingen kan dock taga
från mig minnets lyckoskatt.
Jag är så rik allt med min krans
i sommarljuvlig  natt.
Plocka vill jag skogsviol
och ljungens fina frans,
plocka plocka famnen full
och binda till en krans.
Vintergrön och timje
minna mig om vännen min,
och många, många tankar jag
i kransen binder in. 
Alexander Slotte