threelines

En idé

Midsommardagen 2016

€jnar €kström

salig html

alla sidorna

båtarna
Las Palmas den 11/11 2014

Salig längtan


Säg det endast till de visa,

att det ej blir dårars gamman:

det som lever vill jag prisa,

då det trår till död i flamman.Sänkt i kärleksnätters dyning,

som allt ursprungs ursprung hyser,

anar du en sällsam gryning,

då den stilla lågan lyser.Mörkret kan ej hålla kvar dig,

och den heta nattens mening

är blott nytt begär, som drar dig

mot en högre, ny förening.Fången, tvingad och berusad

flyger du, mot ljuset vänd,

fjäril, tills du eldomsusad

äntligt är förtärd och bränd.Och till dess du detta nått,

detta: dö och bliv,

vankar du som främling blott

i ett skymningsliv.Johann Wolfgang von Goethe
Tolkning:     Karin Boye.

150.red

alla sidorna


The plain truth is that Syria is the victim of a long-planned Joint Criminal Enterprise to destroy the last independent secular Arab nationalist state in the Middle East, following the destruction of Iraq in 2003. While attributed to government repression of “peaceful protests” in 2011, the armed uprising had been planned for years and was supported by outside powers: Saudi Arabia, Turkey, the United States and France, among others. The French motives remain mysterious, unless linked to those of Israel, which sees the destruction of Syria as a means to weaken its archrival in the region, Iran. Saudi Arabia has similar intentions to weaken Iran, but with religious motives. Turkey, the former imperial power in the region, has territorial and political ambitions of its own. Carving up Syria can satisfy all of them.

Diana Johnstone okt 2016

En resa i mitten av maj månad till Bäckfall och Bruzaån


150.red

Back to top