64

Tyst!

grön hor line

Full gas   —  efter springnota

Nu, när de fruktansvärda massförstörelsevapnen kommit att användas, ser man den enorma verkan, förödelsen i tvåflodslandet.
Man undrar om skadorna går på någon försäkring?
Naturligtvis inte. Försäkringar gäller aldrig i krig.
Araberna har f.ö. inte försäkrat, och deras betalningsförmåga är låg.

Därför tror jag de får lämna sina oljefält i pant. Men om de inte täcker kostnaderna för återuppbyggnaden?
Då får man ta Irans olja i pant också för en längre tid framöver; liksom fälten kring Kaspiska Havet, den kazakiska och den uzbekiska oljan.

grön hor line

vid brunnen runt 1951

grön hor line

kossan Zenta, Bernalyckan, runt 1949

Kon som hette Senta, vackrast men mjölkade dåligt...
Där ovanför en bild från Bröttorp, Öland (Sigfrid och Olaus)
samt fint besök från Tingsryd (Evelyn, Sigfrid, Ejnar, Artur, Nils) - vid brunnen i Kjesmåla

grön hor line