64sq

alla sidorna

170gul

En dikt av Heinrich Heine

Lazarus

 Lass die heilgen Parabolen
 Lass die frommen Hypothesen - 
 Suche die verdammten Fragen 
 Ohne Umschweif uns zu lösen.
 Warum schleppt sich blutend, elend,
 Unter Kreuzlast der Gerechte,
 Während glücklich als ein Sieger
 Trabt auf hohem Ross der Schlechte?
 Woran liegt die Schuld? Ist etwa
 Unser Herr nicht ganz allmächtig? 
 oder treibt er selbst den Unfug?
 Ach, das wäre niederträchtig.
 Also fragen wir beständig,
 bis man uns mit einer Handvoll 
 Erde endlich stopft die Mäuler - 
 Aber ist das eine Antwort?

Heinrich Heine - 200-årig i morgon - Luciadan, 13 dec 1997

or hor lin

Några dikter av Heine finns utlagda på olika webbplatser. Exempel på detta är     'Loreley'    'Tyskland — en Vintersaga'   samt   'Vävarsången'.

Skinnbo och Skutmålen där pappa hämtade Reftele-tröskan. Nu har jag träffat sonen. Den 25 febr 1998 efter 40 år..... Vid kräftskivan 1947 badade Arnold och Julius m.fl. i augustinattens mörker. Det var en lagårdsinvigning det!
Stiftverket finns kvar i den nu nymålade byggnaden.

Ibland undrar jag om mitt namn är rätt stavat. Ejnar skulle det heta, ansåg prosten Thörn. Mamma rådde inte på honom - hennes älsklingsbror hette ju Einar och stavade det så också.
Men prosten som "fått" sitt eget namn efter sjön Törn, 386 fot ofver hafvet, den prästen var dominant, minst sagt. Han var verkligen inte van vid att någon i socknen sa emot honom. Så som man blivit registrerad en gång så får man leva med det, både namnet och numret. Och att jag sedermera drabbades av akut rättstavningshybris beror nog på dopet.
Ödevata. Ett hem i Småland. Arbetshemmet Ödevata vid sjön Ödevaten - ett ställe dit försumliga fäder forslades och blev internerade...

Einar: The name itself is ancient. It comes from the Scandinavian countries of Norway and Sweden. The original version of the name was ENAR and it didnt change to the present spelling until the 18. century. The meaning of te name is; Excellent Warrior. In the oldest languages EIN meant unique or excellent and AR meant soldier or warrior.

Det är ett isländskt namn också. Så trevligt! Einar Kárason hör till de allra yppersta ibland dagens isländska författare. Einar Kárason har gett ut flera böcker, bl.a. Det förlovade landet (1991) och Kvicksilver (1996). Den senare romanen har utgetts av ALBERT BONNIERS FöRLAG. Samma förlag har senare gett ut en Karl Johan Nilssons debutroman (Ola Larsmo recension DN 10 mars 2000) med alldeles samma titel: »Kvicksilver«. Till detta förlag vill jag rikta ett erbjudande. Jag skriver en ny, tredje bok, med samma titel mot ett frikostigt förskottshonorar!

E. af Wirsén, hette egentligen Einar, men han undertryckte detta faktum av någon anledning. Denne Einar af Wirsén var son till Svenska Akademiens sekreterare, vid sekelskiftet (1900), en person om vilken Strindberg hade vissa åsikter... Denne Einar skrev, redan som 33-åring, en bok med titeln BALKANFOLKEN OCH STORMAKTERNA. Senare skrev E. af Wirsén, böckerna Minnen från fred och krig (1942) samt Från Balkan till Berlin (1943).
Har nu fått tag på häftet 'Ryska problem' med artiklar som han skrev 1941-1942, efter Tysklands angrepp på Sovjetunionen (som han genomgående kallade Ryssland) sommaren 1941.
Einar af Wirsén beskrivs av Albert Boniers förlag som författaren som är en av Sveriges mest erfarna diplomater med en mycket långvarig tjänstgöring bakom sig bland annat som militärattaché på Balkan under det första världskriget, som ledamot av den internationella Mosulkommissionen och som Sveriges sändebud i Berlin och Rom,
vilken senare post han lämnade våren 1940. Det kan finnas anledning att forska vidare om nämnda Mosulkommission, vilken enligt Nordisk Familjebok, Uggleupplagan, låg bakom den gränsdragning som kom till stånd mellan Turkiet (som krympte p.g.a. deltagande på den förlorande sidan i världskriget) och det nyskapade området med nya länder som Syrien och Irak (förutvarande Vilajetet Mosul inom det Osmanska Riket). Wirsén var enligt upplagsverket faktiskt ordförande i den här gränsdragningskommissionen, som bildats av Nationernas Förbund.

Den här boken, BALKAN OCH STORMAKTERNA, var ett referensverk för t.ex. Makedonien, i Nordisk Familjebok. Einar af Wirsén var en verklig specialist på Balkans historia. Därför är jag glad att ha ett ex av detta pionjärverk på min bokförsäljningslista. Utförsäljningspriset blir naturligtvis ganska högt.


till sidans topp     |     min hemsida     |         Det var dans bort i vägen     |     N e d e r s t


DET VAR DANS BORT I VÄGEN

Gustav Fröding
 t.ex. Sven-Ingvars tolkning av Frödingsvisan med hjälp av, ingen mindre än Zarah Leander - die Zarah