Soldaterna på Bäckfall nr 29

Nedåt på sidan

Soldat Ström

Soldaten Carl Johan Olofsson Ström, föddes 13/10 1820 i Hvena socken. Han kom in till Soldattorpet Bäckfall på Amundarps ägor, Ingatorp socken, år 1843. Tidigare hade han gift sig, den 3/12 1841, med en kvinna från Tuna (H) socken, som kommer att finnas med i min senare släktforskning: Lisa Carin Jonsdotter. Egentligen heter hon Lisa Cathrina efter dopboken, men det tycks ha ändrat sig med tiden (hon blir min morfarsmor så småningom. Lisa Carin är född 11/11 1820 så brud och brudgum var lika gamla. Redan hade det tillkommit två döttrar, först dottern Mathilda Charlotta född i Hvena 11/2 1842, sen Anna Lovisa född i Ingatorp 1/12 1844.

Kort och gott - Ström ifrån Vena blev soldat i Ingatorp. Han fick en plats på tavlan, nedan, som utmärker stället där soldattorpet stod (fram till år 1902). Före soldat Ström hade det - som synes - funnits indelta soldater på platsen - men de lämnas därhän för detta är en mer till min släkt begränsad information.

Carl Johan Olovsson Ström höll beredskapen för fosterlandets försvar perioden 1840 - 1851 -

Ja, min blivande morfarsfar smög omkring Soldattorpet. Han hette Carl Johan Isaksson och kom till Ingatorp från Askeryd. Ganska snart landade han i Måhlen som ligger bara 500 m från soldattorpet. Han såg nog med gillande på Lisa... som fanns i Bäckfall (och soldaten som var borta på manöver)

Soldat Ström dog i december 1851.

Soldat Borg

Efterföljande tio år hölls ställningarna av soldaten Anders Fredrik Johannisson Borg - som man hämtat in från Lönås - sydost Hjältevad, en plats i den egna socknen.

Borg föddes den 26/9 1827, men tragiskt nog blev han inte gammal som soldat. Redan den 18 november 1862 avled han, då bara 35 år. De fyra faderlösa barnen och änkan blev illa behandlade. Prästen har antecknat: categori fattighjon De landade på Fattighuset resp Kyrkans barnhem.

Soldat Nyqvist

Denne man togs in från Rumskulla. Perioden 1863 - 1876 var han på soldattorpet i Bäckfall.

Soldaten Petter August Nyqvist fick sitt soldatnamn Nyqvist vid generalmönstringen i Maj 1866.

Han föddes 14/7 1844 i Grönsvedstorp, Rumskulla och hitkom till Ingatorp socken 1863. Hans far var f ö livgrenadjären Joh. Pet. Spjut. Källor: Rumskulla (H, E) C:7 / sida 5 samt AI:11 / sida 230.

Soldat Nyqvists hustru kom in från Lönneberga redan år 1866. Petter August Nyqvist var rekryt 1877, övade i Karlskrona 1878 på kommendering. Giftermålet blev i oktober 1979. Barn kom till världen i Bäckfall åren 1867, 1869 och 1870. Alla Nyqvist's återvänder till Lönneberga den 25 april 1877 - de bodde således på soldattorpet i Bäckfall omkring 13-14 år.

Soldat Wolf

Detta är min morfar: Carl Peter Wilhelm Carlsson Wolf, denne man föddes i Måhlen, Ingatorp, en plats tämligen nära Soldattorpet i Bäckfall. Föräldrarna hade bott i området några år. Soldatens far var Carl Johan Isaksson, född 1855-09-15. Soldatens mor var Lisa Carin Jonsdotter, född den 11/11 1820 (vi känner igen henne för hon har varit gift med soldat Ström i tio år: dec 1841 - dec 1851).

Carl Peter Wilhelm Carlsson Wolf, född 2/11 1856 och han antogs 1876 som soldat vid Aspelands kompani av Kalmar Regemente. Namnet Wolf blev min morfar tilldelad som soldatnamn - som sen bibehållits av ättlingarna - de s k wolfarna från Ingatorp. Morfar övade i Karlskrona 1878 och i Karlsborg sommaren 1882.

Systemet med indelta hade vacklat en längre tid och vanligt var att man uteblev från övningarna. Många andra problem också, inte minst för de på landet som skulle livnära soldat- och båtsmanstorparna. Det blev värnplikt i stället. Torpet Bäckfall revs vid sekelskiftet. Huruvida morfar fick någon pension eller inte (troligtvis inte) är inte klarlagt. Han hade många barn, flickor och pojkar, två söner utvandrade till USA. Min morfar, den fd soldaten, Carl Peter Wilhelm Carlsson Wolf dog 6 mars 1915 med TBC som angiven dödsorsak. Wolfen blev endast 58 år.


soldattorpet


Gästade Torsås 2017

12022017-ee

€jnar €kström

Uppåt på sidan

newred

€jnar €kström

newred