64-sq

€jnar €kström

cykel-1 norrtull_wide slott-1

Stolmakare

Svenska pinnstolar i massivt trä

Han svarvar pinnar, det må ni tro
På stolfabriken i Värnamo.

En afton gick han till gröna lunden, Att promenera i aftonstunden,
Han gick sen solen sig lagt till ro Till Apladalen i Värnamo.

På vägen mötte han en vacker flicka, Som kärleksfullt uppå honom blicka!
Han lyft på på hatten och sa: Månntro Är fröken hemma i Värnamo?

Ack nej i Östbo där är jag hemma, Min far är bonde, mitt namn är Emma.