4-meny

Sydost center

Blekingsk prägel på denna sida

€€ och om en Pillimasare på Karlskronavarvet

kvinnor i Bretagne

Gauguin

non

Karlskrona

Vad är en 'Pillemasare' egentligen och har du hört talas om 'Pinan' ?

De flesta som legat i Flottan har väl någon gång kommit i kontakt med den Björkholmska dialekten.

Följande lilla berättelse finns som mp3 och på genuin Björkholmska men är ju även trevlig att läsa.

Tvau sauker att viälja pau.

Ja, se en björkholmspojke har inte mycket att välja på ska ja tala om för dej Frasse lelle. Egentligen har han bara två saker att välja på – antingen får Du bli pillemasare på värvet eller också får Du ta varvning.

Blir Du pillemasare på värvet – ja då e saken klar men ska Du ta varvning, ja då har Du två saker att välja på – antingen kostartilleriet eller Konglia Flottan.

Blir Du kostartillerist – ja då e saken klar men blir Du sjöman då har Du två saker att välja på – antingen blir Du däcksmatros eller också blir Du ildare.

Blir Du däcksmatros, ja då e saken klar men blir Du ildare då har Du två saker att välja på - antingen blir Du en som står vid fyren å langar in kol eller också blir Du kollämpare.

Blir Du en sån som står vid fyren å langar in kol – ja då e saken klar men blir Du kollämpare då har Du två saker att välja på – åtminstone om fartyget skulle gå onder, för då stannar Du antingen kvar i boxen och går med fartyget till botten eller också kommer Du opp på däck.

Stannar Du kvar i boxen och går till botten med fartyget – ja då e saken klar men kommer Du opp på däck då har Du två saker att välja på, antingen kommer Du i en räddningsbåt eller också hoppar Du i sjön och får simma.
Kommer Du i en räddningsbåt – ja då en saken klar men hoppar Du i sjön och får simma, då har Du två saker att välja på – antingen plorrar Du om en lite stunn eller också simmar Du ilann.
Plorrar Du om en liten stunn, ja då e saken klar men kommer Du ilann då har Du två saker att välja på – antingen blir Du bonnadräng på den gåren där Du flöt ilann eller också tar Du bossen hem till Karlskrona igen.

Tar Du bossen hem till Karlskrona, ja då e saken klar och Du kan börja på nytt, men blir Du dräng på lannet – ja då kunde Du lika gärna blitt pillemasare från början för på värvet, på värvet e de bra ska ja säj dej å ja säjer som min gamla mor sa te mej när ja som liten lue kom in på värvet.

Då sjöng hon så här för mej – min yngste son han har kommit in på värvet, in på värvet, tack snälla värvchef som har frälst han från fördärvet, från fördärvet – för kronans kauka ser Du, den e liten men den e säker.

red hor line

Men varför har projektet 'reducera antalet sidor' gått i stå? Jo, därför att jag, i slutet av oktober 2016, måste gå igenom mina egna medicinska problem liksom de som har med M:s dentala och mentala status att göra. I morgon (!) hos Jan R.
Sen den 2 nov (!) på Aleris Specialistvård Sabbatsberg. Det kallas visst 'koloskopi' . . .

Sen den 29 nov röntgen av tjocktarmen.

red hor line

Back to Top

Guten Abend

bank-golf

vit cat

En svensk-amerikan:

I am proud of my race. Sweden is the cleanest country, you know. The Swedish people are clean, they have high principles and standards of living. There are no slums in Sweden. No slums at all, see? Yes, I am proud of my race.

I come from southern Sweden. All flat agriculture land there, flat like out west in this country. Some industrial towns, some seaports, but the land is all flat for agriculture. I was twenty when I came with some others. We had jobs before we started. I never thought I'd cut stone -- but I have for eleven years. When I saw stones in graveyards at home, you know, they meant nothing, just stones. I didn't want to be a stonecutter but it's the only thing here. If you have no education you must have a trade. You got to have a trade. Then you have something they can't take away from you, see?

En emigrerad stenhuggares rapport, från omkring år 1930.


Det är f.ö. samma strävan som de s.k. Frihetsteologerna har:

"They taught liberation theology, which argued that it was God's plan for every human being to lead a decent and good life while on Earth and that everyone had a right to education and health care and safe drinking water. If the government does not provide that, it commits an institutional sin. If you have a sinful government, then you can oppose it."

Upp

   

Jussi Björling sjunger vackert!   |   fascinerande att man totalt glömt