64sq

€€

Internationella Biblioteket

För tusentals år sedan inrättades ett "världsbibliotek" i Alexandria. I och med öppnandet av Internationella Biblioteket i Stockholm realiseras drömmen om ett "världsbibliotek" i Sverige.

N e d

En unik boksamling, en av de största av detta slag i Europa, har byggts upp under 90-talet av den statliga invandrarlånecentralen och Stockholms stads- och länsbibliotek. Den omfattar nu ca 220 000 volymer på mer än 100 språk. Tack vare nya gemensamma satsningar av Stockholms stad och Stockholms läns landsting görs denna boksamling tillgänglig för allmänheten i ett öppet bibliotek på Odengatan 59. På entreplanet finns tidningar och tidskrifter från hela världen. Det publika biblioteket förfogar över två våningsplan med informations- och utlåningsdisk på varje plan. I tre magasinsvåningar under jord finns en betydande del av samlingen.

Biblioteket har kvar sin funktion som lånecentral och förser även länets och stadens bibliotek med lån av utländsk litteratur. En utåtriktad verksamhet med program, konferenser och seminarier som anknyter till bibliotekets media kommer att arrangeras. öppenhet och samverkan med mångkulturella organisationer och institutioner ska prägla bibliotekets verksamhet. Internationella Bibliotekets ambition är att bli en mångkulturell och spännande mötesplats för alla med intresse för språk och litteratur.

line

Maja Eklöf

Om Maja Eklöfs bok 'Rapport från en skurhink' skrev Ivar Lo bl a
[...] "Det var en gång en städerska i Karlskoga som gick till sitt arbete klockan 2-3 på efternatten. Hon skrev olovandes på skrivmaskinerna i de tysta timmarna. Det var hennes snabba skrift som överlevde, inte byråkraternas, inte de styrandes prydliga brev. Sällan har något imponerat så djupt som människans segrar i Maja Ekelöfs bok."
[...]

line

Den vackra tvätterskan

      SvT: Gösta Rybrandt
      M: André Popp

Har du träffat den vackra Nina,
hon hör hemma i Portugal.
Hon gör skjortorna dina fina,
för hon tvättar i Setubal.
Hon är grann till att skåda på,
där hon hukar med nakna fötter.
invid floden och bankar på,
med sitt klappträ och sjunger så:

Har man bara en slant till bröd,
och en slant till en manzanilla.
Lider tvätterskan ingen nöd
allt det andra är överflöd.
Så klapp och klapp,
för har man en trasa me'
så klapp och klapp,
så ordnar det sej med de'.

I de tvätterskors glada skara,
är hon gladast av allihop.
Under tvättandet hör man bara,
skratt och glam och små muntra rop.
Mången yngling i Setubal,
mången ädel och rik hidalgo,
såg nog gärna ett syndafall,
men hon svara med sammatrall:

Har man bara en slant till bröd....

Dagen lång med sitt trä hon bankar,
men när tvätten är vit och klar.
kan det hända att hennes tankar,
följer floden som fjärran drar.
Kanske väntar mig någon där,
någonstans vid en krök av floden.
Vad gör det om han fattig är,
om jag bara har honom kär

Har man bara en slant till bröd,
och en slant till en manzanilla.
Lider tvätterskan ingen nöd,
allt det andra är överflöd.

Vackra flicka i Setubal,
vackra tvätterska nervid floden.
Någon finns nog i alla fall,
som dig väntar i Portugal.
Så klapp och klapp,
för har man en trasa me'
så klapp och klapp,
så ordnar det sej med de'.