or hor lin

Gården i kvarteret Blompottan

or hor lin

Rekordsnö i decembersnön som föll i fjor penseér 29:e april 2001 - en klickbar bildsen vår 2001 Foto år 2002samma dag 2002

or hor lin

nationaldagen 2005 med stor flagga nationaldagen 2005

or hor lin

Ovan foton från 6 juni 2005   —   Stadsbiblioteket    —    Bilder från poolen    —    Upp    —    Ned

or hor lin

Stockholms Stadsbibliotek

or hor lin

Sveavägen med Wennergren Center i norr — en cykel och klotter invid Handelshögskolan

or hor lin

or hor lin

Biblioteket   —   Ned   —   Nederst

or hor lin

Gödsling av gräsmattor

En välgödslad gräsmatta blir tåligare och tillåter inte ogräs och mossa att ta över. Gödsla gräset en gång i månaden under växtperioden. Sprid 2 liter Hasselfors Garden Gräsmattegödsel per 100 kvm. Om allt gräsklipp samlas upp kan mängden gödsel ökas något. Starta på våren när gräset vuxit ca 5 cm och gödsla sista gången i början av augusti så att gräset hinner invintra i god tid. Det är bättre att sprida små gödselgivor vid flera tillfällen än att ge en enda stor giva per säsong. Passa på att sprida på fuktig jord och om det inte blir regn, starta bevattningen efter spridningen. Ett tips för att få jämn spridning av gödseln är dela givan och gå över ytan två gånger från olika håll. Överdosera inte - då behöver bara gräset klippas oftare.

Ogräs och mossa

Bästa sättet att motverka ogräs och mossa är att se till att gräset mår bra. God skötsel ger en tät gräsmatta utan luckor för ogräset och mossa att växa i. Gamla gräsmattor som är fulla med mossa är det kanske bättre att fräsa upp och så med nytt gräsfrö istället för att kämpa med mossrivare och kemiska bekämpningsmedel. Tänk på att gräs aldrig trivs i djup skugga - där kan det faktiskt vara bättre att låta mossan växa.

 


Så här skriver Kemikalieinspektionen den 22/2 2002:
Målsättningen - inga bekämpningsrester i grundvatten - är formulerad utifrån kunskapen om de verksamma ämnena i växtskyddsmedel. För dessa gäller att de aldrig kan sägas vara ofarliga. De har tagits fram för att döda eller sänka livskraften hos oönskade organismer. För dessa kan inga undantag från målsättningen medges. [ . . . ]

What are the Health Effects?

Short-term: EPA has found glyphosate to potentially cause the following health effects when people are exposed to it at levels above the MCL for relatively short periods of time: congestion of the lungs; increased breathing rate.

Long-term: Glyphosate has the potential to cause the following effects from a lifetime exposure at levels above the MCL: kidney damage, reproductive effects.


Om bekämpningsmedel typ Roundup (glyphosat)

Effekter på människa:

Illamående, kräkningar, magont och diarréer i varierande grad har rapporterats från förgiftningsfall. I svårare fall har även njursvikt och cirkulationsrubbningar iakttagits. Vid spill har hudirritationer liknande de vid solbränna observerats.

Källa: Kemikalieinspektionen i Sverige

or hor lin

Se också meddelande i april 2002 från Naturvårdsverket:

www.environ.se/index

170ee

or hor lin

or hor lin

Ned

På Drottninggatan i Örebro7:e februari 1962 i Nelvigs lägenhet, Örebro

or hor lin

maj 1962inför flytten från Örebro hade vi städat noga

or hor lin

Warum heißt dieses Buch aber dann 'Der Bildverlust'? Über fünf Stationen geht die Reise der Heldin durch die Sierra de Gredos. Auf der vorletzten gerät sie in die 'Finsterlichtung' Hondareda, eine Art Exil für „todhäßliche“, zu gebückten Sammlern regredierten Menschen, denen die Bilder – und das heißt vor allem: die inneren Bilder – abhanden gekommen sind: 'Wen solch ein Verlust trifft, der kann nur noch einen einzigen Gedanken denken: Ausgespielt! Es ist zu Ende mit mir und der Welt. Bloß haben diese Betroffenen, statt sich zu ertränken, zu erhängen und Amok zu laufen gegen die Reste der Welt, sich hierher auf den Weg gemacht.' Und nun werden die Finsterlinge flächendeckend mit Bildern beschossen, „zehn bis vierzehnmal häufiger als in Frankfurt, Paris, New York oder Hongkong die Verkehrsampeln.“ Auch die Heldin wird am Ende ihren Bildersturz erleben.

   Om när man tror sig blivit av med sina inre bilder.
	  Peter Handke — dennes bok om "Der Bildverlust..."

or hor lin

Upp    —     Bilder     —     home      —     most important links

Länkar i denna lokala folder [TEL]:

geografi
index

or hor lin

or hor lin

or hor lin

url:     http://ejnar.se/blom/TEL/5619/bilder.html
update:  2010 08 29 [!]

or hor lin