Välkommen till denna min hemsida - som tidigare låg hos the Globe Com. Den är en av 100 miljoner svenska hemsidor. Så gott som uteslutande håller jag mig till svenska språket.

Länkarna nedan är alla från denna folder: www.blompottan.se/TEL/3747/globe/

Uppdatering och säkerhetskopiering

Datorkraschen den 30 dec 2013 har gjort mig mycket misstänksam mot hur säkra systemen är när det verkligen gäller, dvs när olyckan är framme. Man kunde också jämföra datasystem med avloppssystem. En översvämning med avloppsvatten ska ju inte kunna hända i en bostad år 2013; men det hände ändå...

En uppdatering av en excelfil kan ofta ställa till det. När man långt senare ska använda samma fil kan man göra misstaget att få fatt på en icke-uppdaterad fil.

Med 'molnet' är detta irriterande problem löst. Man har där systemet att filen - när och om den uppdateras, lägger den gamla som tvåa i 'lagret'. Detta gäller oavsett om filen uppdateras från den stationära enheten (t ex Atta Troll PC) eller från en mobil enhet (t ex 'Lenz').

Viktigt är dock att man vet var man får tag på just den fil man behöver. Enda raka är att öva oftare på detta. När man efter t ex ett uppehåll på 1½ år söker en fil som man bara vet att den har funnits (existerat) men man minns förstås inte var man sparat filen...
söksystemen ska kunna hjälpa här: men man bör kunna filnamnet och man ska kunna lita på att datorn rent fysiskt fungerar, dvs om datorn kraschat, hjälper inte mycket.

Men den säkerhetskopiering som Windows erbjuder; är inte den en garanti? Ja, endast under förutsättning att allt viktigt sparats, och sparats på 'rätt' ställe. Min trista erfarenhet är att en del viktigt har sparats 'fel' dvs hamnat i en folder som inte säkerhetskopieras av någon anledning. Sen kan ju dessvärre platsen dit kopiering skett vara eller bliva oanvändbar, t ex en hårddiskkrasch, mekanisk eller mjukvarubetingad krasch. Man tror förstås att de externa hårddiskarna numera är 'rätt' säkra; säkrare än felmonterade bandstationer exempelvis...

carnegie Foto: brush

or hor line

or hor line

or hor line

URL: http://blompottan.se/TEL/3747/globe/haw.htm     —     U p p

or hor line