1958-ÖSTA   Tekniska aftonskolan Örebro 1958


1959-maskinfackskolan   Tekniska Gymnasiet Örebro 1959


1961-höstterminen   Tekniska Gymnasiet Örebro 1961

På denna sida finns det tre foton (3 st) och de är alla från kvällsstudierna i dåvarande skostaden, Örebro. Original till kortet från 1961 har tyvärr kommit bort; kanske det kommer fram nån gång...
Det var på Harald Aronssons tid [och Johan Behrns...]   —   alla de som blev landshövdingar på Örebro slott, hade sina säregna bakgrunder...

apelsin hor lin

Update   2019 01 01     Skolfoton från folkskolan     Stenbergs på Vintergatan

apelsin hor lin

Valid CSS!

U p p

apelsin hor lin