Gunnar var här 8 månader

line

1962   |   1963

line

Få kort 1964!

line

Året var 1964.

line

Kallhäll - på väg hem...

line

Kallhäll

U p p

N e d

line

det var nu 1/1 1965

1965

Nyårsdagen

U p p

N e d

2 januari 1965

line

alla glada

U p p

N e d

line

Berghem

line

Gunnar började skolan i Berghem

line

U p p   —   N e d

line

Semester i Klitterbyn

omkring 1976

line

Midsommar med Dandy på Skansen, tror jag

line

kanske 1977 +/- 2 år

U p p   —   N e d

line