Ejnar Ekström

€€/b>

Följande val kan göras:

Uti denna nya domän

a) index.html

b) http://blompottan.se/TEL/1677/honda.html

c) http://blompottan.se/TEL/1677/elbe.html

I egen domän kan väljas exempelvis:

http://www.ejnar.se/index.html

eller www.ejnar.se/1677/index.html

gul line

Lortsverige  —  Ludvig Nordströms klassiker

gul line

Elbe river       main index       local index       Tre

Saltoloukta 1999       U p p

förbud att bruka ändelsen htm fr 10/10

gul line

Ensam i bräcklig farkost

Ensam i bräcklig farkost vågar
seglaren sig på det vida hav;
stjärnvalvet över honom lågar,
nedanför brusar hemskt hans grav.
Framåt! så är hans ödes bud;
och i djupet bor, som uti himlen, Gud.

E. G. Geijer.

gul line

URL:     http://www.blompottan.se/TEL/1677/mil.html
Update:  2011 01 31

Valid CSS!U p p