170red

IARC: Glyfosat framkallar cancer hos människor.

Zuletzt wurde viel über das Gefahrenpotenzial von Glyphosat diskutiert, weil verschiedene Expertengremien zu unterschiedlichen Einschätzungen gekommen waren. Die Internationale Krebsforschungsagentur (IARC) kam zum Schluss, dass Glyphosat wahrscheinlich krebserregend beim Menschen ist.

Der Spiegel 19 Mai 2016

Lieber Ejnar Ekström,

Glyphosat sorgt für Krach in der Großen Koalition – für uns eine riesige Chance. Schon übermorgen stimmt die EU ab, ob das Monsanto-Gift wieder zugelassen wird. Die Entscheidung hängt an der gewichtigen Stimme Deutschlands. In den Streit zwischen Agrarminister Christian Schmidt (CSU; für Glyphosat) und Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD; gegen Glyphosat) hat sich Kanzlerin Merkel eingeschaltet.[1] Sie muss jetzt dafür sorgen, dass Deutschland mit Nein stimmt – oder sich zumindest enthält. Ohne die nötige Mehrheit stünde das Ackergift dann vor dem Aus.

Die Agrarlobby macht natürlich jetzt mobil. Gemeinsam müssen wir gegenhalten. Bis Donnerstag wollen wir eine halbe Million Unterschriften unter unserem Appell gegen Glyphosat zusammenbekommen. Damit senden wir ein dickes Ausrufezeichen an Merkel, dass die Bürgerinnen und Bürger jetzt ein Verbot des Pestizids erwarten.

Um 500.000 zu werden, fehlen uns noch rund 80.000 Unterschriften – und Ihre, Ejnar Ekström. Bitte ändern Sie das und unterschreiben Sie jetzt schnell.

Jo, jag har sen [2016 05 18] underskrivit petitionen!

tjosan

 Ned    local index     folder content     3747     7192  

tjosan

Glyfosat är inte giftigt för människor, men tar död på all växtlighet som medlet kommer i kontakt med.

Genom genmanipulering kan man få sojaböner att tåla glyfosat. När man sen sprutar med Roundup på åkern så dör allting, utom den genmanipulerade sojabönan ...
"Everything is under control" or isn´t it?!!!!? Bl.a. Dr. med. Wolfgang Ritter har skrivit om riskerna.

orange horizontal line

Gunnar var länge på ett fritidshem i Berghem, Järfälla Les Canteras 25 november 2004 Cykelväg 24 juni 2008

orange horizontal line

Läget i oktober 2001: Ny Teknik har skrivit om situationen i vårt land. Tidningen Expressen tog också upp det den 11 okt.
En miljon svenskar dricker små mängder växtgift varje dag, stod det bl.a.

orange horizontal line

Så här skriver Kemikalieinspektionen den 22/2 2002:
Målsättningen - inga bekämpningsrester i grundvatten - är formulerad utifrån kunskapen om de verksamma ämnena i växtskyddsmedel. För dessa gäller att de aldrig kan sägas vara ofarliga. De har tagits fram för att döda eller sänka livskraften hos oönskade organismer. För dessa kan inga undantag från målsättningen medges. [ . . . ]

orange horizontal line

Upp   eller   Ned

UR ETT RIKSDAGSPROTOKOLL 1996/97:36

Upp   eller   Ned

Gudrun       Högst upp

Hur växter kan reagera på glyfosat

Det vanliga resultatet vid behandling med glyfosat är att växten dör, men växter kan vid vissa tillfällen utveckla resistens mot preparatet. De som utvecklar resistens mot glyfosat förstärker, vid närvaro av preparatet, sin veckning av m-RNAet som kodar för enzymet EPSP-syntas. Detta ger en stabilisering av m-RNAet, vilket leder till en förhöjd proteinnivå. Då glyfosat är en kompetitiv inhibitor gör detta att syntetiseringen av aromatiska aminosyror trots allt kan äga rum. En sådan förstärkning av enzymet kvarstår även om växten ej utsätts för herbiciden i fortsättningen.

Det följande är skrivet av Rune
    Lanestrand (FiB/K. 6/1997)

Nedbrytning av glyfosat

Glyfosat inaktiveras i jorden. Jordbakterier gå in och spjälkar bindningen mellan kol och fosfor för att frigöra den oorganiska fosforn. Koldioxid kommer att frigöras vid processen, halveringstiden för glyfosat är vanligtvis mindre än 60 dagar. Nu har glyfosat blivit tillgängligt för många människor och användningen har fördubblats på några år. Detta kan vara en av orsakerna till att man hittar rester av glyfosat i grundvattnet. Jordbruksverket vill därför minska förbrukningen och har lagt ett förslag på att glyfosat ej ska tillåtas användas i villaträdgårdar längre, då dessa beräknas kunna åtgärda sina ogräsproblem på andra sätt.

Upp  —  till Glyphosat       Högst upp


local folder     ooo     raÿ
raderade hårt 4/3

Update:   2010 06 15 [2022 03 04]
URL:      http://ejnar.se/3746/maj31.html