170red

IARC: Glyfosat framkallar cancer hos människor.

Zuletzt wurde viel über das Gefahrenpotenzial von Glyphosat diskutiert, weil verschiedene Expertengremien zu unterschiedlichen Einschätzungen gekommen waren. Die Internationale Krebsforschungsagentur (IARC) kam zum Schluss, dass Glyphosat wahrscheinlich krebserregend beim Menschen ist.

Der Spiegel 19 Mai 2016

Lieber Ejnar Ekström,

Glyphosat sorgt für Krach in der Großen Koalition – für uns eine riesige Chance. Schon übermorgen stimmt die EU ab, ob das Monsanto-Gift wieder zugelassen wird. Die Entscheidung hängt an der gewichtigen Stimme Deutschlands. In den Streit zwischen Agrarminister Christian Schmidt (CSU; für Glyphosat) und Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD; gegen Glyphosat) hat sich Kanzlerin Merkel eingeschaltet.[1] Sie muss jetzt dafür sorgen, dass Deutschland mit Nein stimmt – oder sich zumindest enthält. Ohne die nötige Mehrheit stünde das Ackergift dann vor dem Aus.

Die Agrarlobby macht natürlich jetzt mobil. Gemeinsam müssen wir gegenhalten. Bis Donnerstag wollen wir eine halbe Million Unterschriften unter unserem Appell gegen Glyphosat zusammenbekommen. Damit senden wir ein dickes Ausrufezeichen an Merkel, dass die Bürgerinnen und Bürger jetzt ein Verbot des Pestizids erwarten.

Um 500.000 zu werden, fehlen uns noch rund 80.000 Unterschriften – und Ihre, Ejnar Ekström. Bitte ändern Sie das und unterschreiben Sie jetzt schnell.

Jo, jag har sen [2016 05 18] underskrivit petitionen!

tjosan

 Ned    local index     folder content     3747     7192  

tjosan

Glyfosat är inte giftigt för människor, men tar död på all växtlighet som medlet kommer i kontakt med.

Genom genmanipulering kan man få sojaböner att tåla glyfosat. När man sen sprutar med Roundup på åkern så dör allting, utom den genmanipulerade sojabönan ...
"Everything is under control" or isn´t it?!!!!? Bl.a. Dr. med. Wolfgang Ritter har skrivit om riskerna.

orange horizontal line

Gunnar var länge på ett fritidshem i Berghem, Järfälla Les Canteras 25 november 2004 Cykelväg 24 juni 2008

orange horizontal line

Läget i oktober 2001: Ny Teknik har skrivit om situationen i vårt land. Tidningen Expressen tog också upp det den 11 okt.
En miljon svenskar dricker små mängder växtgift varje dag, stod det bl.a.

orange horizontal line

Så här skriver Kemikalieinspektionen den 22/2 2002:
Målsättningen - inga bekämpningsrester i grundvatten - är formulerad utifrån kunskapen om de verksamma ämnena i växtskyddsmedel. För dessa gäller att de aldrig kan sägas vara ofarliga. De har tagits fram för att döda eller sänka livskraften hos oönskade organismer. För dessa kan inga undantag från målsättningen medges. [ . . . ]

orange horizontal line

Upp   eller   Ned

UR ETT RIKSDAGSPROTOKOLL 1996/97:36

Upp   eller   Ned

Gudrun       Högst upp

Hur växter kan reagera på glyfosat

Det vanliga resultatet vid behandling med glyfosat är att växten dör, men växter kan vid vissa tillfällen utveckla resistens mot preparatet. De som utvecklar resistens mot glyfosat förstärker, vid närvaro av preparatet, sin veckning av m-RNAet som kodar för enzymet EPSP-syntas. Detta ger en stabilisering av m-RNAet, vilket leder till en förhöjd proteinnivå. Då glyfosat är en kompetitiv inhibitor gör detta att syntetiseringen av aromatiska aminosyror trots allt kan äga rum. En sådan förstärkning av enzymet kvarstår även om växten ej utsätts för herbiciden i fortsättningen.

Det följande är skrivet av Rune
    Lanestrand (FiB/K. 6/1997)

Nedbrytning av glyfosat

Glyfosat inaktiveras i jorden. Jordbakterier gå in och spjälkar bindningen mellan kol och fosfor för att frigöra den oorganiska fosforn. Koldioxid kommer att frigöras vid processen, halveringstiden för glyfosat är vanligtvis mindre än 60 dagar. Nu har glyfosat blivit tillgängligt för många människor och användningen har fördubblats på några år. Detta kan vara en av orsakerna till att man hittar rester av glyfosat i grundvattnet. Jordbruksverket vill därför minska förbrukningen och har lagt ett förslag på att glyfosat ej ska tillåtas användas i villaträdgårdar längre, då dessa beräknas kunna åtgärda sina ogräsproblem på andra sätt.

Upp  —  till Glyphosat       Högst upp

Dj*a Monsanto Roundup ! !

Tåla Round Up

Det blir extra allvarligt då den andra statliga instansen på området, Livsmedelsverket, går i samma fotspår. Helt nyligen godkändes att gift- och kemibolaget Monsanto får sälja sin genmanipulerade soja, som tål växgiftet, Round Up i Sverige. Den verksamma substansen i Round Up heter Glyfosat och gränsvärdet för detta medel höjdes 200 gånger från 0,1 mg till 20 mg/kg. Forskningsresultat visar att Glyfosat i förening med nitrit, som finns i jorden, bildar nitrosaminer som är kända för att orsaka cancer och ärftliga förändringar. (Källa: Khan och Young, N-Nitrosamine in Soil from the Herbicide Glyphosate, Journal of Agric Food Chem. Vol 25, No 6, 1977).
Härförleden kom Naturvårdsverket med sin syn på genmanipulation. "Introduktion och spridning av främmande organismer och gener". En i motsats till gentekniknämnden tämligen kritisk inlaga till det avancerade kvacksalveriet inom genforskningen.

Up  —  to Round Up       Upp  —  till Glyphosat       Högst upp

tjosan

Update dec 2010: 3747/odling.html

tjosan
  Gentechnik bei Nahrungsmittelpflanzen

Anspruch und Wirklichkeit liegen weit auseinander.

  Dr. med. Wolfgang Ritter, Arzt für Allgemeinmedizin und Umweltmedizin, Wertheim

  

Ohne Gentransfer gäbe es keine Evolution, aber der eingeschlagene Weg ist der falsche. Die Natur macht es uns vor: Ständig erfolgt ein Austausch von genetischem Material. Ohne Gentransfer gäbe es keine Evolution. Die Gentechnik wird von Kritikern auch nicht grundsätzlich und pauschal abgelehnt, wohl aber der von Saatgutherstellern und Pestizidproduzenten eingeschlagene Weg: Der Einbau eines bestimmten Gens aus dem Agrobacterium tumefaciens in die Zuckerrübe, Mais oder Raps, welches die Pflanze resistent macht gegen Totalherbizide wie Glyfosat, Handelsname Roundup ultra. Beim Spritzen sterben alle Pflanzen auf dem Acker ab, nur die genmanipulierte Pflanze überlebt den Chemieangriff. Durch das eingeschleuste Gen ist die Pflanze in der Lage, das Gift im Tonoplasten, in der Vakuole und in der Zellwand in unlösliche Rückstandsverbindungen umzuwandeln und zu deponieren. Die Pflanze kann jetzt trotzdem weiter wachsen.
     
 Source: Dr. med. Wolfgang Ritter, Wertheim

Ritter       Gudrun      Paavo       Tips om gräsmatteskötsel


 

What are the Health Effects?

 

Short-term: EPA has found glyphosate to potentially cause the following health effects when people are exposed to it at levels above the MCL for relatively short periods of time: congestion of the lungs; increased breathing rate.

 

Long-term: Glyphosate has the potential to cause the following effects from a lifetime exposure at levels above the MCL: kidney damage, reproductive effects.

 

How will I know if Glyphosate is in my drinking water?

 

If the levels of glyphosate exceed the MCL, 0.7 ppm, the system must notify the public via newspapers, radio, TV and other means. Additional actions, such as providing alternative drinking water supplies, may be required to prevent serious risks to public health.

 

Drinking Water Standards:

 

Mclg: 0.7 ppm

Mcl: 0.7 ppm

 

Learn more about your drinking water!

 

EPA strongly encourages people to learn more about their drinking water, and to support local efforts to protect and upgrade the supply of safe drinking water. Your water bill or telephone book's government listings are a good starting point.

 

Your local water supplier can give you a list of the chemicals they test for in your water, as well as how your water is treated.

This is cited from US Environmental Protection Agency web site sept 2001.

170eelocal folder     ooo     raÿ     main map   Paavo

Update:   2010 06 15 [ed design 2016 05 19]
URL:      http://ejnar.se/3746/maj31.html